Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Zihinsel Dayanıklılık Konusunda Yapılmış Araştırmaların Analizi ve İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 82 - 93, 30.06.2020
https://doi.org/10.30769/usbd.749719

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de zihinsel dayanıklılık ile ilgili 2014-2019 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezleri ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında indeksli dergilerde yayımlanmış araştırmaları incelemektir. Doküman incelemesi çalışması olan bu araştırmada 35 lisansüstü tez ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanında indeksli dergilerde yayımlanan 17 araştırma incelenmiştir. İncelemeler sonucu toplanan verilerin yüzdeleri ve frekansları hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; araştırmaların en çok 2019 yılında yapıldığı, “Mental toughness” kavramının Türkçe karşılığı olarak zihinsel dayanıklılık kavramının kullanılması konusunda hemfikir olunduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaların genellikle ilişkisel tarama modelinde gerçekleştiği, örneklem grubu olarak ergenler, üniversite öğrencileri ve yetişkinler üzerinde gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Altıntaş, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının belirlenmesinde optimal performans duygu durumu, güdülenme düzeyi ve hedef yöneliminin rolü. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beckford, T. S., Poudevigne, M., Irving, R. R., & Golden, K. D. (2016). Mental toughness and coping skills in male sprinters. Journal of Human Sport and Exercise, 11(3), 338-347. https//doi.org/10.14198/jhse.2016.113.01.
 • Bull, S., Shambrook, C., James, W., & Brooks, J. (2005). Towards and understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209–227. https://doi.org/10.1080/10413200591010085.
 • Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental toughness: The concept and its 935 measurement. In I. Cockerill (Ed.), Solutions in sport psychology (pp. 32-45). London: 936 Thomson.
 • Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of sports sciences, 26(1), 83-95. https://doi.org/10.1080/02640410701310958.
 • Cowden, R. G. (2018). Mental Toughness Inventory: Factorial validity and ethnic group measurement equivalence in competitive tennis. Current Psychology, 39, 736-741. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9798-6.
 • Cox, R. (2011). Sport Psychology. Concepts and Applications (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.P:564. ISBN:9780078022470.
 • Crust, L., & Clough, P. (2011). Developing mental toughness: From research to practice. Journal of Sport Psychology in Action, 2(1),21–32. https://doi.org/ 10.1080/21520704.2011.563436.
 • Crust, L., Earle, K., Perry, J., Earle, F., Clough, A., & Clough, P. J. (2014). Mental toughness in higher education: Relationships with achievement and progression in first-year university sports students. Personality And Individual Differences, 69, 87-91. https://doi.org/ 10.1016/j.paid.2014.05.016.
 • Erdoğan, N. (2016). Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Sport Culture and Science, 4 (Special Issue 2), 652-664. https://doi.org/10.14486/IntJSCS588.
 • Fletcher, D. (2005). “Mental toughness” and human performance: Definitional, conceptual and theoretical issues. Journal of Sport Sciences, 23, 1246–1247. https://doi.org/10.1080/02640410500209153.
 • Fourie, S., & Potgieter, J. (2001). The nature of mental toughness in sport. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 23, 63–72. https://doi.org/10.4314/sajrs.v23i2.25860.
 • Golby, J., Sheard, M., & Van Wersch, A. (2007). Evaluating the factor structure of the psychological performance inventory. Perceptual and Motor Skills, 105(1), 309-325. https://doi.org/10.2466/pms.105.1.309-325.
 • Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. The Sport Psychologist, 1, 293 – 308. https://doi.org/10.1123/tsp.1.4.293.
 • Gucciardi, D. F. (2017). Mental toughness: progress and prospects. Current Opinion in Psychology,16, 17–23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.010.
 • Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (2008). Personal construct psychology and the research interview: the example of mental toughness in sport. Personal Construct Theory and Practice, 5, 119-130.
 • Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (2009). Development and preliminary validation of the Cricket Mental Toughness Inventory (CMTI). Journal of Sports Sciences, 27(12), 1293-1310. https://doi.org/10.1080/02640410903242306.
 • Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (Eds.). (2011). Mental toughness in sport: Developments in theory and research (Vol. 1). London: Routledge.
 • Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2009). Development and preliminary validation of a mental toughness inventory for Australian football. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 201-209. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.07.011.
 • Gucciardi, D. F., Hanton, S., & Mallett, C. J. (2012). Progressing measurement in mental toughness: A case example of the Mental Toughness Questionnaire 48. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1(3), 194–214. https://doi.org/10.1037/a0027190.
 • Gucciardi, D. F., Hanton, S., Gordon, S., Mallett, C., & Temby, P. (2015). The Concept of Mental Toughness: Tests of Dimensionality, Nomological Network, and Traitness. Journal of Personality, 83(1), 26–44. https://doi.org/10.1111/jopy.12079.
 • Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness? An investigation with elite performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 211 – 224. https://doi.org/10.1080/10413200290103509.
 • Jones, J. (2002). What Is This Thing Called Mental Toughness? An Investigation of Elite Sport Performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14(3), 205-218. https://doi.org/10.1080/10413200290103509.
 • Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: Norton.
 • Lin, Y., Mutz, J., Clough, P., & Papageorgiou, K. (2017). Mental Toughness and Individual Differences in Learning, Educational and Work Performance, Psychological Well-being, and Personality: A Systematic Review. Frontier Psychology 8(1345), 1-15 https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01345.
 • Loehr, J. E. (1986). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Lexington: MA:Stephan Greene Press.
 • Madrigal, L., Hamill, S., & Gill, D. L. (2013). Mind over matter: The development of the Mental Toughness Scale (MTS). The Sport Psychologist, 27(1), 62-77. https://doi.org/10.1123/tsp.27.1.62.
 • Miçooğullari, B. O. (2017). The Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ): A Psychometric evaluation of the Turkish version. Studia sportiva, 11(2), 90-98.https://doi.org/10.5817/StS2017-2-9.
 • Sheard, M. (2009). A cross-national analysis of mental toughness and hardiness in elite university rugby league teams. Perceptual and motor skills, 109(1), 213-223. https://doi.org/10.2466/PMS.109.1.213-223.
 • Sheard, M. (2013). Mental toughness: The mindset behind sporting achievement (2nd ed.). London: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Sheard, M., Golby, J., & Van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25, 184–191. https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.3.186.
 • Stamatis, A., Grandjean, P., & Morgan, G., Padgett, R.N., Cowden, R., & Koutakis, P. (2020). Developing and training mental toughness in sport: a systematic review and meta analysis of observational studies and pre-test and posttest experiments. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 6, 1-9. e000747. doi:10.1136/bmjsem-2020-000747.
 • Thelwell, R., Weston, N., & Greenlees, I. (2005). Defining and understanding mental toughness within soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 326-332. https://doi.org/10.1080/10413200500313636.
 • Walker, T. B., Lennemann, L. M., McGregor, J. N., Mauzy, C., & Zupan, M. F. (2011). Physiological and psychological characteristics of successful combat controller trainees. Journal of Special Operations Medicine 11(1), 39-47. https://doi.org/10.21236/ada530307.
 • Yazıcı, A. (2019). Kavramsal bakış açısı ile sporda üstün başarı için zihinsel dayanıklılık. In N. Dal (Ed.), Spor psikolojisinde yeni yaklaşımlar (pp. 75–97). Ankara: Akademisyen Kitabevi. ISBN: 978-605-258-687-7.
 • Yazıcı, A., & Güçlü, M. (2019). Psikolojik performans farklılıkları açısından profesyonel basketbol: Profesyonel basketbol oyuncularında zihinsel dayanıklılık ve duygusal zekânın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-99198-3
 • Yazıcı, A., Savaş, S., & Günay, M. (2018). The Effect of implementation of a 6-week basketball-specific aerobic training on mental toughness and anxiety variables. IV. International Exercise and Sport Psychology Congress 13-15 April, 37. Retrieved from http://esp2018.kongre.marmara.edu.tr/en/.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Analysis of the Studies in the Field of Mental Toughness Published in Turkey

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 82 - 93, 30.06.2020
https://doi.org/10.30769/usbd.749719

