Makaleler


E. AYDEMİR, C. AKTÜRK, M. YALÇINKAYA
KONUT SATIN ALIMINDA ALTERNATİF BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ ÖNERİSİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2020)
C. AKTÜRK
Pazarlama 4.0 İçin Genetik Algoritma Tabanlı Bir Karar Destek Modeli Önerisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2020)
C. AKTÜRK
Lojistik Maliyetlere Göre Teslim Tarihi Belirleme ve Bir Karar Modeli Önerisi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
C. AKTÜRK, S. GÜLSEÇEN
DETERMINING ORDER DELIVERY DATE BY REVENUE APPROACH: A CASE STUDY WITH NONWOVEN TEXTILE MANUFACTURERS IN TRC1 REGION, Tekstil ve Konfeksiyon, (2019)
C. AKTÜRK
GENETİK ALGORİTMA VE PİKSELİZASYON YÖNTEMİ İLE MAYIN TARLASI OYUNUNUN ZORLUK SEVİYESİNİ BELİRLEME, Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, (2018)
C. AKTÜRK, S. GÜLSEÇEN
Sipariş Teslim Tarihi Problemi İçin Çok Kriterli ve Çok Yöntemli Karar Destek Sistemi Önerisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, (2018)
C. AKTÜRK, S. GÜLSEÇEN
Teslim Tarihi Problemi ve İnovatif Bir Karar Modeli Önerisi, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (2017)
C. AKTÜRK
Uzaktan Eğitimin Öğretmen Adaylarinin Başarisina Etkisi: Kilis 7 Aralik Üniversitesi Örneği, Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2017)
C. AKTÜRK, A. KORKMAZ
BİR YEREL E-DEVLET UYGULAMASI: ENGELLİ BİLGİ SİSTEMİ, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), (2016)