Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 14 2019-08-30

Investigation Of The Pilling Properties Of Acyrlic %100, PES/Acrylic and Cotton/Acrylic Blended Fabrics
%100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Arzu YAVAŞCAOĞLU [1] , Recep EREN [2] , Gülcan SÜLE [3]


Abstract: In this study, pilling behavior of acrylic (%100), polyester (PES)/acrylic and cotton/acrylic woven fabrics is studied. For this purpose, the effect of weft density, weave type, weft yarn count and use of acrylic yarns with polyester and cotton yarns in experimental fabric samples on pilling behavior is investigated and statistically evaluated.

After assessment of the results, it is shown that weft density has no statistically significant effect on pilling behavior of %100 acrylic, polyester/acrylic and cotton/acrylic fabrics. But fabric weave is found to have a significant effect with highest effect obtained with sateen weave and the lowest with plain weave. Cotton weft fabrics produce the lowest amount of pilling while it is encountered at highest amount in polyester weft fabrics. Hence the type of weft yarn shows a statistically significant effect on pilling. On the other hand, the effect of weft yarn number on fabric pilling is not found to be statistically significant. 

Özet:Bu çalışmada %100 akrilik, poliester (PES)/akrilik ve pamuk/akrilik karışımlı dokuma kumaşların boncuklanma özellikleri incelenmiş, kontrollü olarak üretilen deneysel kumaşlarda pamuk ve poliester ipliklerin akrilik iplikler ile birlikte kullanılmasının, atkı sıklığının, örgü tipinin ve atkı iplik numarasının kumaşların boncuklanma özelliklerine etkisi araştırılmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma sonucunda %100 akrilik, poliester/akrilik ve pamuk/akrilik karışımlı dokuma kumaşlarda atkı sıklığının boncuklanma oluşumuna istatistiksel olarak etkisinin olmadığı, örgü tipinin boncuklanmaya etkisinin olduğu en fazla boncuklanmanın saten örgülü kumaşlarda en az boncuklanmanın ise bezayağı örgülü kumaşlarda oluştuğu tespit edilmiştir. En az boncuklanmanın pamuk atkılı kumaşlarda, en fazla boncuklanmanın ise poliester atkılı kumaşlarda oluştuğu, atkı tipinin boncuklanmaya istatistiksel olarak etkisi olduğu görülmüştür. Akrilik ve pamuk/akrilik kumaşlarda atkı iplik numarasının boncuklanmaya istatistiksel olarak etkisi bulunmamıştır. 

