Etkileşim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2636-7955 | e-ISSN 2636-8242 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Üsküdar Üniversitesi | https://etkilesimdergisi.com/tr


by-nc-nd.png

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere de yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan açık erişimli, hakemli bilimsel bir dergidir.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in amacı, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından iletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hatta fen bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen alanlarında üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak; ulusal veya uluslararası düzeydeki akademik etkileşime katkı sağlamaktır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci ve esas kısım hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen makalelerden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

Etkileşim

ISSN 2636-7955 | e-ISSN 2636-8242 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Üsküdar Üniversitesi | https://etkilesimdergisi.com/tr
Kapak Resmi


by-nc-nd.png

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere de yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan açık erişimli, hakemli bilimsel bir dergidir.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in amacı, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından iletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hatta fen bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen alanlarında üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak; ulusal veya uluslararası düzeydeki akademik etkileşime katkı sağlamaktır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci ve esas kısım hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen makalelerden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

Sayı 7 - 15 Nis 2021
 1. Lise Öğrencilerinin Okul Dışı Zaman Kullanımları: Değişken ve Birey Merkezli Bir Yaklaşım
  Sayfalar 12 - 30
  Asil Ali ÖZDOĞRU
 2. Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Kent Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme
  Sayfalar 32 - 59
  Ayşe Duygu URAK AVAN, Nurhan Zeynep TOSUN
 3. The Role of Digital Media in Image Formation: A Study on the Projection of Corporate Image on the Consumer
  Sayfalar 60 - 85
  Sezgin SAVAŞ, Sevimece KARADOĞAN DORUK
 4. The Use of Baroque Music in Films and De Wit's “The Monk and The Fish”
  Sayfalar 86 - 96
  Ersin ERTAN
 5. Çoğulcu Kamusal Alanda Dini Kimliklerin Özgürlük ve Demokrasi İletişimi
  Sayfalar 98 - 127
  Ali DEMİR
 6. Anlatı İçinde Anlatı: “Into The Woods (Sihirli Orman)” Filminin Peri Masalı Anlatıları İçindeki Gezintisi
  Sayfalar 128 - 149
  Mustafa ALGÜL
 7. “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları
  Sayfalar 150 - 168
  Şaha BAYGÜL ÖZPINAR
 8. Bertolt Brecht’in Epik Tiyatrosu Üzerinden İnteraktif Belgesellere Bakmak
  Sayfalar 170 - 189
  Musa AK
 9. Ben de Artık Bir Hikâye Anlatıcısıyım: Hikâye Anlatımında Dijital Olanaklar Açısından YouTuber “Fly With Haifa” Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 190 - 215
  Yunus Emre ÖKMEN, Nil ÇOKLUK
 10. Koronavirüs Salgınında Medya Kullanımı: Küresel Raporlar Üzerinden Bir Derleme
  Sayfalar 216 - 234
  Esra BOZKANAT
 11. İletişimin Avangard Mecrası: Fanzin Mitine Fenomenolojik Bir Bakış
  Sayfalar 236 - 241
  Hüseyin SERBES
 12. What do We Really Need to Make A Film?: An Interview with Professor Jeremi Szaniawski
  Sayfalar 242 - 247
  Besna AĞIN
 13. A Review on “Finding the Personal Voice in Filmmaking”
  Sayfalar 248 - 252
  Ceyiz MAKAL FAİRCLOUGH
 14. “The Urban Politics of Squatters’ Movements” Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 253 - 255
  A. Fulya ŞEN
 15. “Yeni Karanlık Çağ: Teknoloji ve Geleceğin Sonu” Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 256 - 263
  Hasan Hüseyin KAYIŞ