Yıl 2018, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 172 - 202 2018-04-02

Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı

Emel AKBAŞ [1]


Tarih içinde gerilere gidildikçe, “bilinen gerçek” ile “bilinmeyen” arasında bir yarığın olması kaçınılmazdır. Sinemanın yaratıcılığını ortaya koyduğu ve yorum getirme özgürlüğünü elde ettiği alan, tarihçinin “bilinmeyen” dediği bu alandır. Sinemanın devletler için en iyi propaganda aracı olduğu keşfedildikten hemen sonra bu alandaki çalışmalara hız verilmiş ve bu amaçla peşi sıra tarihi konulu filmler çevrilmiştir. Bu çalışma Ortaçağ tarihini konu edinen Türk yapımı filmlerin senaryolarının, ortaya koyduğu mesajları ve ulaşmak istediği noktayı değerlendirmeyi amaçlamıştır. İçerikleri dikkate alınarak filmler kendi içinde: İslâm Tarihi Konulu Filmler (yaygın bilinen adıyla Hazretli Filmler), Orta Asya Konulu Filmler, Selçuklu Tarihi Konulu Filmler ve Osmanlı Tarihi Konulu Filmler adı altında bölümlere ayrılmıştır.
Türk sineması, ortaçağ Türk tarihi, tarih yazımı, ideoloji, algı
 • Acun, F. (1998). “Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 42. 717-756.
 • Akpınar, N. Ş. (2014). Türk Sinemasında Kahraman Miti. (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Aksöz, A. A. (2008). Türk Sineması ve Milliyetçilik. (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alangu, T. (1983). Türkiye Folkloru El Kitabı. İstanbul: Adam Yayıncılık.
 • Alper, E. (2002). “Tarih ve Sinema İlişkisi Üzerine”. Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi. 38(227). 5.
 • Althusser, L. (1978). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. (Y. Alp ve M. Özışık,çev.). İstanbul: Birikim Yayınları.
 • Bostancı, M. N. (1999). Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Candemir, Ö. (1986). Türk Sinemasında Dinî Filmler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, M. A. (2015). Türk Kimliğinin İnşasında Türk Sinemasının Rolü- Tarihi Filmler ve Cüneyt Arkın Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çoruk, H. (2002). “Çizgi Romanlarımızda Kahramanlık Türü”. L. Cantek (ed.) Çizgili Hayat Kılavuzu Kahramanlar, Dergiler ve Türler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Demirtaş, H. (2014). Türk Sinemasında 1960-1980 Yılları Arasında Çizgi Roman Uyarlaması Fantastik Filmlerde Erkek Kahraman Temsili. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Diriklik, S. (1995). Fleşbek: Türk Sinema-TV’sinde İslami Endişeler ve Çizgi Dışı Oluşumlar I. İstanbul: Söğüt Ofset.
 • Dorsay, A. (2000). Sinema ve Çağımız. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Duruel, S. A. (2002). Sinema Tarih İlişkileri ve Türk Sinemasında Tarihe Bakış. (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ergin, M. (2003). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Evren, B. (2003a). Yeşilçam ve İnanç Sineması. Antrakt. 72. 13. (2003b). Şimdi Onlar İktidar. Sonsuzkare. 1(1). 10.
 • Ferro, M. (1995). Sinema ve Tarih. İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Genç, S. (2010). Toplumsal Tarih Anlatımı ve Sinema. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürsoy, Ö. (2005), Türk Sinemasının Tarihe Bakışı ve Türk Tarihinin Temsili. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güvenç, (1995). Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Karahanoğlu, I. (2007). 1950-1970 Yılları Arasında Türk Sinemasının Temel Özelliklerinin Oluşmasını Sağlayan Toplumsal, Ekonomik, Siyasi Kültürel, Etkenler ve Bunların Türk Sinema Tarihindeki Yeri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lüleli, Y. (2007). Sinema ve Din: Türk Sineması Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Maktav, H. (2005). Kur’an’dan Kurama İslâmî Sinema, Modern Türkiye‘de Siyasi Düşünce –İslâmcılık- VI. (2. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Menekşe, Ö. (2005). Türk Sinemasında Din ve Din Adamı İmajı. II. Uluslararası Dinî Yayınlar Kongresi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 49-50.
 • Okumuş, F. (2010). Sinema Tarihyazımına Farklı Bakmak ve Türk Sineması Tarihyazımı İçin Yöntem Arayışı. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öngören, M. T. (1982). Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü. Ankara: Dayanışma Yayınları.
 • Özgüç, A. (1976). Türk Sineması Sansür Dosyası. İstanbul: Koza Yayınları.
 • Özgüç, A. (2005). Türlerle Türk Sineması; Dönemler, Modalar, Tiplemeler. İstanbul: Dünya Kitapları.
 • Scognamillo, G. ve Demirhan, M. (2005). Fantastik Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Tırpan, M. (2004). Sinema ve İdeoloji Türk Sinemasında Politik Filmler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tunç, H. (2013). 2000 Sonrası Türk Sinemasında Değişen Din-Toplum Algısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yenen, İ. (2011). Toplumsal Tezahürleri Bağlamında Türk Sinemasında Din Dindarlık ve Din Adamı Olgusu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, T. E. (2007). Tarihi Kostüme Avantür Sineması’nda Kahraman Tiplemesinin Psikolojik Analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, E. (1997). 1968 ve Sinema. Ankara: Kitle Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel AKBAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { usuifade561994, journal = {Etkileşim}, issn = {2636-7955}, eissn = {2636-8242}, address = {etkilesim@uskudar.edu.tr}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {172 - 202}, doi = {10.32739/etkilesim.2018.1.16}, title = {Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı}, key = {cite}, author = {Akbaş, Emel} }
APA Akbaş, E . (2018). Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı . Etkileşim , (1) , 172-202 . DOI: 10.32739/etkilesim.2018.1.16
MLA Akbaş, E . "Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı" . Etkileşim (2018 ): 172-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/45033/561994>
Chicago Akbaş, E . "Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı". Etkileşim (2018 ): 172-202
RIS TY - JOUR T1 - Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı AU - Emel Akbaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32739/etkilesim.2018.1.16 DO - 10.32739/etkilesim.2018.1.16 T2 - Etkileşim JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 202 VL - IS - 1 SN - 2636-7955-2636-8242 M3 - doi: 10.32739/etkilesim.2018.1.16 UR - https://doi.org/10.32739/etkilesim.2018.1.16 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Etkileşim Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı %A Emel Akbaş %T Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı %D 2018 %J Etkileşim %P 2636-7955-2636-8242 %V %N 1 %R doi: 10.32739/etkilesim.2018.1.16 %U 10.32739/etkilesim.2018.1.16
ISNAD Akbaş, Emel . "Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı". Etkileşim / 1 (Nisan 2018): 172-202 . https://doi.org/10.32739/etkilesim.2018.1.16
AMA Akbaş E . Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı. Etkileşim. 2018; (1): 172-202.
Vancouver Akbaş E . Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı. Etkileşim. 2018; (1): 172-202.
IEEE E. Akbaş , "Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı", Etkileşim, sayı. 1, ss. 172-202, Nis. 2018, doi:10.32739/etkilesim.2018.1.16