Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 1, Sayfalar 111 - 124 2019-04-30

BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ
Sustainable Urban Water Management in Bursa

Simge SOLAK [1] , Melike YALILI KILIÇ [2] , Seval Kutlu AKAL SOLMAZ [3]


Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, yaşam kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlamakla birlikte, teknolojik gelişmelerin etkisiyle nüfus da hızla artmaktadır. Bu durum, sınırlı olan su kaynaklarının amacına uygun kullanılmaması ve bilinçsizce kirletilmesi ile üzerindeki baskıyı giderek arttırmaktadır. Mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla, çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları içeren plan ve projelerin yetkili kurumlarca hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bursa ilinin su kaynaklarının mevcut durumunun değerlendirildiği bu çalışmada, öncelikle su ve su kullanımının önemi vurgulanmıştır. Türkiye’nin 4. büyük ili olan ve 2017 yılı itibariyle 2 936 803 kişi nüfusa sahip Bursa’nın su ihtiyacı yüzeysel sular, yeraltı suları ve pınarlar olmak üzere üç ana kaynaktan karşılanmaktadır. Kaynakların kapasiteleri sırasıyla 1063, 275 ve 17,4 hm3/yıl olup, bu kapasitelerin ilin su ihtiyacını karşılar seviyede olduğu görülmektedir. Kentsel su yönetimi kavramı için su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin temin edilmesine yönelik ilin çevre ve çevre koruma alanında hizmet veren 8 kamu kurumunda görevli 200 yöneticiye anket çalışması uygulanmıştır. Doğru ve bilinçli su kullanımı için farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bu çalışma neticesinde, mevcut ve planlanan su kaynaklarında sürdürülebilir kentsel su yönetiminin kurumsal düzeyde uygulanabilirliğine dair bazı çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Nowadays, the rapid development of technology has contributed to the rise of living standards. However, along with technological improvements, the population is also rapidly increasing. This situation is use of limited water resources for its intended purpose and unconscious pollution, increasing the pressure on it. In order to improve the existing situation, pland and projects involving enviromental, social and economic elements need to be prepared and implemented by the authorized institutions. In this study where the current situation of water resources of Bursa province is evaluated, the importance of water and water use emphasized. Bursa, which is the 4th largest city of Turkey and has a population of 2 936 803 as of 2017, is provided from three main sources as surface waters, ground waters, and springs.  The capacities of resources are 1063, 275 and 17.4 hm3/year, and these capacities are seen to be in the level that meets the need of water. The concept of urban water management for the sustainability of water resources, 200 manager surveys were conducted in 8 public institutions providing services in the field of environmental protection and environmental protection. We aimed to create awareness for correct and conscious water use. As a result of this study, some solutions have been proposed for institutional applicability of sustainable urban water management in existing and planned water resources. 

