Dergi Kurulları

Editörler

Doç. Dr. Osman GEYİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9885-9638 Türkiye Web
Kayıt Dışı Ekonomi, Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi, Vergi Hukuku, Yerel Yönetimler, Sosyal Politika, Maliye Çalışmaları, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk
Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5063-1172 Türkiye
Maliye Politikası, Kamu Ekonomisi - Vergilendirme ve Gelir, Çevre Politikası, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Dezavantajlı Gruplar, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi

Yardımcı Editör

Kamu Ekonomisi, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi, Maliye Kuramı

Maliye Alan Editörü

Doç. Dr. Cihan YÜKSEL Mersin Üniversitesi 0000-0003-1959-1245 Türkiye Web
Maliye Politikası, Maliye Çalışmaları, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi

İktisat Alan Editörü

Panel Veri Analizi , Uygulamalı Makro Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Makro İktisat, Büyüme, Enflasyon, Maliye Politikası, Para Politikası

İletişim Bilimleri Alan Editörü

Doç. Dr. Zuhal AKMEŞE DEMİR Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0003-3805-8649 Türkiye

2005’te Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 2010’da ise Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans öğrenimini birincilikle tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. 2020 yılında İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanını aldı. Belgesel sinema, yeni iletişim teknolojileri, iletişim kuramları, sosyal medya ve iletişim sosyolojisi alanında çalışmalar yapan Akmeşe’nin iletişim alanında ortak yazarlı birçok çalışması, uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunduğu bildirileri, ayrıca danışmanlık yaptığı sinema projeleri ve yönetmen olarak yer aldığı pek çok film çalışması bulunmaktadır. Bugüne dek sekiz kısa filme ve beş belgesele imza attı. Belgesel çalışmaları birçok ulusal ve uluslararası festivalde gösterildi.  2013 yılından buyana Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdüren Akmeşe, akademik çalışmaların yanı sıra İletişim Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

İletişim ve Medya Çalışmaları, Medya Okuryazarlığı, Radyo-Televizyon, Yeni Medya, Sosyoloji, Sinema Sosyolojisi, Belgesel Film - Politik Sinema, Film Eleştirisi

Ekonometri Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Naciye Tuba YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4009-9047 Türkiye
Yöneylem Araştırması, Matematikte Yöneylem Araştırması

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Miray ÖZDEN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7998-9699 Türkiye
Kamu Politikası, Kamu Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Yerel Yönetimler, Katılım ve Yönetişim
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇELİK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABİLİM DALI 0000-0002-4181-8568 Türkiye
Kamu Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Kentsel Politika, Yerel Yönetimler, Katılım ve Yönetişim, Kentsel Alan Yönetimi

Uluslararası İlişkiler Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun ÇİÇEKÇİ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası Siyaset, Bölgesel Çalışmalar, Ortadoğu Çalışmaları, Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Siyasi Tarihde Siyasal Coğrafya

Sosyal Hizmet Alan Editörü

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0002-4828-7501 Türkiye Web

Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmetler, Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması

İşletme Alan Editörü

Doç. Dr. Osman ÖZDEMİR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0001-8880-1459 Türkiye
Turizm Ekonomisi, Pazarlama, Dijital Pazarlama, Lojistik

Hukuk Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KORKMAZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1433-0567 Türkiye
İklim Değişikliği Yasası, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Dava, Yargılama, Anlaşmazlık Çözümü, Sivil Prosedür, Yasal Uygulama, Avukatlık ve Hukuk Mesleği

Turizm Alan Editörü

Doç. Dr. Reşat ARICA BATMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1238-7313 Türkiye Web
Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması, Turizmde Çevre Yönetimi

Editör Asistanı

Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0961-1759 Türkiye
Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi
Arş. Gör. Tolga SEZDİ Bursa Uludağ Üniversitesi 0000-0003-2263-3151 Türkiye Web
Kamu Ekonomisi, Maliye Çalışmaları, Kamu Maliyesi
Arş. Gör. Gülseren AYDIN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
İdare Hukuku, Vergi Hukuku

İngilizce Dil Editörü

Şeyma GEYİK Bir kuruma bağlı değildir Türkiye
İkinci Bir Dil Olarak İngilizce, Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi , İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Sekreterya

Vergi Kanunu, Mali Hukuk, Maliye Kuramı

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Çelik - Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Abuzer Pınar - Ankara Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Maksuti - University of Tetovo

Prof. Dr. Dibyesh Anand - University of Westminster

Prof. Dr. Erşan Sever - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Farhang Morady - University of Westminster

Prof. Dr. Lıjıljana Markovic - University of Belgrade

Prof. Dr. Mahmut Tekçe - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Karakaş - Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Şişman - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Arman Karasu - Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Demir - Harran Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa Erdoğdu - Beykoz Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat Gültekin - Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Robert W. McGee - Fayetteville State University

Prof. Dr. Serkan Benk - İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Sevda Akar - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Salvatore Capasso - University of N.Parthenope

Prof. Dr. Stavros D. Mavroudeas - Panteion University

Prof. Dr. Tea Kasradze - Caucasus International University

Doç. Dr. Abdunnur Yıldız - Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülkadir Çorbacı - Adıyaman Üniversitesi

Doç. Dr. Anıl Gacar - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Cebeci - Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Chandrima Chakraborty - Vidyasagar University 

Doç. Dr. Gülçin Taşkıran - Altınbaş Üniversitesi

Doç. Dr. Ghazala Yaqup - Kinnaird College for Women

Doç. Dr. Habip Demirhan - Hakkari Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Türkal - Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Özdemir - Şırnak Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür Altındağ - Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Özgür Saraç - Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Reşat Arıca - Batman Üniversitesi

Doç. Dr. Richarson Kojo Edeme - University of Nigeria Nsukka

Dr. Adam Sofronijevic - University of Belgrade

Dr. Aliyeva Jale Rehman - Azerbaijan Republic, Ministry of Science and Education İnstitute of Economics

Dr. M.Sadık Aydın - Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Jacinta Mwende Maweu - University of Nairobi

Dr. Zamira Öskönbaeva - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi