Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 46 - 56 2019-06-30

Yer a


Yer altı edebiyatı sınırları kesin olarak çizilememesine rağmen gerek üslubu gerekse aykırı dünyası bakımından araştırılmaya değer bir sahadır. Yeraltı edebiyatı kapsamında değerlendirilen eserlerin temel bir özelliği vardır: kötülüğü yansıtmak. Çünkü kötülükle yaralanan insanlığın acısını görünür kılmak hedeflenmektedir. Bizde özellikle seksen sonrasında yaşanan değer değişimlerinin ve ekonomik açmazların etkisiyle romanda yer altı sesleri var olmaya başlamıştır. Kendi içinde bir çeşitliliğe sahip olan ve giderek görünür hale gelen yeraltı edebiyatı romanları, doksanlardan itibaren Metin Kaçan'ın Ağır Roman'ıyla yükselişe geçmiştir. Arka sokaklar; hırsızları, evsizleri, eşcinselleri, bitirimleri, cinayetleriyle yaşayan bir organizmaya dönüşür. Benzer şekilde Buzdan Kılıçlar'da Latife Tekin yoksulluğun pençesinde var olmaya çalışan, ötelenen ve ötekileştirilen kimlikleri okuyucuya sunar. Bir kadın yazarın dilinden sokak kültürünün yansıtıldığı Buzdan Kılıçlar, kendi içinde özgün bir kurgusunun olmasının yanı sıra Ağır Roman ile benzer dokulara sahiptir. Bu bağlamda çalışmamızda söz konusu romanları kurguları ve kişilerinden yola çıkarak incelemeyi amaçlamaktayız
Metin Kaçan, Latife Tekin roman yer altı edebiyatı
  • Akarsu, H. (2011). Nazım Hikmet 1930’larda Yeraltı Edebiyatıydı. Notos Öykü Yeraltı Edebiyatı Özel Sayısı, (29), 37. Akaş, C. (2011). Yeraltından Banknotlar. Notos Öykü Yeraltı Edebiyatı Özel Sayısı, (29), 32-33.Balık, M. (2011). Latife Tekin’in Romancılığı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Coşkun, Z. (2005). Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var Mı?, Soruşturma, Varlık, Dosya: Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var Mı, (1169). 8-9. Demir, F. ve Kuş, Y. (2016). Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Tartışmaları: Kavram, Ölçüt, Tarihçe. Turkısh Studies Akademic Journals, 11(20), 119-140. Erdoğan, Ş (2011). Yerin Dibi!. Notos Öykü Yeraltı Edebiyatı Özel Sayısı, (29), 28-30.Gökalp Alparslan, G. (2009). 1980 Sonrası Türk Romanında Yükselen Sesler. 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu içinde (s. 9-14). Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Gürbilek, N. (2018). Mağdurun Dili. İstanbul: Metis. Kaçan, M. (1990). Ağır Roman. (1. Baskı). İstanbul: Everest. Kahraman, H. (2011). Yerüstünden Yeraltı Edebiyatına Bakmak. Notos Öykü Yeraltı Edebiyatı Özel Sayısı, (29), 22-26. Öcal Çoğuloğlu, H. (2010). Türkiye’de Yeraltı Edebiyatının İzleri: Kanat Güner, Ayça Seren Ural, Sibel Torunoğlu, Mehmet Kartal. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Öktem, A. (2011). Yeraltı Edebiyatının Temel Özellikleri ve Edebiyatımızda Yeraltı. Notos Öykü Yeraltı Edebiyatı Özel Sayısı, (29), 16-21. Şahin, V. (2016). Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın Ağır Romanı ve Metin Kaçan, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 11-28.Tekin, L. (2011). Buzdan Kılıçlar. (8. Baskı). İstanbul: Everest.Türkeş, Ö. (2013). Asım Ömer Türkeş ve Serap Telöz Söyleşti. Kum Edebiyat Dergisi, (71). 32-48. Uçkan, Ö. (2011). Bir Eylem Olarak Yeraltı Edebiyatı. . Notos Öykü Yeraltı Edebiyatı Özel Sayısı, (29), 40-43.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selin KARACAN IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: uşak üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı programı dr öğrencisi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil554395, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {46 - 56}, doi = {}, title = {AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {KARACAN IŞIK, Selin} }
APA KARACAN IŞIK, S . (2019). AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 46-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/554395
MLA KARACAN IŞIK, S . "AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 46-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/554395>
Chicago KARACAN IŞIK, S . "AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 46-56
RIS TY - JOUR T1 - AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME AU - Selin KARACAN IŞIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 56 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME %A Selin KARACAN IŞIK %T AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME %D 2019 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD KARACAN IŞIK, Selin . "AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Haziran 2019): 46-56 .
AMA KARACAN IŞIK S . AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 46-56.
Vancouver KARACAN IŞIK S . AĞIR ROMANDAN BUZDAN KILIÇLARA; YERALTININ KAHRAMANLARINA DAİR BİR İNCELEME. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 56-46.