Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

University Students’ Privacy Concerns Towards Social Media Platforms: Whatsapp Contract Change

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 72 - 79, 19.08.2021

Öz

The recent Covid-19 outbreak has profoundly altered our lives. We have begun to communicate more frequently online than ever before. As a result, social media and social messengers have begun to play an increasingly important role in our everyday lives. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp, and Telegram are some of the most widely utilized social media platforms. Whatsapp announced a change to its data privacy policy for end users in Turkey in January 2021. This shift has raised global awareness and concern about data privacy and security. This study will look at whether this change caused consumers to switch to other apps like Telegram or Signal as a result of the change. It will also look into whether there is a gender difference in how people use social media applications. For data collection, the study employs the survey method. A total of 489 students from eight different universities responded to the poll. Frequency analysis was used to analyze the data from this study. This study differs from others in the literature in that it focuses specifically on the Whatsapp contract modification and users' reactions to the contract change.

Kaynakça

 • [1] Neuman, M., Hogan, D., MacDonaill, C. “Semantic Social Network Portal for Collaborative Online Communities”, Journal of European Industrial Training, Vol:29, No:6, 2005.
 • [2] Ince, M., KOÇAK, M. C. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 736-749, 2017.
 • [3] Tektaş, N. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Journal of History School(JOHS), 7(17): 851-870, 2014.
 • [4] Al-Deen, N.S.H., Hendricks, A.J. “Social Media Usage and Impact", USA: Lexington Books, 2012.
 • [5] Boyd, D. M., Ellison, N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Metiated Communication, Vol.13, No.1, 2007.
 • [6] Ryan, K.P. “Social Networking”, New York: Rosen Publishing, 2011.
 • [7] Çavuşoğlu, S. A. Sosyal Medya Platformlarında Veri Gizliliği Politikaları (Master's thesis, Üsküdar Üniversitesi), 2020.
 • [8] Hazar, M. “Sosyal Medya Bağımlılığı- Bir Alan Çalışması”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 32, 2011.
 • [9] Aydın, E,İ. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği”, (35): 373-386, 2016.
 • [10] Vural, Z. B.A., Bat M. “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya:Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382, 2010.
 • [11] Küçükali, A. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Örneği”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt:7, Sayı:13, 2016.
 • [12] Balcı, Ş. Ve Diğerleri "Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Örüntüleri ", Selçuk İletişim, 7 (4), 5-22, 2013.
 • [13] Göncü, S. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde y kuşağının whatsapp kullanımı üzerine bir inceleme. TRT akademi, 3(6), 590-612, 2018.
 • [14] Yazıcı, T. Kişilerarası iletişimde anlık mesajlaşma uygulamalarının yeri: WhatsApp uygulaması ile ilgili üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1334-1356, 2015.
 • [15] Yeboah, J., Ewur, G.D. The impact of Whatsapp messenger on students’ performance in Tertiary institutions in Ghana, Journal of Education and practice, 5 (6), 2014.
 • [16] Sharma, A., Shukla, A. K. Impact of social messengers especially WhatsApp on youth: a sociological study. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 2(5), 367-375, 2016.
 • [17] Uys, W., Mia, A., Jansen, G. J., Van, H., Schyff, D., Josias, M. A., ... & Gihwala, T. Smartphone application usage amongst students at a South African University, 2012.
 • [18] The Times of India: Latest News India, World & Business News, Cricket & Sports, Bollywood. Retrieved 5 February 2021, from https://timesofindia.indiatimes.com/social/Indian-youth-prefers-WhatsApp-Facebook-over-SMS-calls-Survey/articleshow/20614937.cms

University Students’ Privacy Concerns Towards Social Media Platforms: Whatsapp Contract Change

