Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 28, 17.12.2021

Öz

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren kamu mali yönetiminde başlatılan reformlar çerçevesinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm kamu idarelerinde stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon ve temel değerleri analiz edilmiştir. Araştırma kapsamına 116 devlet üniversitesi dahil edilmiştir. Misyon, vizyon ve temel değerlerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda üniversitelerin misyon bildirimlerinde en sık kullandığı ifadelerin “bilgi ve teknoloji üretmek”, “etik değerlere bağlılık” ve “bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak” olduğu görülmüştür. Üniversitelerin vizyon bildirimlerinde en sık kullandığı ifadelerin “uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmak”, “yenilikçi” ve “bilgi üreten” olduğu tespit edilmiştir. Son olarak devlet üniversitelerinin stratejik planlarında yer alan temel değerler arasında en sık kullanılan ifadelerin “katılımcılık”, “şeffaflık/saydamlık”, “etik”, “yenilikçilik” ve “kalite” olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Abdullah Gül Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/rvSAS+2018-2022_AGU_Taslak_Stratejik_Plani.pdf,(Erişim: 07.09.2021).
 • Adıyaman Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), https://adiyaman.edu.tr/files/adiyaman.edu .tr/tr/sayfalar/universitemiz/stratejik-plan/stratejik-plan-2021-2025.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/ENiTY+hg8tk_Afyon_Kocatepe_Universitesi_2019-2023_Stratejik_ Plan_Taslagi_2021_Yili_Guncellemesi_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/M0iQa+2019-2023_stratejik_plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/zPgLw+AU_StratejikPlan_2018-2022_pdf-GUNCELLESTIRILMIS_VERSIYON. pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Aksaray Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/7Kyoa+Aksaray_Universitesi_2020-2024_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Aktan, C. C. (2006). “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”. Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme. Coşkun Can Aktan (ed.). Seçkin Yayıncılık. Ankara. 167-192.
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/FCke8+alku-2020-2024-stratejik-plan.pdf,(Erişim: 07.09.2021).
 • Allison, M., & Kaye, J. (2015). Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook. John Wiley & Sons. Amasya Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/dEX8C+AMASYA_UNIVERSITESI_2020-2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/BX7Ts+2019-2023_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov. tr/upload/xSPStratejikPlan/files/EAvCa+2021-2025_Taslak_Stratejik_Plan_.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/63EMi+ASBU_2020-2024_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ankara Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/o5LRg+Ankara_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_1_.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/Ve7HM+2020-2024_AYBU_SP_NIHAI_.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Ardahan Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Ve7HM+2020-2024_AYBU_SP_NIHAI_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/2CG00+sp.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Atatürk Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/ kEZhQ+Ataturk_Universitesi_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/fymIq+stratejik_plan_2019-2023_2_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Balıkesir Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/ypvGK+BAUN_2020-2024_Stratejik_Plani_102_sayfa_PDF_1_.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/x6fku+Bandirma_Onyedi_Eylul_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bartın Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/ ffstE+bartin_sp.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Batman Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/KebGC+Batman_Universitesi_2018-2022_Stratejik_Plani.pdf,(Erişim: 07.09.2021).
 • Bayburt Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/3vzVY+Bayburt_Universitesi_2017-2021_Donemi_Stratejik_Plani_Guncelleme_. pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/yTtDc+Bilecik_Seyh_Edebali_Universitesi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Bingöl Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/zPus4+BINGOL_UNIVERSITESI_STRATEJIK_PLAN_2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/MMrZ2+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Boğaziçi Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/MXwJc+bu_stratejik_plan_2020-2024-10-07-2020-v5_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/np2zw+Bolu_Abant_Izzet_Baysal_Universitesi_2019-2023_Donemi_ Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bryson, J. M. (1988). “A Strategic Planning Process for Public and Non-profit Organizations”. Long Range Planning, 21(1), 73-81.