 • 1. Ala, D. M., Bakıcı, G.G. ve Abdulvahitoğlu, A. (2017) Süprem örme kumaşlarda kalınlık, hava geçirgenliği ve boncuklanma özelliklerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(3), 103-109. doi:10.21605/cukurovaummfd.357246.
 • 2. Alston, P. (1992) Effect of yarn spinning system on pill resistance of polyester/cotton knit fabrics, Textile Research Journal, 62 (2), 105-108. doi:10.1177/004051759206200208.
 • 3. Amin, Md. R. ve Rana Md. R.I. (2016) Analysis of pilling performance of different fabric structures with respect to yarn count and pick density, Annals Of The University Of Oradea Fascicle Of Textiles, Leatherwork, 9-14. http://textile.webhost.uoradea.ro/Annals/Vol%20XVI-Nr.%201-2015/Art.nr.72-pag.%209-14.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2018).
 • 4. Beltran, R., Wang L. ve Wang X. (2007) A Controlled experiment on yarn hairiness and fabric pilling, Textile Research Journal, 77(3), 179- 183. doi:10.1177/0040517507079409.
 • 5. Campos, R., Bechtold, T. ve Rohrer, C. (2003) Fiber friction in yarn – A fundemental property of fibers, Textile Research Journal, 73(8),721- 726. doi:10.1177/004051750307300810.
 • 6. Can, Y. ve Akaydın, M. (2013) Yıkama işleminin pamuklu bezayağı kumaşların boncuklanma özelliğine etkileri, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(4), 170-173. doi:10.5505/pajes.2013.63935.
 • 7. Demiryürek, O. ve Uysaltürk, D. (2016) Viloft/Polyester karışımlı örme kumaşların patlama mukavemeti ve boncuklanma özelliklerinin araştırılması, Tekstil ve Mühendis, 23(102), 105-112. doi:10.7216/1300759920162310204.
 • 8. Doba Kadem, F. ve Oğulata, R.T. (2014) İpliği boyalı pamuklu kumaşlarda kumaş konstrüksiyonunun boncuklanma ve aşınmaya etkisinin araştırılması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 89-97. doi:10.21605/cukurovaummfd. 242851.
 • 9. Jahan, I. (2017) Effect of fabric structure on the mechanical properties of woven fabrics, Advance Research in Textile Engineering, 2(2), 1018.
 • 10. Lohrasbi, F., Ghahi, J. M., Yazdanshenas, M. (2011) Influence of weave type and weft density on worsted fabric pilling. Fibres & Textiles in Eastern Europe,19/5(88), 64-69.
 • 11. Mavruz, S. ve Oğulata, R. (2009) Biyoparlatma uygulanmış örme kumaşlara tekrarlı (çoklu) yıkamaların etkisinin incelenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, 3(19), 224-230.
 • 12. Okur, A. (1994) Kumaşlarda boncuklanma: oluşumu, etkileyen faktörler ve test yöntemleri, Tekstil ve Mühendis, 8(46), 45-46.
 • 13. Özçelik, G. (2009) Kumaş boncuklanma özelliğinin objektif olarak değerlendirilmesi ve tahminlenmesi üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 291, İzmir.
 • 14. Özçelik Kayseri, G., Bozdogan, F. ve Hes, L. (2010) Performance properties of regenerated cellulose fibers, Tekstil ve Konfeksiyon, 20(3), 208-212.
 • 15. Özçelik Kayseri, G. ve Kırtay, E. (2011) Farklı ölçüm yöntemleri ile kumaş boncuklanma eğiliminin değerlendirilmesi, Tekstil ve Mühendis, 18(84), 27-31.
 • 16. Özdil, N. (2003) Kumaşlarda fiziksel kalite kontrol yöntemleri, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, Yayın No: 21, İzmir.
 • 17. Özgüney, A.T., Taşkın, C., Dönmez, S., Özerdem, A., Gürkan, P., Özçelik, G. ve Baykaldı, B. (2004) Kompakt ve konvansiyonel ring ipliklerden dokunan ve örülen kumaşların boya-baskı işlemleri öncesi ve sonrası özelliklerinin karşılaştırılması, Tübitak TAM 2003-04 projesi,110.
 • 18. Sharma, I.C., Chatterjee, K.N., Mukhopadhyay, A. ve Kumar, A.V. (1996) A critical appraisal of pilling on polyester worsted fabric, Indian Journal of Fibre &Textile Research, 21, 122-126.
 • 19. Türksoy, H. G., Akkaya T. ve Üstündağ, S. (2017) Hava jetli ipliklerin dokuma kumaş performanslarının değerlendirilmesi, Tekstil ve Mühendis, 24(107), 138-145. doi:10.7216/1300759920172410701.
 • 20. Ukponmwan, J.O., Mukhopadhyay, A. ve Chatterjee, K. N. (1998) Pilling, Textile Progress, 28(3), 16-42. doi:10.1080/00405169808688874.
 • 21. Baird, M.E., Hatfield, P. ve Morris, G.J. (1956) Pilling of fabrics: A study of nylon and nylon blended fabrics, Journal of The Textile Institute, 47, 181-201. doi:10.1080/19447027.1956.10750392.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Arzu YAVAŞCAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU, TEKSTİL-GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Recep EREN
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Gülcan SÜLE
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 5 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd486815, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {1 - 14}, doi = {10.17482/uumfd.486815}, title = {\%100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YAVAŞCAOĞLU, Arzu and EREN, Recep and SÜLE, Gülcan} }
APA YAVAŞCAOĞLU, A , EREN, R , SÜLE, G . (2019). %100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 1-14 . DOI: 10.17482/uumfd.486815
MLA YAVAŞCAOĞLU, A , EREN, R , SÜLE, G . "%100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/486815>
Chicago YAVAŞCAOĞLU, A , EREN, R , SÜLE, G . "%100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - %100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AU - Arzu YAVAŞCAOĞLU , Recep EREN , Gülcan SÜLE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.486815 DO - 10.17482/uumfd.486815 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.486815 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.486815 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %A Arzu YAVAŞCAOĞLU , Recep EREN , Gülcan SÜLE %T %100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.486815 %U 10.17482/uumfd.486815
ISNAD YAVAŞCAOĞLU, Arzu , EREN, Recep , SÜLE, Gülcan . "%100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 1-14 . https://doi.org/10.17482/uumfd.486815
AMA YAVAŞCAOĞLU A , EREN R , SÜLE G . %100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. JFE. 2019; 24(2): 1-14.
Vancouver YAVAŞCAOĞLU A , EREN R , SÜLE G . %100 AKRİLİK, PES/AKRİLİK VE PAMUK/AKRİLİK KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞLARIN BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 14-1.