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 72 - 79, 19.08.2021

Öz

Son zamanlarda yaşanan Covid-19 salgını hayatımızı derinden değiştirdi. Her zamankinden daha sık çevrimiçi iletişim kurmaya başladık. Sonuç olarak, sosyal medya ve sosyal haberciler günlük hayatımızda giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve Telegram en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bazılarıdır. Whatsapp, Ocak 2021'de Türkiye'deki son kullanıcılar için veri gizliliği politikasında bir değişiklik yaptığını duyurdu. Bu değişiklik, veri gizliliği ve güvenliği konusunda küresel farkındalığı ve endişeyi artırdı. Bu çalışma, bu değişikliğin tüketicilerin Telegram veya Signal gibi diğer uygulamalara geçiş yapmasına neden olup olmadığını inceleyecektir. Ayrıca, insanların sosyal medya uygulamalarını nasıl kullandıkları konusunda cinsiyet farkı olup olmadığına da bakılacaktır. Veri toplama için, çalışmada anket yöntemi kullanılmaktadır. Ankete sekiz farklı üniversiteden toplam 489 öğrenci yanıt verdi. Bu çalışmadan elde edilen verileri analiz etmek için frekans analizi kullanılmıştır. Bu çalışma, özellikle Whatsapp sözleşme değişikliğine ve kullanıcıların sözleşme değişikliğine tepkilerine odaklanması bakımından literatürdeki diğerlerinden farklıdır.

Kaynakça

 • [1] Neuman, M., Hogan, D., MacDonaill, C. “Semantic Social Network Portal for Collaborative Online Communities”, Journal of European Industrial Training, Vol:29, No:6, 2005.
 • [2] Ince, M., KOÇAK, M. C. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 736-749, 2017.
 • [3] Tektaş, N. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Journal of History School(JOHS), 7(17): 851-870, 2014.
 • [4] Al-Deen, N.S.H., Hendricks, A.J. “Social Media Usage and Impact", USA: Lexington Books, 2012.
 • [5] Boyd, D. M., Ellison, N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Metiated Communication, Vol.13, No.1, 2007.
 • [6] Ryan, K.P. “Social Networking”, New York: Rosen Publishing, 2011.
 • [7] Çavuşoğlu, S. A. Sosyal Medya Platformlarında Veri Gizliliği Politikaları (Master's thesis, Üsküdar Üniversitesi), 2020.
 • [8] Hazar, M. “Sosyal Medya Bağımlılığı- Bir Alan Çalışması”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 32, 2011.
 • [9] Aydın, E,İ. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği”, (35): 373-386, 2016.
 • [10] Vural, Z. B.A., Bat M. “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya:Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, 20(5), 3348-3382, 2010.
 • [11] Küçükali, A. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Örneği”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt:7, Sayı:13, 2016.
 • [12] Balcı, Ş. Ve Diğerleri "Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Örüntüleri ", Selçuk İletişim, 7 (4), 5-22, 2013.
 • [13] Göncü, S. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde y kuşağının whatsapp kullanımı üzerine bir inceleme. TRT akademi, 3(6), 590-612, 2018.
 • [14] Yazıcı, T. Kişilerarası iletişimde anlık mesajlaşma uygulamalarının yeri: WhatsApp uygulaması ile ilgili üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1334-1356, 2015.
 • [15] Yeboah, J., Ewur, G.D. The impact of Whatsapp messenger on students’ performance in Tertiary institutions in Ghana, Journal of Education and practice, 5 (6), 2014.
 • [16] Sharma, A., Shukla, A. K. Impact of social messengers especially WhatsApp on youth: a sociological study. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 2(5), 367-375, 2016.
 • [17] Uys, W., Mia, A., Jansen, G. J., Van, H., Schyff, D., Josias, M. A., ... & Gihwala, T. Smartphone application usage amongst students at a South African University, 2012.
 • [18] The Times of India: Latest News India, World & Business News, Cricket & Sports, Bollywood. Retrieved 5 February 2021, from https://timesofindia.indiatimes.com/social/Indian-youth-prefers-WhatsApp-Facebook-over-SMS-calls-Survey/articleshow/20614937.cms

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceren ÇUBUKÇU
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Cemal AKTÜRK
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3764-3862
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çubukçu, C. & Aktürk, C. (2021). University Students’ Privacy Concerns Towards Social Media Platforms: Whatsapp Contract Change . Veri Bilimi , 4 (2) , 72-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/veri/issue/64538/962859Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png