İntihal Politikası

Etkileşim, yayımlanmak üzere sunulan çalışmaların benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir:

-Makalenin Etkileşim’e gönderimi esnasında intihal oranını gösterir (Turnitin veya iThenticate üzerinden alınan) belgenin dergi editörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.
-Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için intihal raporunun %25’in altında olması gerekmektedir. Benzerlik oranı %25’i aşan makaleler değerlendirme sürecine alınmamakta ve ilgili çalışmalar yazarlarına iade edilmektedir.
-Bu durumda yazarlar 2 hafta içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler.
-Editörler hakemlik süreci veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.
-Etkileşim’e gönderilen makalenin özgün çalışma niteliğinde olması, başka çalışmalardan yararlanılması durumunda akademik ve etik anlayışa uygun şekilde referans gösterilmesi ve alıntılanan eserlerin tamamının makalenin kaynakça kısmında listelenmesi gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşmediği tespit edilen makaleler yazarlarına iade edilir ve ilgili düzeltmelerin yapılması talep edilir.

turnitin_logo_primary_rgb.pngithenticate-badge-rec-positive.jpg