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/aMl96+Stratejik_Plani_Guncellemesi.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bursa Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/btu/ Dosyalar/BT%c3%9c_2019-2023_STRATEJ%c4%b0K%20PLAN%202.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/4QBBw+Bursa_Uludag_Universitesi_2017-2021_Donemi_Stratejik_Plani _Guncellenmis_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/FozVg+IUC_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/ upload/ xSPStratejikPlan/files/gGSau+COMU_2021-2025.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/P5cQq+Cankiri_Karatekin_Universitesi_2017-2021_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Çınar, N. F. & Tütünsatar, A. (2017). “Bir Kamu Politikası Olarak Stratejik Planlama ve Üniversitelerde Uygulama: Akdeniz Bölgesindeki Farklı Kuşaktaki Üniversitelerin Misyon ve Vizyonları Üzerinden Bir Değerlendirme”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 22 (4). 1177-1188.
 • Çukurova Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/trTma+CU_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/BdWGe+DEU_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Düzce Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/tsnb6+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ege Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/GhjAu+Ege_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Revize_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/EuSau+Erciyes_17-21_Guncelleme_2020.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Erkan, V. (2008). Kamu Kuruluşların Stratejik Planlama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: DPT 2759. Ankara.
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/thU80+erzincan_sp.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Erzurum Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/xqUhE+Erzurum_Teknik_Universitesi_2018-2022_SP.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/qVysq+EwhFY_ESOGU_2018-2022_Donemi_Guncellenmis_Stratejik _Plani_Kamuoyuna_Aciklanacak_Versiyonu.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/uMF3w+ESTU_SP_CB_EP_gu_ncellenmis_28_12_2020.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Fırat Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/pqE2y+Firat_Universitesi_2019-2023_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Galatasaray Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/PUrbM+2018-2022StratejikPlani22032018.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Gazi Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/rJtWi+Gazi_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Guncellenmis_Versiyon_.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/fPmzo+GTU_2017-2021_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Giresun Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Om0pc+Giresun_Universitesi_2020-2024_Stratejik_Plani_ve_Makam_Onayi-2. pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Glaister, K. W., & Falshaw, J. R. (1999). “Strategic Planning: Still Going Strong?”. Long Range Planning. 32(1). 107-116.
 • Gümüşhane Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/aYKhM+GMS_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Güven, A. (2014). “Kamu Yönetiminde Geleceğin İnşasında Stratejik Bakış”. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2 (2). 63-80.
 • Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/MEUjo+2018-2022_HU_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Hakkâri Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Yizmi+Hakkari_Universitesi_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Harran Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/PPGUq+Harran_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/IxCT2+stratejik-plan-19-10-2016.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Hitit Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/CNgYK+Hitit_Universitesi_2021-2025_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Iğdır Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/1LWs4+Igdir_Universitesi_21-25SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/8Ryam+Isp_Uyg_Bil_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İnönü Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/W73g0+IU_22-26_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İskenderun Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/KOpZw+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/SmId6+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/WaDGC+ITU_STARATEJIKPLAN_2017_2021.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/e7hIm+Istanbul_19-23_SP_Guncel_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/8XcIK+Stratejik_Plan_2021-2025.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/p8QsK+2020_2024_stratejik_plan_ikcu.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/CeZ60+IYTE-Stratejik-Plan-2019-2023.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kafkas Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/atJdw+KAU_2018-2022_Stratejik_Plani-11_07_2017_Kopya_2_.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/kPZFw+KSU_2018-2022_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Karabük Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/bPF56+Karabuk_Universitesi_2021-2025_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/2629/Karadeniz+Teknik+Universitesi+2019-2023, (Erişim: 07.09.2021).
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/SRFr6+KARAMANOGLU_MEHMETBEY_UNIVERSITESI_2019-2023_ STRATEJIK_PLANI.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kastamonu Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/yZRC4+Kastamonu_Univ_Sp_20-24.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kayseri Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/hyKzQ+KAYU_2020-2024_STRATEJIK_PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kenny, T. (1994). “From Vision to Reality Through Values”. Management Development Reviev. 7 (3). 17-20.
