Yıl 2019, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 198 - 207 2019-04-01

Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği

M. Emir FİDAN [1] , Mehmet Emin KAHRAMAN [2]


Bilgilendirme ve yönlendirme tasarımı, grafik dilin ve görsel iletişimin betimleme işlevinin kullanıldığı temel bir alandır. Doğal ortamında var olan işlenmemiş bilginin, daha iyi ne şekilde alıcıya aktarılabileceği problemine eğilir. İletişim problemlerine görsel dil üzerinden çözüm getirmek için eğitim-öğretim süreçlerinde olduğu gibi hedef kitle ve algı düzeyi önemlidir.

Araştırmada, bilgilendirme ve yönlendirme tasarımlarının anaokulu düzeyi öğrenciler için nasıl tasarlanması gerektiği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu kapsamda, Yıldız Teknik Üniversitesi Sadıka Sabancı Kreşi örneklem olarak seçilmiş ve anaokulu öğretmenleri ile görüşme yapılmıştır. Görüşülenlere, öğrencilerin ilgi yönü ile algı ve çağrışım düzeylerini tespit etmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Görsel algı düzeyinden yola çıkarak tasarım için kriterler tartışılmıştır. 3-6 yaş aralığındaki çocukların görsel algısının, tasarımı yönlendirici bir etmen olarak ele alınması gerektiği tespit edilmiştir.

bilgilendirme ve yönlendirme tasarımı, görsel iletişim, görsel algı
 • Akçin, N. (1993). Okuma Becerisinin Kazandırılmasında Görsel Algı Gelişiminin Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • “Anaokulu”. (tarih yok). Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts. 2 Şubat 2019.
 • Becer, E. (2015). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Çukur, D. ve Delice, E. (2011). “Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı Gelişimine Uygun Mekan Tasarımı”. Aile ve Toplum Dergisi. 12(7). 25-36.
 • Dağ, E. S. (2015). İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı. İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.
 • Durukan, A. (2018). “Adapting Experiential View in Kindergarten Design”. Ponte:International Journal of Sciences and Research. 74(3). 46-57.
 • Gombrich, E. (2007). Sanatın Öyküsü. (E. Erduran ve Ö. Erduran, çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Güller, E. (2007). Sağlık Yapılarında Renk Olgusunun Özel Dal Hastaneleri Hasta Yatak Odası Örneklerinde Araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • “Kreş”. (tarih yok). Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts. 2 Şubat 2019.
 • Marzollo, J. (1987). The New Kindergarten: Full Day, Child-centered, Academic: a Book for Teachers, Administrators, Practice Teachers, Teacher Aides, and Parents. New York: HarperCollins Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (26 Temmuz 2014). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/ 1703.pdf. 2 Şubat 2019.
 • ___________ (30 Nisan 2015). Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esaslar. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-4.htm. 2 Şubat 2019.
 • Passini, R. (1999). “Information Design: An Old Hag in Fashionable Clothes”. R. Jacobson (der.) Information Design. (83-98). Cambridge, MA: MIT Press
 • Pettersson, R. (2014). “Information Design Theories”. Journal of Visual Literacy.33(1). 1-94.
 • Piaget, J. (1999). Çocukta Zihinsel Gelişim. (H. Portakal, çev.). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Sabancı Vakfı.(tarih yok-1). Kalıcı Eserler. http://www.sabancivakfi.org/tr/kalici-eserler. 2 Şubat 2019.
 • ___________ (tarih yok-2). Sadıka Sabancı Kreşi. http://www.sabancivakfi.org/tr/kalici-eserler. 5 Şubat 2019.
 • “Sadıka Sabancı”. (tarih yok). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism. 1 Ocak 2017.
 • Taşçıoğlu, M. (2013). Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap. İstanbul: YEM Yayınları.
 • Turgut, E. (2013). Grafik Dil ve Anlatı Biçimleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uçar, T. F. (der.) (2013). Görsel Kültür. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • ___________ (2014). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
 • Yaşar, Ş. (2005). “Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Kuramsal Temelleri”. M. Gültekin (der.) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. (59-76). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Yavuzer, H. (2000). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Emir FİDAN

Yazar: Mehmet Emin KAHRAMAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usuifade562431, journal = {Etkileşim}, issn = {2636-7955}, eissn = {2636-8242}, address = {etkilesim@uskudar.edu.tr}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {198 - 207}, doi = {10.32739/etkilesim.2019.3.53}, title = {Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği}, key = {cite}, author = {Fidan, M. Emir and Kahraman, Mehmet Emin} }
APA Fidan, M , Kahraman, M . (2019). Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği . Etkileşim , (3) , 198-207 . DOI: 10.32739/etkilesim.2019.3.53
MLA Fidan, M , Kahraman, M . "Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği" . Etkileşim (2019 ): 198-207 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/45051/562431>
Chicago Fidan, M , Kahraman, M . "Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği". Etkileşim (2019 ): 198-207
RIS TY - JOUR T1 - Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği AU - M. Emir Fidan , Mehmet Emin Kahraman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32739/etkilesim.2019.3.53 DO - 10.32739/etkilesim.2019.3.53 T2 - Etkileşim JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 207 VL - IS - 3 SN - 2636-7955-2636-8242 M3 - doi: 10.32739/etkilesim.2019.3.53 UR - https://doi.org/10.32739/etkilesim.2019.3.53 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Etkileşim Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği %A M. Emir Fidan , Mehmet Emin Kahraman %T Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği %D 2019 %J Etkileşim %P 2636-7955-2636-8242 %V %N 3 %R doi: 10.32739/etkilesim.2019.3.53 %U 10.32739/etkilesim.2019.3.53
ISNAD Fidan, M. Emir , Kahraman, Mehmet Emin . "Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği". Etkileşim / 3 (Nisan 2019): 198-207 . https://doi.org/10.32739/etkilesim.2019.3.53
AMA Fidan M , Kahraman M . Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği. Etkileşim. 2019; (3): 198-207.
Vancouver Fidan M , Kahraman M . Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği. Etkileşim. 2019; (3): 198-207.
IEEE M. Fidan ve M. Kahraman , "Anaokulu Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Tasarımı Açısından İncelenmesi: Sadıka Sabancı Kreşi Örneği", Etkileşim, sayı. 3, ss. 198-207, Nis. 2019, doi:10.32739/etkilesim.2019.3.53