 • Akal Solmaz S.K., Yalılı Kılıç M., Üstün G.E., (2011) Bursa İli Su Kaynaklarının Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi, 1.Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü, 17-20 Kasım 2011, Tekirdağ
 • Anonim (2010) Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu 2010
 • Anonim (2015) II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul
 • Anonim (2016a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 İl Çevre Durum Raporu
 • Anonim (2016b) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2016 Nilüfer Çayı Alt Havza Planı
 • Anonim (2017a) Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu 2017
 • Anonim (2017b) Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri 2017 Raporu
 • Anonim (2017c) Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
 • Anonim (2018) Türkiye İstatistik Kurumu 2017 İller Nüfus Bilgileri
 • Araujo R.S. ,Alves M.G., Melo M.T.C., Chrispim Z.M.P., Mendes M.P. ,Junior G.G.S. (2015) Water Resource Management: A Comparative Evaluation of Brazil, Rio De Janeiro, The European Union, and Portugal, Science of the Total Environment, 511, 815-828. doi:10.1016/j.scitotenv.2014.11.098
 • Corcoles J.I., Juan J.A., Ortega J.F., Tarjuelo J.M., Moreno M.A. (2010) Managament Evaluation Of Water Users Associations Using Bencmarking Techniques, Agriculture Water Management, 98, 1-11. doi:10.1016/j.agwat.2010.07.018
 • Gao H., Wei T., Lou I., Yang Z., Shen Z., Li Y. (2014) Water Saving Effect on İntegrated Resource Management, Resource, Conservation and Recycling, 93, 50-58. doi:10.1016/j.resconrec.2014.09.009
 • Hoek J.P.,Fooij H., Struker A., (2016) Wastewater as a resource: Strategies to recover resource from Amsterdam’s wastewater, Resources, Conservation and Recycling, 113, 53-64. doi:10.1016/j.resconrec.2016.05.012
 • Hu X., Xiong Y.,Li Y., Wang J., Li F. (2014) Integrated Water Resources Management And Water Users’associations In The Arid Region Of Northwest China: A Case Study Of Farmers’Perceptions, Journal of Environmental Management, 145, 162-169. doi:10.1016/j.jenvman.2014.06.018
 • Kolokytha E.G., Mylopoulos Y.A. , Mentes A.K. (2002) Evaluating Demand Management Aspects of Urban Water Policy—A Field Survey in The City of Thessaloniki, Greece, Urban Water, 4, 391-400. doi:10.1016/S1462-0758(02)00024-9
 • Meriç, B.T. (2004). Su kaynakları yönetimi ve Türkiye, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 28-1, 27-38.
 • Petroulias N., Foufeas D., Bougoulia E., (2016) Estimating Water Losses and Assessing Network Management İntervention Scenarios: The Case Study of The Water Utility of The City of Drama in Greece, Procedia Engineering, 162, 559-567. doi:10.1016/j.proeng.2016.11.101
 • Ross A. (2017) Speeding The Transition Towards Integrated Groundwater and Surface Water Management in Australia, Journal of Hydrology, 567, e1-e10. doi:10.1016/j.jhydrol.2017.01.037
 • Rygaard M., Godskesen B., Jorgensen C., Hoffmann B., (2014) Holistic Assesment Of A Secondary Water Supply For A New Development İn Copenhagen, Denmark, Science of the Total Environment, 497-498, 430-439. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.07.078
 • Teksoy A., Erol Nalbur B., Akal Solmaz S.K. (2017) Bursa İlinin Su ve Atıksu Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 22-1,115-124. doi:10.17482/uumfd.309452
 • Yalılı Kılıç M., Akal Solmaz S.K., Çiner F. (2013) Kentsel Su Yönetiminde Su Kullanıcısının Önemi, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, 22-24 Mart 2013, Bursa.
 • Yalılı Kılıç M., Akal Solmaz S.K., Üstün G.E., Kestioğlu K., (2011) Su Temini Yönünden Bursa İli Su Kaynaklarının Bugünü ve Geleceği, Blacksea Internatiıonal Environmental Symposium, 25-29 Ağustos 2008, Giresun.
 • Yalılı Kılıç, M. ve Akal Solmaz, S.K. (2016) Su Kaynakları Yönetiminde Sürdürülebilirlik: Bursa İli Örneği, International Symposium of Water and Wastewater, 26-28 Ekim 2016, Malatya.
 • Yalılı M., Akal Solmaz S.K., Kestioğlu K. (2006) Bursa İli Su Kaynakları Potansiyeli ve Su Kullanıcı Faktörü, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 11-2,1-13.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Simge SOLAK
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7050-6742
Yazar: Melike YALILI KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Seval Kutlu AKAL SOLMAZ
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 12 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd463302, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {111 - 124}, doi = {10.17482/uumfd.463302}, title = {BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ}, key = {cite}, author = {SOLAK, Simge and YALILI KILIÇ, Melike and AKAL SOLMAZ, Seval Kutlu} }
APA SOLAK, S , YALILI KILIÇ, M , AKAL SOLMAZ, S . (2019). BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (1) , 111-124 . DOI: 10.17482/uumfd.463302
MLA SOLAK, S , YALILI KILIÇ, M , AKAL SOLMAZ, S . "BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 111-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/43494/463302>
Chicago SOLAK, S , YALILI KILIÇ, M , AKAL SOLMAZ, S . "BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 111-124
RIS TY - JOUR T1 - BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ AU - Simge SOLAK , Melike YALILI KILIÇ , Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.463302 DO - 10.17482/uumfd.463302 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 124 VL - 24 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.463302 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.463302 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ %A Simge SOLAK , Melike YALILI KILIÇ , Seval Kutlu AKAL SOLMAZ %T BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 1 %R doi: 10.17482/uumfd.463302 %U 10.17482/uumfd.463302
ISNAD SOLAK, Simge , YALILI KILIÇ, Melike , AKAL SOLMAZ, Seval Kutlu . "BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 1 (Nisan 2019): 111-124 . https://doi.org/10.17482/uumfd.463302
AMA SOLAK S , YALILI KILIÇ M , AKAL SOLMAZ S . BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ. JFE. 2019; 24(1): 111-124.
Vancouver SOLAK S , YALILI KILIÇ M , AKAL SOLMAZ S . BURSA İLİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL SU YÖNETİMİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(1): 124-111.