 • Kırıkkale Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/r0Tc8+KIRIKKALE_UNIVERSITESI_STRATEJIK_PLANI_2020-2024.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kırklareli Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/c3b4i+stratejik_plan_2018-2022_Taslak_2.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/Q6Pk8+AHI_EVRAN_UNIVERSITESI_2017-2021_STRATEJIK_ PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/UHKkq+UNIVERSITEMIZ_2018-2022_YILLIARI_ARASI_STRATEJIK _PLANI.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/N8k0O+Kocaeli_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Guncel.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Konya Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/gExgu+KTUN_2021-25_stratejik_plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/se9Pk+DPU_2018_2022_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/3jMYa+manisa-celal-bayar-universitesi-2018-2022-stratejik-plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/7bwJs+STRATEJIK_PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Marmara Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/wqXAG+marmara_uni_plani_Duzeltilen_5_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mersin Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/GxqCW+Mersin_Universitesi_Stratejik_Plan_2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/gQA2C+02_strateji_k_plan_bookmarks.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/x5Cz2+Mugla_Sitki_Kocman_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Munzur Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/ o7MPo+2020_2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Muş Alparslan Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/hnnRA+MUS_ALPARSLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mutluer, M.K. & Öner, E. & Kesik, A. (2011). Bütçe Hukuku. 3. Baskı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/GTKXQ+N_E_U_Stratejik_Plan_2019-23.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/taaAq+NHBVU.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/1tg8G+Nigde_Omer_Halisdemir_Universitesi_2019-2023_Stratejik_ Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/vUOtk+2019-2023_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ordu Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/yTyFM+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/1DMGW+2018-2022_ODTU_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/UzCvA+OSMANIYE_KORKUT_ATA_UNIVERSITESI_2019-2023_ STRA TEJIK_PLANI_1_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Özdem, G. (2011). “Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi”. Educational Sciences: Theory & Practice. 11 (4). 1869-1886.
 • Öztürk, C. (2016). Kamu Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar. SAGE Yayıncılık, Ankara.
 • Pamukkale Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/BV8NM+Pamukkale_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani-Guncel.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Raynor, M. E. (1998). “That Vision Thing: Do We Need It?”. Long Range Planning. 31 (3). 368-376.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/kv05o+baskanliga-gonderilen-dus-1122020194210.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Sağlık Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/veVDE+Saglik_Bilimleri_Universitesi_2020-2024_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/nxm8O+Sakarya_Uygulamali_Bilimler_Universitesi_2020-2024_Stratejik_ Plani_0.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Sakarya Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/kVYGm+Sakarya_Universitesi_2020-2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Samsun Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/IxzY8+Samsun_Universitesi_2021-2025_YILI_STRATEJIK_PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Selçuk Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/K2hPM+2019-2023-Stratejik-Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Siirt Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/VWEmu+SIIRT_UNIVERSITESI_2018-2022_STRATEJIK_PLANI.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Sinop Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/efO9w+2018_2022_stratejik_plan_Sinop_U_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), https://www.cumhuriyet.edu.tr/ strateji/webdosya/10_1097_1104_2018_2022_stratejik_plane92903a78658a56e15df7d18fe7a9ee8.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Şırnak Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/zZsUi+Sirnak_Universitesi_Stratejik_Plan_2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/PskrI+Suleyman_Demirel_Universitesi_2021-2025_Stratejik_Plani. pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Taş, H. C. (2005). “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında Stratejik Planlama”. Türk İdare Dergisi. Sayı: 449. 102-114.
 • Tarsus Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/324aO+TARSUS_UNIVERISTESI_2020-2024_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/g/du/kurum/ Devlet+Universiteleri. (Erişim: 07.09.2021).
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu. Ankara.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2018). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu. 3. Sürüm. Ankara.
