Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

“New” Technologies and New Tools of Corporate Communication

Yıl 2021, Cilt , Sayı 7, 150 - 168, 15.04.2021
https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.7.122

Öz

Kaynakça

 • Altınpulluk, H. (2015). Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(4), 123-131.
 • Argenti, P. A. (2003). Corporate communication. NewYork:McGraw-Hill.
 • Arıcı, A., Kılınç, Ö., & Bayçu, S. (2019). Yeni medya çağında ilişki inşası: Sanal gerçeklik teknolojisi ve halkla ilişkiler kampanyaları. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (30), 91-115.
 • Arıkan, M. (2017). Yapay zeka nedir. [Blog]. https://www.mediaclick.com.tr/blog/yapay-zeka-nedir. 5 Temmuz 2020.
 • Avcı, Ö. (2015). Dijital yaşamın dijital özne(l)leri: Herkes ya da hiç kimse. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 249-266.
 • Aydın, A. (2019). Yapay zekâlı sistemler etkisinde kamu yönetiminin dönüşümü. https://stratejico.com/yapay-zek-li-sistemler-etkisinde-kamu-yonetiminin-donusumu. 5 Temmuz 2020.
 • Canbek, N. G., ve Mutlu, M. E. (2016). On the track of artificial intelligence: Learning with intelligent personal assistants. Journal of Human Sciences, 13(1), 592-601.
 • Cornelissen, J. P. (2008). Corporate communication: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Dolphin, R. (2009). Fundamentals of corporate communications. Routledge.
 • Dökmen Ü. (1995). İletişimin çatışmaları ve empati. İstanbul:SistemYayıncılık.
 • Dündar, P. ve Koralp Özel, E . (2012). Kurum içi iletişimin kaliteye olan etkisi: yeni iletişim teknolojilerinin kurum içi iletişimin kalitesine olan etkisini incelemeye yönelik bir araştırma, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (6), 104-129.
 • Elving, W. J. (2012). Corporate Communication Positioned within Communication Studies—Corporate Communications, an International Journal: The Journal and its History, Scope and Future Developments. Review of Communication, 12(1), 66-77. doi:10.1080/15358593.2011.621087
 • Floreddu, P.B., Cabiddu, F. ve Evaristo, R. (2014), “Inside your social media ring: how to optimize online corporate reputation”, Business Horizons, 57 (6), 737-745.
 • Følstad, A., Brandtzaeg, P. B., Feltwell, T., Law, E. L. C., Tscheligi, M., ve Luger, E. (2018). Chatbots for social good. Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
 • Foreman, J., & Argenti, P. A. (2005). How corporate communication influences strategy implementation, reputation and the corporate brand: an exploratory qualitative study. Corporate Reputation Review, 8(3), 245-264.
 • Gillis, T. (2006). The IABC handbook of organizational communication: a guide to internal communication, public relations, marketing and leadership (2. Baskı). John Wiley & Sons.
 • Goodman, M. B. (2004). Today’s corporate communication function. Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied. Routledge.
 • Goodman, M. B. (2006). Corporate communication practice and pedagogy at the dawn of the new millennium. Corporate Communications: An International Journal, 11(3). 196-213.
 • Goodman, M. B., ve Hirsch, P. B. (2010). Corporate communication: Strategic adaptation for global practice. Peter Lang.
 • Grunig, J. E., ve Dozier, D. M. (2003). Excellent public relations and effective organizations: A study of communication management in three countries. Routledge.
 • Grunig, J. E., ve Hunt, T. T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.
 • Gürdal, S. (1997). Halkla ilişkiler ve yerel yönetimlerde uygulamalar. Simge Ofis Matbaacılık.
 • Hallier, W.C., Nguyen, B., Melewar, T.C. ve Dennis, C. (2014), Corporate impression formation in online communities: a qualitative study, Qualitative Market Research: An International Journal,(17) 4, 410-440.
 • Ihator, A. S. (2004). Corporate communication: reflections on twentieth century change, Corporate Communications: An International Journal, 9(3), 243-253 https://doi.org/10.1108/13563280410551169.
 • Koruyan, K. (2015). Canlı İnternet yayınları İçin otomatik konuşma tanıma tekniği kullanılarak alt yazı oluşturulması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(2), 111-116. doi:10.17671/btd.31441
 • L’Etang, J. (1998). State propaganda and bureaucratic intelligence: The creation of public relations in the 20th century. Public Relations Review, 24 (4), 413-441.
 • L’Etang, J. (2002). Public relations education in Britain: A review at the outset of the millennium and thoughts for a different research agenda. Journal of Communication Management, 7(1), 43-53.
 • Lalić, D., Stanković, J., ve Gračanin, D. (2020). New Technologies in Corporate Communications. Proceedings on 25th International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management-IJCIEOM. The Next Generation of Production and Service Systems (s. 374). Springer Nature. Langford-Wood N. ve Salter, B. (2002) Critical corporate communications. NewYork:John Wiley & Sons
 • MarketingTR. (t.y). Chatbot uygulamaları pazarlama için neden önemli? https://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Chatbot-Uygulamalari-Pazarlama-Icin-Neden-Onemli/6/113/0 8 Ağustos 2020.
 • Mendi, B. ve Akyazı, E. (2016). Kurumsal iletişim aracı olarak web bilişim sistemlerinin kullanılabilirliğinde teknoloji kabulü: Hastane web sitelerine yönelik bir araştırma)1. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 447-477.
 • Nessmann, K. (1995). Public relations in Europe: A comparison with the United States. Public Relations Review, 21(2),151-160.
 • Lozano Oviedo, J. (2019). The role of corporate communication in intelligent organizations. Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), 35(65), 105-117.
 • Özgen, E , ve Akbayır, Z . (2017). Redefining the concepts of public relations and corporate communication: An examination and critical approach over the Corporate Communication Professionals Association of Turkey. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (2), 475-485 . doi: 10.24289/ijsser.272477
 • Petrucci, A. (2018). How Artificial Intelligence Will Impact Corporate Communications. https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/04/20/how-artificial-intelligence-will-impact-corporate-communications/?sh=1b4ea0371dc6. 8Ocak 2020
 • Reilly, A.H. and Hynan, K.A. (2014), “Corporate communication, sustainability, and social media: it’s not easy (really) being green”, Business Horizons, , 57 (6), 747-758.
 • Sanders, G.I. (t.y) Don’t Ditch Your Intranet – Expand It!. https://dynamicsignal.com/2018/10/29/dont-ditch-your-intranet-expand-it/. 12 Ocak 2021.
 • Sloane, G. (2016, 5 Nisan). Why the Washington Post is building chatbots to deliver the news. Erişim https://digiday.com/media/washington-chatbots-news/
 • Serengil, S.I., & Özpinar, A. (2016). Workforce optimization for bank operation centers: A Machine Learning Approach. IJIMAI, 4, 81-87.
 • Van Riel, C. B. M. (1995). Principles of Corporate Communication. Prentice Hall.
 • Van Riel, C. B. M. Ve Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication: Implementing practices for effective reputation management. NewYork:Routledge.
 • What Is a Bot? (t.y). https://www.cloudflare.com/learning/bots/what-is-a-bot/. 5 Temmuz 2020
 • White, J., ve Mazur, L. (1995). Strategic communications management: Making public relations work. India: Universities Press.
 • Wilcox, D., Cameron, G. ve Reber, B. (2012). Public relations Strategies and tactics. NewYork:Pearson.
 • Wood, E., (2012). Public relations and corporate communication, Alison Theaker (der), The Public Relations Handbook. NewYork: Oxon.
 • Yalçın, F.G. (2017). Yeni başlayanlar için chatbot rehberi. https://www.fundalina.com/yeni-baslayanlar-icin-chatbot-rehberi/ 6 Temmuz 2020.
 • Your Biggest Brand Champions Are Missing Out (2015). https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/13/775564/10152340/en/Your-Biggest-Brand-Champions-Are-Missing-Out-New-Research-from-Mindshare-NA-and-Dynamic-Signal-Shows-Employees-Want-to-be-Company-Advocates.html 8 Ocak 2021.

