Yıl 2020, Cilt , Sayı 6, Sayfalar 146 - 167 2020-10-09

A New Approach Toward Digital Storytelling in New Media: Newsgames
Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları

Çiğdem ÖZKAN [1]


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler pek çok mesleği olduğu gibi gazeteciliği de değiştirmiş, dönüştürmüştür. Bireylerin her an ağa bağlı olarak yaşamalarının bir sonucu olarak dikkat dağıtıcı etkenlerdeki artış, söz konusu gazetecilik mesleği olduğunda haber odalarının da okurların dikkatini çekmek ve bu dikkatin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından yeni dijital anlatı biçimleri keşfetme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda “video oyunları” ile “haber içeriğini” birleştiren “haber oyunları” son yıllarda üzerinde durulan ve çok sayıda önemli gazete ve derginin web sitelerinde kullandığı yeni bir zengin içerik formu olarak dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, haber oyunlarının gerçek olayları simule ederek kullanıcı ile habere konu olan kişiler arasında empati yaratma gücü, oyun elementleri ile en üst düzeyde etkileşim sağlayabilmesi, anında geri bildirim, sürükleyicilik, görsel ve işitsel yoğunluk gibi özellikleriyle haber tüketim pratiğini zenginleştirmektedir. Bu doğrultuda çalışmada haber oyunları, yeni medyada dijital hikâye anlatısına yeni bir yaklaşım olarak ele alınmakta ve haber oyunları tipolojileri çerçevesinde örnekler üzerinden betimsel bir analize tabi tutulmaktadır.
yeni medya, dijital hikâye anlatıcılığı, haber oyunları, gazetecilik
 • Aarseth, E. (2001). Virtual worlds, real knowledge: Towards a hermeneutics of virtuality. European Review, 9, 227-232.
 • Andersen, M. (23 Haziran 2009). Four crowdsourcing lessons from The Guardian’s (spectacular) expenses-scandal experiment. http://www.niemanlab.org/2009/06/four-crowdsourcing-lessons-from-the-guardians-spectacular-expenses-scandal-experiment/ 18 Şubat 2020.
 • Baiturova, K. ve Alagöz, S. B. (2017). Müşteri sadakatini etkileyen bir araç olarak oyunlaştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 134-143.
 • BBC. (1 Nisan 2015). Syrian journey: Choose your own escape route. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32057601. 15 Ocak 2020.
 • --------- (8 Ocak 2019). Quiz: Catch up with Brexit in 12 questions. https://www.bbc.com/news/uk-46787201. 20 Nisan 2020.
 • Bertan Yılmaz, M. (30 Eylül 2018). Sanal gerçeklik haberim anlatım gücünü artırmak için nasıl kullanılabilir?. https://www.newslabturkey.org/sanal-gerceklik-haber/ 25. Mart 2020.
 • Bilton, R. (28 Haziran 2017). VR journalism should focus on storyliving, not storytelling and other insights from Google’s new VR study. https://www.niemanlab.org/2017/06/vr-journalism-should-focus-on-storyliving-not-storytelling-and-other-insights-from-googles-new-vr-study/. 25 Mart 2020.
 • Blood, D., Kao, J. S., Knoll, N., Kwong, R., Locke, C. ve Rinisland, Æ. (27 Ekim 2017).How (and why) The Financial Times made The Uber Game. https://source.opennews.org/articles/how-and-why-financial-times-made-uber-game/.12 Ocak 2020.
 • Bogost, I. (2011). Gamification is bullshit. http://bogost.com/writing/blog/gamification_is_bullshit. 10 Şubat 2020.
 • Bogost, I., Ferrari, S. ve Schweizer, B. (2010). Newsgames: Journalism at play. Cambridge,MA: MIT Press.
 • Bogost, I. ve Poremba, C. (2008). Can games get real? A closer look at ‘documentary’digital games. A. Jahn-Sudmann ve R. Stockmann (eds.), Computer Games as a Sociocultural Phenemenon (33-42). London: Palgrave Macmillan.
 • Burton, J. (2005). News-game journalism: History, current use and possible futures. Australian Journal of Emerging Technologies and Society, 3(2), 87-99.
 • Buzzfeed. (tarih yok). https://www.buzzfeed.com/ 20.04.2020.
 • Canella, G. (2017). Social movement documentary practices: Digital storytelling,social media and organizing. Digital Creativity, 28(1), 24-37.
 • Cresci, E. (7 Mayıs 2014). Newsgame hackathon: Can we make a game with no coding experience?. https://newsgames-hackathon.tumblr.com. 8 Aralık 2019.
 • Crisan, C. ve Bortun, D. (2017). Digital storytelling and employer branding. An Explotary Connection. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5(2), 273-287.
