Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-7695 | e-ISSN 2564-6486 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://usb.dergi.comu.edu.tr/


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (USB Dergi) yılda iki sayı (Nisan ve Ekim aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar, kitap tanıtımları ve benzeri yayımlanır.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7695 | e-ISSN 2564-6486 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://usb.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (USB Dergi) yılda iki sayı (Nisan ve Ekim aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ölçütlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan; doktora ve yüksek lisans çalışmalarından elde edilen sonuçların bir bölümünden ya da tümünden yararlanarak hazırlanmış olan bilimsel makaleler, araştırma-inceleme makalesi türünden çalışmalar, derleme yazıları, teknik notlar, kitap tanıtımları ve benzeri yayımlanır.

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 5 - Sayı 1 - 4 May 2020
 1. Kamu Kurumlarında Personel Güçlendirme ve İtibar Yönetimi Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karaman İli Örneği
  Sayfalar 9 - 27
  Aykut BEDÜK , Mehmet Ali CANBOLAT
 2. The Russian Occupation of Crimea in 2014: The Second Sürgün (The Soviet Genocide) of the Crimean Tatars
  Sayfalar 29 - 44
  Sezai ÖZÇELİK
 3. Türkiye Konjonktürel Dalgalanmalarının Temel Özellikleri
  Sayfalar 45 - 84
  Bekir AŞIK
 4. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 85 - 108
  Özlem AK , Burhanettin ZENGİN
 5. Dış Politikada Popülist Söylem ve Girişimler: Trump Siyaseti ve Brexit Süreci
  Sayfalar 109 - 133
  Soner KARAGÜL , Belma ENGİN GÜDER
 6. Russian and Central Asian Views on China’s Belt & Road Initiative
  Sayfalar 135 - 148
  Ulaş BAŞAR GEZGİN
 7. OECD Ülkelerinde İnsani Gelişme ve Finansal Gelişme Endeksleri ile Sigortacılık Prim Üretimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 149 - 172
  Ersin GÜMÜŞ
 8. Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye-Mısır İlişkileri (1945-1960)
  Sayfalar 173 - 199
  N.neşe KEMİKSİZ
 9. Enflasyon ile Mevduat ve Kredi Faizleri Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Fisher Eşitliği Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz
  Sayfalar 201 - 229
  Hüseyin USLU
 10. Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik
  Sayfalar 231 - 246
  Halil KANADIKIRIK
 11. Edirne Üç Şerefeli Camii’nin Sıva Üzerine Kalemişi Süslemeleri
  Sayfalar 247 - 283
  Zekiye UYSAL
 12. İÇ MİMARLIK’DA “ESER” ve FİKRİN KORUNMASI
  Sayfalar 285 - 305
  Merve BULDAÇ , B. Burak KAPTAN
 13. Gogol’un Yaşam Öyküsünün Eserlerindeki Yansımaları
  Sayfalar 307 - 323
  Uğur KESKİN
 14. Ekinlik Adası Taşınmaz Kültür Varlıkları
  Sayfalar 325 - 346
  Mesut DÜNDAR
 15. Somut Olmayan Kültür Miras Listesinde Bir Değer Olan Türk Kahvesine Coğrafya Perspektifinden Bakış
  Sayfalar 347 - 362
  Nusret KOCA , Arzu ERSÖZ TÜĞEN
 16. Buyology: Satın Almaya Dair Bildiğimiz Her Şey Neden Yanlış?
  Sayfalar 363 - 366
  Damla KAPICIOĞLU