“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları

Yıl 2021, Cilt , Sayı 7, 150 - 168, 15.04.2021
https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.7.122

Öz

Kurumsal iletişimin en temel amacı, paydaşlar için gerçeğin birincil kaynağı olmaktır. Bu işlevsel iletişim biçiminde kurum kimliğine ve itibarına katkı sağlayacak tüm iletişim araçlarından sürekli, sistemli ve dengeli biçimde yararlanmak esastır. Teknolojik gelişmelerin tüm iş ve iletişim biçimlerini yeniden şekillendirdiği bir çağda, yeni iletişim teknolojileri kurumlar tarafından ne kadar erken ve hızlı uygulanırsa o kadar büyük rekabetçi avantaj sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle kurumların bu gelişmeleri takip etmeleri ve yeni eğilimlerden nasıl yararlanılacağını anlamaları varlıklarını sürdürebilmeleri için büyük önem arz eder. Bu çalışmada betimleyici yöntem kullanılarak iletişim teknolojileri sektöründeki gelişmelerin kurumsal iletişim alanındaki etkileri araştırılmıştır. Çalışma yapay zekâ uygulamaları üzerinde özellikle durmakla beraber günümüzde başarılı kurumların iletişim yönetiminde benimsediği teknolojik uygulamalar üzerine kavramsal bir çerçeve çizmekte, gelecekte yapılacak çalışmalardaki hipotez formülasyonu için de bir temel sunmaktadır.