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/eEynY+TNKU_2020-2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/HfNUO+Tokat_Gaziosmanpasa_Universitesi_2019-2023.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Trabzon Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Aya92+Trabzon_Universitesi_2021-2025_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Trakya Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/IF59M+tu-stratejik-plani-2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Türk-Alman Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/dWCG0+TURK-ALMAN_UNNIVERSITESI_2021-2025_STRATEJIK_ PLANI.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Türk Dil Kurumu (2019), Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara.
 • Usta, A. (2014). “Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama: Önemi, Bileşenleri, Evreleri ve Uygulanabilirliği”. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 1 (2). 31-53.
 • Uşak Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/WTQKe+Hnkmc0vW9o_usak_universitesi_2020-2024_stratejik_plan.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/MLrnM+Van_YYU_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Yalova Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), https://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/46/ YALOVA_UNIVERSITESI_STRATEJIK_PLAN_2019_2023.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Yıldırım, M. F. (2011). Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. DPT Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Uzmanlık Tezi). Yayın No: 2815. Ankara.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/iwblQ+Yildiz_Teknik_Univ_2021-2025_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Yılmaz, K. (2003). “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”. Sayıştay Dergisi. Sayı 50-51. 67-86.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/4hlQG+Bozok_Universitesi_2017-2021Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/x4Wh6+BEU2018-2022StratejikPlani_nihai_2_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. (2003). Resmi Gazete. Sayı 25326.
 • 58. Hükümet Acil Eylem Planı. (2003). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/ 229/ekutuphane3.4.6.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (Erişim: 04.10.2021).

Mission, Vision and Basic Values of State Universities in Turkey: A Research on Strategic Plans

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 28, 17.12.2021

Öz

Strategic planning has been made compulsory in all public administrations, including universities, within the framework of the reforms initiated in public fiscal management in Turkey since the 2000s. In this study, the mission, vision and basic values in the strategic plans of state universities in Turkey were analyzed. 116 state universities were included in the scope of the research. Content analysis method was used in the analysis of mission, vision and basic values. As a result of the analysis, it has been seen that the expressions most frequently used by universities in their mission statements are "to produce information and technology", "devotion to ethical values" and "contribution to regional development". It has been determined that the expressions most frequently used by universities in their vision statements are "to be an internationally recognized university", "innovative" and "knowledge generator". Finally, it has been determined that the most frequently used expressions among the basic values in the strategic plans of state universities are "participation", "transparency", "ethics", "innovation" and "quality".

Kaynakça

 • Abdullah Gül Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/rvSAS+2018-2022_AGU_Taslak_Stratejik_Plani.pdf,(Erişim: 07.09.2021).
 • Adıyaman Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), https://adiyaman.edu.tr/files/adiyaman.edu .tr/tr/sayfalar/universitemiz/stratejik-plan/stratejik-plan-2021-2025.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/ENiTY+hg8tk_Afyon_Kocatepe_Universitesi_2019-2023_Stratejik_ Plan_Taslagi_2021_Yili_Guncellemesi_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/M0iQa+2019-2023_stratejik_plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Akdeniz Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/zPgLw+AU_StratejikPlan_2018-2022_pdf-GUNCELLESTIRILMIS_VERSIYON. pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Aksaray Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/7Kyoa+Aksaray_Universitesi_2020-2024_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Aktan, C. C. (2006). “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”. Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme. Coşkun Can Aktan (ed.). Seçkin Yayıncılık. Ankara. 167-192.
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/FCke8+alku-2020-2024-stratejik-plan.pdf,(Erişim: 07.09.2021).
