Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of FED and TCMB Policies Behaviors

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 59 - 74, 30.12.2022

Öz

Economies generally; It aims to achieve a sustainable economic development, price stability, full employment and balance of payments consistency. Fiscal and monetary policy instruments are implemented in a coordinated manner to achieve these objectives. The aim of this study is to analyze the monetary policies used in balancing the inflation, which threatens the welfare level of the country's economies, in particular for the economies of Turkey and US. For this purpose, separate models were used to analyze how inflation and unemployment rates affect the policy rate determined by the TCMB and the FED. The relationship in question was analyzed with the ARDL Boundary Test model using the policy rate, inflation and unemployment data for the period 2014:M1-2022:M9. According to the empirical findings obtained, while unemployment increases the policy rate in the long run in the Turkish economy; There is no statistically significant effect of inflation on interest rates. In the US economy, on the other hand, a statistically significant result cannot be reached on the policy rate of unemployment and inflation in the long run.

Kaynakça

 • Akcan, A. T. (2018). Makroekonomik değişkenlerin işsizlik ile ilişkisi: Türkiye örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 263-285.
 • Akiş, E. (2020). Türkiye’de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (2005–2020). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(49), 403-420.
 • Bakkal, A. (1995). İslam hukukunda para ve faiz telakkisi zaviyesinden enflasyon farkının ödenmesi problemi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 45-80.
 • Bal, O. (2019). Faiz oranları, istihdam ve işsizlik arasında nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği (2006-2018). Social Mentality And Researcher Thinkers Journal (Smart Journal), 21, 1081-1063.
 • Çevik, E. İ. ve Yıldırım, D. Ç. (2018). Para politikası tercihleri ile işsizlik oranları arasındaki ilişki. Ege Akademik Bakış, 18(1), 31-46.
 • Demirgil, B. ve Türkay, H. (2018). Enflasyon-faiz ilişkisi bir ARDL/sınır testi uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 515-528.
 • Doğan, B., Eroğlu, Ö. ve Değer, O. (2016). Enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 405-425.
 • Eyüboğlu, S. (2018). Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ile gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki ilişkinin test edilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 443-459.
 • Güvenbaş, S. D. (2021). Faiz oranlarının değerlendirilmesi ve ekonomik kullanımın etkisi: Türkiye örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Kılavuz, E. ve Altınöz, B.(2020). Türkiye’de para arzı ile enflasyon arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 242-260.
 • Oktar, S. ve Dalyancı, L. (2011). Türkiye ekonomisinde para politikası ve enflasyon arasındaki ilişkinin analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 1-20.
 • Torun, M.ve Karanfil, M. (2016). 1980-2013 dönemi Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişki. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 473-490.
 • Tunalı, H. ve Yalçınkaya, Y. (2016). Geleneksel olmayan para politikası uygulamasında enflasyon ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi. İktisat Fakültesi Mecmuası Dergisi, 66(2), 61-112.

FED VE TCMB POLİTİKA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 59 - 74, 30.12.2022

Öz

Ekonomiler genellikle; sürdürülebilir bir ekonomik gelişme, fiyat istikrarı, tam istihdam ve ödemeler dengesi tutarlılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçları sağlamak için maliye ve para politikası araçları koordineli şekilde uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülke ekonomilerinin refah seviyesini tehdit eden enflasyonun dengelenmesinde kullanılan para politikalarını Türkiye ve ABD ekonomileri özelinde çözümlemektedir. Bu amaç doğrultusunda, enflasyon ve işsizlik oranlarının TCMB ve FED tarafından belirlenen politika faizini ne yönde etkilediğini çözümlemek için ayrı ayrı modellemelere tabi tutulmuştur. Söz konusu ilişki 2014:M1-2022:M9 dönemi politika faizi, enflasyon ve işsizlik verileri kullanılarak ARDL Sınır Testi modeli ile analiz edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre, Türkiye ekonomisinde uzun dönemde işsizlik politika faizini artırmakta iken; eflasyonun istatistiksel olarak faiz üzerinde herhangi bir etkisine rastlanmamaktadır. ABD ekonomisinde ise uzun dönemde işsizlik ve enflasyonun politika faizi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamaktadır.

Kaynakça

 • Akcan, A. T. (2018). Makroekonomik değişkenlerin işsizlik ile ilişkisi: Türkiye örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 263-285.
 • Akiş, E. (2020). Türkiye’de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki (2005–2020). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(49), 403-420.
 • Bakkal, A. (1995). İslam hukukunda para ve faiz telakkisi zaviyesinden enflasyon farkının ödenmesi problemi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 45-80.
 • Bal, O. (2019). Faiz oranları, istihdam ve işsizlik arasında nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği (2006-2018). Social Mentality And Researcher Thinkers Journal (Smart Journal), 21, 1081-1063.
 • Çevik, E. İ. ve Yıldırım, D. Ç. (2018). Para politikası tercihleri ile işsizlik oranları arasındaki ilişki. Ege Akademik Bakış, 18(1), 31-46.
 • Demirgil, B. ve Türkay, H. (2018). Enflasyon-faiz ilişkisi bir ARDL/sınır testi uygulaması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 515-528.
 • Doğan, B., Eroğlu, Ö. ve Değer, O. (2016). Enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 405-425.
 • Eyüboğlu, S. (2018). Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ile gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki ilişkinin test edilmesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(31), 443-459.
 • Güvenbaş, S. D. (2021). Faiz oranlarının değerlendirilmesi ve ekonomik kullanımın etkisi: Türkiye örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Kılavuz, E. ve Altınöz, B.(2020). Türkiye’de para arzı ile enflasyon arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 242-260.
 • Oktar, S. ve Dalyancı, L. (2011). Türkiye ekonomisinde para politikası ve enflasyon arasındaki ilişkinin analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 1-20.
 • Torun, M.ve Karanfil, M. (2016). 1980-2013 dönemi Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişki. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 473-490.
 • Tunalı, H. ve Yalçınkaya, Y. (2016). Geleneksel olmayan para politikası uygulamasında enflasyon ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi. İktisat Fakültesi Mecmuası Dergisi, 66(2), 61-112.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muammer ÇOBAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-2608-2764
Türkiye


Ayşe GÖKDENİZ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-2923-7859
Türkiye


Eda AYDIN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0003-4110-6568
Türkiye


Okan TURAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-5239-2075
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çoban, M. , Gökdeniz, A. , Aydın, E. & Turan, O. (2022). FED VE TCMB POLİTİKA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 59-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakuyg/issue/74014/1219452