Kaynakça

 • Altınpulluk, H. (2015). Artırılmış gerçekliği anlamak: kavramlar ve uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(4), 123-131.
 • Argenti, P. A. (2003). Corporate communication. NewYork:McGraw-Hill.
 • Arıcı, A., Kılınç, Ö., & Bayçu, S. (2019). Yeni medya çağında ilişki inşası: Sanal gerçeklik teknolojisi ve halkla ilişkiler kampanyaları. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (30), 91-115.
 • Arıkan, M. (2017). Yapay zeka nedir. [Blog]. https://www.mediaclick.com.tr/blog/yapay-zeka-nedir. 5 Temmuz 2020.
 • Avcı, Ö. (2015). Dijital yaşamın dijital özne(l)leri: Herkes ya da hiç kimse. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 249-266.
 • Aydın, A. (2019). Yapay zekâlı sistemler etkisinde kamu yönetiminin dönüşümü. https://stratejico.com/yapay-zek-li-sistemler-etkisinde-kamu-yonetiminin-donusumu. 5 Temmuz 2020.
 • Canbek, N. G., ve Mutlu, M. E. (2016). On the track of artificial intelligence: Learning with intelligent personal assistants. Journal of Human Sciences, 13(1), 592-601.
 • Cornelissen, J. P. (2008). Corporate communication: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Dolphin, R. (2009). Fundamentals of corporate communications. Routledge.
 • Dökmen Ü. (1995). İletişimin çatışmaları ve empati. İstanbul:SistemYayıncılık.
 • Dündar, P. ve Koralp Özel, E . (2012). Kurum içi iletişimin kaliteye olan etkisi: yeni iletişim teknolojilerinin kurum içi iletişimin kalitesine olan etkisini incelemeye yönelik bir araştırma, ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (6), 104-129.
 • Elving, W. J. (2012). Corporate Communication Positioned within Communication Studies—Corporate Communications, an International Journal: The Journal and its History, Scope and Future Developments. Review of Communication, 12(1), 66-77. doi:10.1080/15358593.2011.621087
 • Floreddu, P.B., Cabiddu, F. ve Evaristo, R. (2014), “Inside your social media ring: how to optimize online corporate reputation”, Business Horizons, 57 (6), 737-745.
 • Følstad, A., Brandtzaeg, P. B., Feltwell, T., Law, E. L. C., Tscheligi, M., ve Luger, E. (2018). Chatbots for social good. Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
 • Foreman, J., & Argenti, P. A. (2005). How corporate communication influences strategy implementation, reputation and the corporate brand: an exploratory qualitative study. Corporate Reputation Review, 8(3), 245-264.
 • Gillis, T. (2006). The IABC handbook of organizational communication: a guide to internal communication, public relations, marketing and leadership (2. Baskı). John Wiley & Sons.
 • Goodman, M. B. (2004). Today’s corporate communication function. Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied. Routledge.
 • Goodman, M. B. (2006). Corporate communication practice and pedagogy at the dawn of the new millennium. Corporate Communications: An International Journal, 11(3). 196-213.
 • Goodman, M. B., ve Hirsch, P. B. (2010). Corporate communication: Strategic adaptation for global practice. Peter Lang.
 • Grunig, J. E., ve Dozier, D. M. (2003). Excellent public relations and effective organizations: A study of communication management in three countries. Routledge.
 • Grunig, J. E., ve Hunt, T. T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.
 • Gürdal, S. (1997). Halkla ilişkiler ve yerel yönetimlerde uygulamalar. Simge Ofis Matbaacılık.
 • Hallier, W.C., Nguyen, B., Melewar, T.C. ve Dennis, C. (2014), Corporate impression formation in online communities: a qualitative study, Qualitative Market Research: An International Journal,(17) 4, 410-440.
 • Ihator, A. S. (2004). Corporate communication: reflections on twentieth century change, Corporate Communications: An International Journal, 9(3), 243-253 https://doi.org/10.1108/13563280410551169.
 • Koruyan, K. (2015). Canlı İnternet yayınları İçin otomatik konuşma tanıma tekniği kullanılarak alt yazı oluşturulması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(2), 111-116. doi:10.17671/btd.31441