 • Allison, M., & Kaye, J. (2015). Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook. John Wiley & Sons. Amasya Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/dEX8C+AMASYA_UNIVERSITESI_2020-2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/BX7Ts+2019-2023_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov. tr/upload/xSPStratejikPlan/files/EAvCa+2021-2025_Taslak_Stratejik_Plan_.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/63EMi+ASBU_2020-2024_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ankara Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/o5LRg+Ankara_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_1_.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/Ve7HM+2020-2024_AYBU_SP_NIHAI_.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Ardahan Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Ve7HM+2020-2024_AYBU_SP_NIHAI_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/2CG00+sp.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Atatürk Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/ kEZhQ+Ataturk_Universitesi_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/fymIq+stratejik_plan_2019-2023_2_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Balıkesir Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/ypvGK+BAUN_2020-2024_Stratejik_Plani_102_sayfa_PDF_1_.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/x6fku+Bandirma_Onyedi_Eylul_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bartın Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/ ffstE+bartin_sp.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Batman Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/KebGC+Batman_Universitesi_2018-2022_Stratejik_Plani.pdf,(Erişim: 07.09.2021).
 • Bayburt Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/3vzVY+Bayburt_Universitesi_2017-2021_Donemi_Stratejik_Plani_Guncelleme_. pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/yTtDc+Bilecik_Seyh_Edebali_Universitesi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Bingöl Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/zPus4+BINGOL_UNIVERSITESI_STRATEJIK_PLAN_2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bitlis Eren Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/MMrZ2+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Boğaziçi Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/MXwJc+bu_stratejik_plan_2020-2024-10-07-2020-v5_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/np2zw+Bolu_Abant_Izzet_Baysal_Universitesi_2019-2023_Donemi_ Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bryson, J. M. (1988). “A Strategic Planning Process for Public and Non-profit Organizations”. Long Range Planning, 21(1), 73-81.
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/aMl96+Stratejik_Plani_Guncellemesi.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Bursa Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/btu/ Dosyalar/BT%c3%9c_2019-2023_STRATEJ%c4%b0K%20PLAN%202.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/4QBBw+Bursa_Uludag_Universitesi_2017-2021_Donemi_Stratejik_Plani _Guncellenmis_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Cerrahpaşa Araştırma Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/FozVg+IUC_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/ upload/ xSPStratejikPlan/files/gGSau+COMU_2021-2025.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/P5cQq+Cankiri_Karatekin_Universitesi_2017-2021_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Çınar, N. F. & Tütünsatar, A. (2017). “Bir Kamu Politikası Olarak Stratejik Planlama ve Üniversitelerde Uygulama: Akdeniz Bölgesindeki Farklı Kuşaktaki Üniversitelerin Misyon ve Vizyonları Üzerinden Bir Değerlendirme”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 22 (4). 1177-1188.
 • Çukurova Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/trTma+CU_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/BdWGe+DEU_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Düzce Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/tsnb6+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ege Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/GhjAu+Ege_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Revize_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/EuSau+Erciyes_17-21_Guncelleme_2020.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Erkan, V. (2008). Kamu Kuruluşların Stratejik Planlama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Yayın No: DPT 2759. Ankara.
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/thU80+erzincan_sp.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Erzurum Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/xqUhE+Erzurum_Teknik_Universitesi_2018-2022_SP.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/qVysq+EwhFY_ESOGU_2018-2022_Donemi_Guncellenmis_Stratejik _Plani_Kamuoyuna_Aciklanacak_Versiyonu.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/uMF3w+ESTU_SP_CB_EP_gu_ncellenmis_28_12_2020.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Fırat Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/pqE2y+Firat_Universitesi_2019-2023_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Galatasaray Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/PUrbM+2018-2022StratejikPlani22032018.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Gazi Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/rJtWi+Gazi_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Guncellenmis_Versiyon_.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/fPmzo+GTU_2017-2021_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Giresun Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Om0pc+Giresun_Universitesi_2020-2024_Stratejik_Plani_ve_Makam_Onayi-2. pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Glaister, K. W., & Falshaw, J. R. (1999). “Strategic Planning: Still Going Strong?”. Long Range Planning. 32(1). 107-116.
 • Gümüşhane Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/aYKhM+GMS_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Güven, A. (2014). “Kamu Yönetiminde Geleceğin İnşasında Stratejik Bakış”. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 2 (2). 63-80.
 • Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/MEUjo+2018-2022_HU_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Hakkâri Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Yizmi+Hakkari_Universitesi_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Harran Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/PPGUq+Harran_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/IxCT2+stratejik-plan-19-10-2016.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Hitit Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/CNgYK+Hitit_Universitesi_2021-2025_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Iğdır Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/1LWs4+Igdir_Universitesi_21-25SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/8Ryam+Isp_Uyg_Bil_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İnönü Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/W73g0+IU_22-26_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İskenderun Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/KOpZw+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/SmId6+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/WaDGC+ITU_STARATEJIKPLAN_2017_2021.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/e7hIm+Istanbul_19-23_SP_Guncel_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/8XcIK+Stratejik_Plan_2021-2025.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/p8QsK+2020_2024_stratejik_plan_ikcu.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/CeZ60+IYTE-Stratejik-Plan-2019-2023.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kafkas Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/atJdw+KAU_2018-2022_Stratejik_Plani-11_07_2017_Kopya_2_.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/kPZFw+KSU_2018-2022_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Karabük Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/bPF56+Karabuk_Universitesi_2021-2025_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/2629/Karadeniz+Teknik+Universitesi+2019-2023, (Erişim: 07.09.2021).
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/SRFr6+KARAMANOGLU_MEHMETBEY_UNIVERSITESI_2019-2023_ STRATEJIK_PLANI.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kastamonu Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/yZRC4+Kastamonu_Univ_Sp_20-24.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kayseri Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/hyKzQ+KAYU_2020-2024_STRATEJIK_PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kenny, T. (1994). “From Vision to Reality Through Values”. Management Development Reviev. 7 (3). 17-20.
 • Kırıkkale Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/r0Tc8+KIRIKKALE_UNIVERSITESI_STRATEJIK_PLANI_2020-2024.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kırklareli Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/c3b4i+stratejik_plan_2018-2022_Taslak_2.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/Q6Pk8+AHI_EVRAN_UNIVERSITESI_2017-2021_STRATEJIK_ PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/UHKkq+UNIVERSITEMIZ_2018-2022_YILLIARI_ARASI_STRATEJIK _PLANI.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kocaeli Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/N8k0O+Kocaeli_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani_Guncel.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Konya Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/gExgu+KTUN_2021-25_stratejik_plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/se9Pk+DPU_2018_2022_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/3jMYa+manisa-celal-bayar-universitesi-2018-2022-stratejik-plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/7bwJs+STRATEJIK_PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Marmara Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/wqXAG+marmara_uni_plani_Duzeltilen_5_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mersin Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/GxqCW+Mersin_Universitesi_Stratejik_Plan_2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/gQA2C+02_strateji_k_plan_bookmarks.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/x5Cz2+Mugla_Sitki_Kocman_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Munzur Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/ o7MPo+2020_2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Muş Alparslan Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/hnnRA+MUS_ALPARSLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Mutluer, M.K. & Öner, E. & Kesik, A. (2011). Bütçe Hukuku. 3. Baskı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/GTKXQ+N_E_U_Stratejik_Plan_2019-23.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/taaAq+NHBVU.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/1tg8G+Nigde_Omer_Halisdemir_Universitesi_2019-2023_Stratejik_ Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/vUOtk+2019-2023_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Ordu Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/yTyFM+Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/1DMGW+2018-2022_ODTU_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/UzCvA+OSMANIYE_KORKUT_ATA_UNIVERSITESI_2019-2023_ STRA TEJIK_PLANI_1_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Özdem, G. (2011). “Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi”. Educational Sciences: Theory & Practice. 11 (4). 1869-1886.
 • Öztürk, C. (2016). Kamu Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar. SAGE Yayıncılık, Ankara.
 • Pamukkale Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/BV8NM+Pamukkale_Universitesi_2019-2023_Stratejik_Plani-Guncel.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Raynor, M. E. (1998). “That Vision Thing: Do We Need It?”. Long Range Planning. 31 (3). 368-376.
