e-ISSN: 2757-8879
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Önder ÖZTÜRK
Kapak Resmi
       
Bu dergi 2020-2021 yılları arasında DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2021 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinin Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Hakkında Bilgi Tutum ve Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Aile Hekimlerinin Uyku Bozuklukları Hakkındaki Farkındalık Düzeyleri

İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

İndeksler