 • L’Etang, J. (1998). State propaganda and bureaucratic intelligence: The creation of public relations in the 20th century. Public Relations Review, 24 (4), 413-441.
 • L’Etang, J. (2002). Public relations education in Britain: A review at the outset of the millennium and thoughts for a different research agenda. Journal of Communication Management, 7(1), 43-53.
 • Lalić, D., Stanković, J., ve Gračanin, D. (2020). New Technologies in Corporate Communications. Proceedings on 25th International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management-IJCIEOM. The Next Generation of Production and Service Systems (s. 374). Springer Nature. Langford-Wood N. ve Salter, B. (2002) Critical corporate communications. NewYork:John Wiley & Sons
 • MarketingTR. (t.y). Chatbot uygulamaları pazarlama için neden önemli? https://www.marketingtr.net/tr/blog/detay/Chatbot-Uygulamalari-Pazarlama-Icin-Neden-Onemli/6/113/0 8 Ağustos 2020.
 • Mendi, B. ve Akyazı, E. (2016). Kurumsal iletişim aracı olarak web bilişim sistemlerinin kullanılabilirliğinde teknoloji kabulü: Hastane web sitelerine yönelik bir araştırma)1. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 447-477.
 • Nessmann, K. (1995). Public relations in Europe: A comparison with the United States. Public Relations Review, 21(2),151-160.
 • Lozano Oviedo, J. (2019). The role of corporate communication in intelligent organizations. Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), 35(65), 105-117.
 • Özgen, E , ve Akbayır, Z . (2017). Redefining the concepts of public relations and corporate communication: An examination and critical approach over the Corporate Communication Professionals Association of Turkey. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3 (2), 475-485 . doi: 10.24289/ijsser.272477
 • Petrucci, A. (2018). How Artificial Intelligence Will Impact Corporate Communications. https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/04/20/how-artificial-intelligence-will-impact-corporate-communications/?sh=1b4ea0371dc6. 8Ocak 2020
 • Reilly, A.H. and Hynan, K.A. (2014), “Corporate communication, sustainability, and social media: it’s not easy (really) being green”, Business Horizons, , 57 (6), 747-758.
 • Sanders, G.I. (t.y) Don’t Ditch Your Intranet – Expand It!. https://dynamicsignal.com/2018/10/29/dont-ditch-your-intranet-expand-it/. 12 Ocak 2021.
 • Sloane, G. (2016, 5 Nisan). Why the Washington Post is building chatbots to deliver the news. Erişim https://digiday.com/media/washington-chatbots-news/
 • Serengil, S.I., & Özpinar, A. (2016). Workforce optimization for bank operation centers: A Machine Learning Approach. IJIMAI, 4, 81-87.
 • Van Riel, C. B. M. (1995). Principles of Corporate Communication. Prentice Hall.
 • Van Riel, C. B. M. Ve Fombrun, C. J. (2007). Essentials of corporate communication: Implementing practices for effective reputation management. NewYork:Routledge.
 • What Is a Bot? (t.y). https://www.cloudflare.com/learning/bots/what-is-a-bot/. 5 Temmuz 2020
 • White, J., ve Mazur, L. (1995). Strategic communications management: Making public relations work. India: Universities Press.
 • Wilcox, D., Cameron, G. ve Reber, B. (2012). Public relations Strategies and tactics. NewYork:Pearson.
 • Wood, E., (2012). Public relations and corporate communication, Alison Theaker (der), The Public Relations Handbook. NewYork: Oxon.
 • Yalçın, F.G. (2017). Yeni başlayanlar için chatbot rehberi. https://www.fundalina.com/yeni-baslayanlar-icin-chatbot-rehberi/ 6 Temmuz 2020.
 • Your Biggest Brand Champions Are Missing Out (2015). https://www.globenewswire.com/news-release/2015/10/13/775564/10152340/en/Your-Biggest-Brand-Champions-Are-Missing-Out-New-Research-from-Mindshare-NA-and-Dynamic-Signal-Shows-Employees-Want-to-be-Company-Advocates.html 8 Ocak 2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şaha BAYGÜL ÖZPINAR> (Sorumlu Yazar)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6374-0354
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 7