Öz

The aim of this study is to investigate the research that explored mental toughness, which was published as theses/dissertations and articles in indexed journals in Ulakbim National Database in Turkey from 2014 to 2019. In this document review study, 35 postgraduate theses and 17 articles published in indexed journals in the ULAKBİM National Database were examined. The percentages and frequencies of the data collected as a result of the examinations were calculated. The results of this study showed that the majority of the research on mental toughness that was conducted in 2019 agreed on the use of “zihinsel dayanıklılık” as a Turkish equivalent of the concept of "mental toughness". The results also showed that relational screening model was a prevalent research method with sample groups of adolescents, college students and adults. 

Kaynakça

 • Altıntaş, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının belirlenmesinde optimal performans duygu durumu, güdülenme düzeyi ve hedef yöneliminin rolü. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Beckford, T. S., Poudevigne, M., Irving, R. R., & Golden, K. D. (2016). Mental toughness and coping skills in male sprinters. Journal of Human Sport and Exercise, 11(3), 338-347. https//doi.org/10.14198/jhse.2016.113.01.
 • Bull, S., Shambrook, C., James, W., & Brooks, J. (2005). Towards and understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209–227. https://doi.org/10.1080/10413200591010085.
 • Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). Mental toughness: The concept and its 935 measurement. In I. Cockerill (Ed.), Solutions in sport psychology (pp. 32-45). London: 936 Thomson.
 • Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of sports sciences, 26(1), 83-95. https://doi.org/10.1080/02640410701310958.
 • Cowden, R. G. (2018). Mental Toughness Inventory: Factorial validity and ethnic group measurement equivalence in competitive tennis. Current Psychology, 39, 736-741. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9798-6.
 • Cox, R. (2011). Sport Psychology. Concepts and Applications (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.P:564. ISBN:9780078022470.
 • Crust, L., & Clough, P. (2011). Developing mental toughness: From research to practice. Journal of Sport Psychology in Action, 2(1),21–32. https://doi.org/ 10.1080/21520704.2011.563436.
 • Crust, L., Earle, K., Perry, J., Earle, F., Clough, A., & Clough, P. J. (2014). Mental toughness in higher education: Relationships with achievement and progression in first-year university sports students. Personality And Individual Differences, 69, 87-91. https://doi.org/ 10.1016/j.paid.2014.05.016.
 • Erdoğan, N. (2016). Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Sport Culture and Science, 4 (Special Issue 2), 652-664. https://doi.org/10.14486/IntJSCS588.
 • Fletcher, D. (2005). “Mental toughness” and human performance: Definitional, conceptual and theoretical issues. Journal of Sport Sciences, 23, 1246–1247. https://doi.org/10.1080/02640410500209153.
 • Fourie, S., & Potgieter, J. (2001). The nature of mental toughness in sport. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 23, 63–72. https://doi.org/10.4314/sajrs.v23i2.25860.
 • Golby, J., Sheard, M., & Van Wersch, A. (2007). Evaluating the factor structure of the psychological performance inventory. Perceptual and Motor Skills, 105(1), 309-325. https://doi.org/10.2466/pms.105.1.309-325.
 • Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. The Sport Psychologist, 1, 293 – 308. https://doi.org/10.1123/tsp.1.4.293.
 • Gucciardi, D. F. (2017). Mental toughness: progress and prospects. Current Opinion in Psychology,16, 17–23. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.010.
 • Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (2008). Personal construct psychology and the research interview: the example of mental toughness in sport. Personal Construct Theory and Practice, 5, 119-130.
 • Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (2009). Development and preliminary validation of the Cricket Mental Toughness Inventory (CMTI). Journal of Sports Sciences, 27(12), 1293-1310. https://doi.org/10.1080/02640410903242306.
 • Gucciardi, D. F., & Gordon, S. (Eds.). (2011). Mental toughness in sport: Developments in theory and research (Vol. 1). London: Routledge.
 • Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2009). Development and preliminary validation of a mental toughness inventory for Australian football. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 201-209. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.07.011.