 • Connor, J. (2018). Game the news initiative 2012-2018 - a retrospective. http://gamethenews.net/index.php/gamethenews-initiative-2012-2018-a-retrospective. 8 Aralık 2019.
 • Couldry, N. (2008). Digital storytelling, media research and democracy: Conceptual choices and alternative futures. K. Lundby (ed.), Digital storytelling, mediatized stories: Self-representations in new media (digital formations) (41-60). New York: Peter Lang.
 • Cox, E. (23 Ocak 2018). Digital storytelling: The rise of multimedia journalism. https://medium.com/@EmilyJeanCox/digital-storytelling-the-rise-of-multimedia-journalism-30435179b00c. 10 Ocak 2020.
 • Çaba, D. (2018). Dijital çağda değişen haber sunumu: Gazetecilikte sanal gerçeklik uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi,6(1), 692-723.
 • Çığ, Ü. (2010). Endüstriyel bir anlatı yapısı: “Ters piramit haber metinleri”. Dil ve Edebiyat Dergisi, 7(2), 69-90.
 • de la Pena, N., Weil, P., Llobera, J. ve Giannopoulos, E. (2010). Immersive journalism: Immersive virtual reality for the first person experience of news. Presence Teleoperators & Virtual Environments, 19(4), 291-301.
 • Deuze, M. (2004). What is multimedia journalism?. J. Stud., 5, 139-152.
 • Dominguez, E. (2017). Going beyond the classic news narrative convention: The background to and challenges of immersion journalism. Front. Digit. Humanit, 4(10), 1-11.
 • Ferrer Conill, R. (2016). Points, badges, and news. A study of the introduction of gamification into journalism practice. Conference: Shaping the Future of News Media-The International Conference on Integrated Journalism Education, Research and Innovation. Universitat Pompeu Fabra.17-19 Haziran 2015. İspanya: Barselona.
 • Financial Times. (2019) The Uber Game. https://ig.ft.com/uber-game. 15 Ocak 2020.
 • Flanagan, M. ve Nissenbaum, H. (2014). Values at play in digital games. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Foxman, M. (17 Şubat 2015). Play the news: Fun and games in digital journalism. https://www.cjr.org/tow_center_reports/play_the_news_fun_and_games_in_digital_journalism.php. 10 Aralık 2019.
 • Fulwiler, M. ve Middleton, K. (2012). After digital storytelling: Video composing in the new media age. Computers and Composition, 29, 39-50.
 • George-Palionis, J. ve Spillman, M. (2011). Interactive graphics development: A framework for studying innovate visual story forms. Visual Communication Quarterly, 18(3), 167-177.
 • Gradinaru, C. (2015). Digital storytelling as public discourse. Journal of Seminar of Discursive Logic Argumantation Theory and Rhetoric, 13(2), 66-79.
 • Gürcan, H. İ. (2002). İnternet haberciliğinde yazım tekniği yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(12), 27-54.
 • Hardee, G. M. ve McMahan, R. P. (2017). FIJI: A framework for the immersion-journalism intersection. Front ICT, 4, 1-18.
 • Herrero, J. V. ve Garcia X. L. (2017). Interactive feature: A journalistic genre for digital media. Media and Metamedia Management, 127-132.
 • Huizinga, J. (2015). Homo ludens (M. A. Kılıçbay, çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hussain, H. ve Shiratuddin, N. (2016). The digital storytelling process: A comparative analysis from various experts. American Institute of Physics Conference Proceedings, 1761. 020044.
 • İnce, D. (2019). Üç boyutlu gazetecilik ve haberde gerçeklik tasarımında dönüşüm: Fırsatlar ve riskler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 1100-1111.
 • İnce, E. (29 Ocak 2019). Gazeteciliğin geleceği: İnternet, neyi nasıl değiştiriyor? (2). P24. http://platform24.org/haber-arastirma/727/gazeteciligin-gelecegi--internet--neyi-nasil-degistiriyor---2. 10 Ocak 2020.
 • James, J. (2017). Newsgames-journalism innovation through game desing. American Journalism, 34(3), 370-381.
 • Kwong, R. (6 Ekim 2018). Reflections on The Uber Game, one year on. https://robinkwong.com/uber-game-reflections. 20 Nisan 2020.
 • Lamberti, E. (2012). Memory between old and new media. Rethinking storytelling as a performative practice to process, assess and create awareness of change in the world of secondary orality. Journal for Communication Studies, 5(2), 227-244.
 • Mazbata Online. (tarih yok). http://mazbata.online/1.html. 23 Mart 2020.
 • Meyer, R. (17 Ocak 2014). The New York Times’ most popular story of 2013 was not an article. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/-em-the-new-york-times-em-most-popular-story-of-2013-was-not-an-article/283167. 10 Aralık 2019.
 • Michael, D. ve Chen, S. (2005). Serious games: Games that educate, train and inform. Muska & Lipman/Premier-Trade.