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usuifade869806, journal = {Etkileşim}, issn = {2636-7955}, eissn = {2636-8242}, address = {etkilesim@uskudar.edu.tr}, publisher = {Üsküdar Üniversitesi}, year = {2021}, number = {7}, pages = {150 - 168}, doi = {10.32739/etkilesim.2021.7.122}, title = {“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları}, key = {cite}, author = {Baygül Özpınar, Şaha} }
APA Baygül Özpınar, Ş. (2021). “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları . Etkileşim , (7) , 150-168 . DOI: 10.32739/etkilesim.2021.7.122
MLA Baygül Özpınar, Ş. "“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları" . Etkileşim (2021 ): 150-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usuifade/issue/61366/869806>
Chicago Baygül Özpınar, Ş. "“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları". Etkileşim (2021 ): 150-168
RIS TY - JOUR T1 - “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları AU - Şaha Baygül Özpınar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32739/etkilesim.2021.7.122 DO - 10.32739/etkilesim.2021.7.122 T2 - Etkileşim JF - Journal JO - JOR SP - 150 EP - 168 VL - IS - 7 SN - 2636-7955-2636-8242 M3 - doi: 10.32739/etkilesim.2021.7.122 UR - https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.7.122 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Etkileşim “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları %A Şaha Baygül Özpınar %T “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları %D 2021 %J Etkileşim %P 2636-7955-2636-8242 %V %N 7 %R doi: 10.32739/etkilesim.2021.7.122 %U 10.32739/etkilesim.2021.7.122
ISNAD Baygül Özpınar, Şaha . "“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları". Etkileşim / 7 (Nisan 2021): 150-168 . https://doi.org/10.32739/etkilesim.2021.7.122
AMA Baygül Özpınar Ş. “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları. Etkileşim. 2021; (7): 150-168.
Vancouver Baygül Özpınar Ş. “Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları. Etkileşim. 2021; (7): 150-168.
IEEE Ş. Baygül Özpınar , "“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları", Etkileşim, sayı. 7, ss. 150-168, Nis. 2021, doi:10.32739/etkilesim.2021.7.122