 • Gucciardi, D. F., Hanton, S., & Mallett, C. J. (2012). Progressing measurement in mental toughness: A case example of the Mental Toughness Questionnaire 48. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1(3), 194–214. https://doi.org/10.1037/a0027190.
 • Gucciardi, D. F., Hanton, S., Gordon, S., Mallett, C., & Temby, P. (2015). The Concept of Mental Toughness: Tests of Dimensionality, Nomological Network, and Traitness. Journal of Personality, 83(1), 26–44. https://doi.org/10.1111/jopy.12079.
 • Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness? An investigation with elite performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 211 – 224. https://doi.org/10.1080/10413200290103509.
 • Jones, J. (2002). What Is This Thing Called Mental Toughness? An Investigation of Elite Sport Performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14(3), 205-218. https://doi.org/10.1080/10413200290103509.
 • Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: Norton.
 • Lin, Y., Mutz, J., Clough, P., & Papageorgiou, K. (2017). Mental Toughness and Individual Differences in Learning, Educational and Work Performance, Psychological Well-being, and Personality: A Systematic Review. Frontier Psychology 8(1345), 1-15 https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01345.
 • Loehr, J. E. (1986). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Lexington: MA:Stephan Greene Press.
 • Madrigal, L., Hamill, S., & Gill, D. L. (2013). Mind over matter: The development of the Mental Toughness Scale (MTS). The Sport Psychologist, 27(1), 62-77. https://doi.org/10.1123/tsp.27.1.62.
 • Miçooğullari, B. O. (2017). The Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ): A Psychometric evaluation of the Turkish version. Studia sportiva, 11(2), 90-98.https://doi.org/10.5817/StS2017-2-9.
 • Sheard, M. (2009). A cross-national analysis of mental toughness and hardiness in elite university rugby league teams. Perceptual and motor skills, 109(1), 213-223. https://doi.org/10.2466/PMS.109.1.213-223.
 • Sheard, M. (2013). Mental toughness: The mindset behind sporting achievement (2nd ed.). London: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Sheard, M., Golby, J., & Van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25, 184–191. https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.3.186.
 • Stamatis, A., Grandjean, P., & Morgan, G., Padgett, R.N., Cowden, R., & Koutakis, P. (2020). Developing and training mental toughness in sport: a systematic review and meta analysis of observational studies and pre-test and posttest experiments. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 6, 1-9. e000747. doi:10.1136/bmjsem-2020-000747.
 • Thelwell, R., Weston, N., & Greenlees, I. (2005). Defining and understanding mental toughness within soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 326-332. https://doi.org/10.1080/10413200500313636.
 • Walker, T. B., Lennemann, L. M., McGregor, J. N., Mauzy, C., & Zupan, M. F. (2011). Physiological and psychological characteristics of successful combat controller trainees. Journal of Special Operations Medicine 11(1), 39-47. https://doi.org/10.21236/ada530307.
 • Yazıcı, A. (2019). Kavramsal bakış açısı ile sporda üstün başarı için zihinsel dayanıklılık. In N. Dal (Ed.), Spor psikolojisinde yeni yaklaşımlar (pp. 75–97). Ankara: Akademisyen Kitabevi. ISBN: 978-605-258-687-7.
 • Yazıcı, A., & Güçlü, M. (2019). Psikolojik performans farklılıkları açısından profesyonel basketbol: Profesyonel basketbol oyuncularında zihinsel dayanıklılık ve duygusal zekânın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-99198-3
 • Yazıcı, A., Savaş, S., & Günay, M. (2018). The Effect of implementation of a 6-week basketball-specific aerobic training on mental toughness and anxiety variables. IV. International Exercise and Sport Psychology Congress 13-15 April, 37. Retrieved from http://esp2018.kongre.marmara.edu.tr/en/.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makale
Yazarlar

Şenol GÜVEN
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6846-2605
Türkiye


Atakan YAZICI (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0001-8899-2515
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 9 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güven, Ş. & Yazıcı, A. (2020). Türkiye’de Zihinsel Dayanıklılık Konusunda Yapılmış Araştırmaların Analizi ve İncelenmesi . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 82-93 . DOI: 10.30769/usbd.749719