 • Milk, C. (Mart 2015). Sanal gerçeklik, üstün duygudaşlık makinesini nasıl yaratabilir? [Video] https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_ create_the_ultimate_empathy_machine?language=tr. 25 Mart 2020.
 • Newsgaming.com. (tarih yok). F.A.Q. http://www.newsgaming.com/faq.htm 10 Aralık 2019.
 • Onedio. (tarih yok). https://onedio.com/ 20 Nisan 2020.
 • Özkan, Ç. ve Boztepe Taşkıran, H. (2019). Kurum içi iletişim stratejileri bağlamında oyunlaştırma kullanımı: Bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 5(1), 15-47.
 • Pavlik, J. V. ve Pavlik, J. O. (2017). Understanding quality in digital storytelling: A theoretically based analysis of the interactive documentary. M. Friedrichsen ve Y. Kamalipour (ed.), Digital Transformation in Journalism and News Media (381-396). Springer International Publishing.
 • Plewe, C. ve Fürsich, E. (2018). Are newsgames better journalism?.” Journalism Studies, 19(16), 2470-2487.
 • Rawlings, T. (16 Mayıs 2014). All about Europe’s first newsgame hack #newsgamehack. https://agreatbecoming.com/2014/05/16/all-about-europes-firstnewsgame- hack newsgameshack. 8 Aralık 2019.
 • Rom, S. S. (tarih yok). Design for digital storytelling in journalism. NTNU.
 • Sanchez Lawls, A. L. ve Utne, T. (2019). Ethics guidelenes for immersive journalism. Front. Robot. AI, 6(28), 1-13.
 • Sicart, M. (2008). Newsgames: theory and design. Proceedings of the 7th International Conference on Entertainment Computing (27-33). Berlin: Springer-Verlag.
 • Stuart, K. (Eylül 2014). Buzzfeed reveals ambition to create studio for news games.
 • The Guardian. https://www.theguardian.com/media/2014/sep/01/buzzfeedgamesstudionews.21 Ocak 2020.
 • Song, Y. (2018). Multimedia news storytelling as digital literacies: An alternative paradigm for online journalism education. Journalism, 19(6), 837-859.
 • The New York Times. (20 Aralık 2012). Snow fall: The avalanche at tunnel creek by John Branch. http://www.nytimes.com/projects/2012/snowfall/index. html#/?part=tunnelcreek. 10 Şubat 2020.
 • van Krieken, K. (2018). Multimedia storytelling in journalism: Exploring narrative techniques in snow fall. Information (Switzerland), 9(5), 1-14.
 • Werbach, K. ve Hunter, D. (2012). For the win: How game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press.
 • Wojdynski, B. W. (2015). Games and quizzes in online journalism: Reaching users via interactivity and customization. H. Gangadharbatla ve D. Z. Davis (ed), Emerging Research and Trends in Gamification (329-355). IGI Global.
 • Vardarlıer, P. ve İnan, K. (2017). Satış personelinin performansını geliştirmeye yönelik oyunlaştırma model önerisi. İş’te Davranış Dergisi, 2(1), 8-19.
 • Young, R. (2014). Remembering Bogle-Chandler: An exploration of new media’s storytelling potential. Digital Creativty, 25(2), 97-112.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5501-8115
Yazar: Çiğdem ÖZKAN
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { usuifade808147, journal = {Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim}, issn = {2636-7955}, eissn = {2636-8242}, address = {etkilesim@uskudar.edu.tr}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {146 - 167}, doi = {10.32739/etkilesim.2020.6.79}, title = {Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları}, key = {cite}, author = {Özkan, Çiğdem} }
APA Özkan, Ç . (2020). Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları . Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim , (6) , 146-167 . DOI: 10.32739/etkilesim.2020.6.79
MLA Özkan, Ç . "Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları" . Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2020 ): 146-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/57217/808147>
Chicago Özkan, Ç . "Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları". Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (2020 ): 146-167
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları AU - Çiğdem Özkan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32739/etkilesim.2020.6.79 DO - 10.32739/etkilesim.2020.6.79 T2 - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 167 VL - IS - 6 SN - 2636-7955-2636-8242 M3 - doi: 10.32739/etkilesim.2020.6.79 UR - https://doi.org/10.32739/etkilesim.2020.6.79 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları %A Çiğdem Özkan %T Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları %D 2020 %J Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim %P 2636-7955-2636-8242 %V %N 6 %R doi: 10.32739/etkilesim.2020.6.79 %U 10.32739/etkilesim.2020.6.79
ISNAD Özkan, Çiğdem . "Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları". Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim / 6 (Ekim 2020): 146-167 . https://doi.org/10.32739/etkilesim.2020.6.79
AMA Özkan Ç . Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları. Etkileşim. 2020; (6): 146-167.
Vancouver Özkan Ç . Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim. 2020; (6): 146-167.