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/kv05o+baskanliga-gonderilen-dus-1122020194210.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Sağlık Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/veVDE+Saglik_Bilimleri_Universitesi_2020-2024_Stratejik_Plan.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/nxm8O+Sakarya_Uygulamali_Bilimler_Universitesi_2020-2024_Stratejik_ Plani_0.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Sakarya Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/kVYGm+Sakarya_Universitesi_2020-2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Samsun Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/IxzY8+Samsun_Universitesi_2021-2025_YILI_STRATEJIK_PLAN.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Selçuk Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/K2hPM+2019-2023-Stratejik-Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Siirt Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/VWEmu+SIIRT_UNIVERSITESI_2018-2022_STRATEJIK_PLANI.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Sinop Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/efO9w+2018_2022_stratejik_plan_Sinop_U_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), https://www.cumhuriyet.edu.tr/ strateji/webdosya/10_1097_1104_2018_2022_stratejik_plane92903a78658a56e15df7d18fe7a9ee8.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Şırnak Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/zZsUi+Sirnak_Universitesi_Stratejik_Plan_2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/PskrI+Suleyman_Demirel_Universitesi_2021-2025_Stratejik_Plani. pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Taş, H. C. (2005). “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında Stratejik Planlama”. Türk İdare Dergisi. Sayı: 449. 102-114.
 • Tarsus Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/324aO+TARSUS_UNIVERISTESI_2020-2024_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/g/du/kurum/ Devlet+Universiteleri. (Erişim: 07.09.2021).
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kamuda Stratejik Yönetim Çalışma Grubu Raporu. Ankara.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2018). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu. 3. Sürüm. Ankara.
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/eEynY+TNKU_2020-2024_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/HfNUO+Tokat_Gaziosmanpasa_Universitesi_2019-2023.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Trabzon Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/Aya92+Trabzon_Universitesi_2021-2025_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Trakya Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejik Plan/files/IF59M+tu-stratejik-plani-2018-2022.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Türk-Alman Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/dWCG0+TURK-ALMAN_UNNIVERSITESI_2021-2025_STRATEJIK_ PLANI.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Türk Dil Kurumu (2019), Türkçe Sözlük, 11. Baskı, Ankara.
 • Usta, A. (2014). “Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama: Önemi, Bileşenleri, Evreleri ve Uygulanabilirliği”. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 1 (2). 31-53.
 • Uşak Üniversitesi Stratejik Planı (2020-2024), http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/ files/WTQKe+Hnkmc0vW9o_usak_universitesi_2020-2024_stratejik_plan.pdf, (Erişim: 07. 09.2021).
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/ xSPStratejikPlan/files/MLrnM+Van_YYU_21-25_SP.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Yalova Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023), https://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/46/ YALOVA_UNIVERSITESI_STRATEJIK_PLAN_2019_2023.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Yıldırım, M. F. (2011). Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. DPT Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Uzmanlık Tezi). Yayın No: 2815. Ankara.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/iwblQ+Yildiz_Teknik_Univ_2021-2025_Donemi_Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • Yılmaz, K. (2003). “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”. Sayıştay Dergisi. Sayı 50-51. 67-86.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi Stratejik Planı (2017-2021), http://www.sp.gov.tr/upload/xSP StratejikPlan/files/4hlQG+Bozok_Universitesi_2017-2021Stratejik_Plani.pdf, (Erişim: 07.09. 2021).
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Stratejik Planı (2018-2022), http://www.sp.gov.tr/ upload/xSPStratejikPlan/files/x4Wh6+BEU2018-2022StratejikPlani_nihai_2_.pdf, (Erişim: 07.09.2021).
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. (2003). Resmi Gazete. Sayı 25326.
 • 58. Hükümet Acil Eylem Planı. (2003). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/ 229/ekutuphane3.4.6.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (Erişim: 04.10.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Rıdvan ENGİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7898-0131
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 2 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ENGİN, R. (2021). Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Siyasal Ve Mali Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-28.