Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESEL ARI SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 24 - 30, 20.05.2019

Öz

Veteriner Hekimlerin sahip oldukları diploma, tıbbi ve hukuki yetki gereğince, bal arısı sağlığı alanında
oldukça fazla görevleri bulunmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de yıldızı parlayan yeni oluşum bulunmaktadır.
Bunun adı Veteriner Arı Sağlığı’dır. Arıcılık tıbbi açıdan ele alınmak zorunda ve tıp uzmanları tarafından kontrol
edilmelidir. 

Kaynakça

 • Akkaya, H. & Vuruşaner, C. (1997). Bal arısı hastalıkları ve zararlıları. 2. Baskı. İ.Ü Yayınları. İstanbul.
 • AKTS (2019). TürkVet bilgi sistemi kayıtları: Erişim Tarihi: 25/01/2019.
 • Berkman, M. (1952). Bal arısı hastalıkları. TAB Neşriyat. Ankara.
 • Caron, D. & Connor, L.J. (2013). Honey bee biology and beekeeping. Wicwas Press. USA.
 • Doğanay, A. & Aydın, L. (2017). Bal arısı yetiştiriciliği, ürünleri, hastalıkları. Dora Basım. Bursa.
 • Formato, G. (2018). Main bee diseases: Good beekeeping practices. FAO. Roma, Italy.
 • Güçlü, F. (2000). Bal arısı hastalıkları ve yetiştiriciliği. S.Ü. Yayınları. Konya.
 • Levinson, W. & Ginsburg, S. (2014). Understanding medical professionalism. McGraw-Hill Education/Medical. USA.
 • Oytun, H.Ş. (1959). Arı hastalıkları ders notları.
 • Root, A,I., Harman, H., Shimanuki, H. & Flottum, K. (2007). The ABC & XYZ of bee culture: An encyclopedia pertaining to the scientific and practical culture of honey bees.
 • Sammataro, D. & Yoder, J.A. (2011). Honey bee colony health: Challenges and sustainable solutions. CRC Press. USA.
 • Şaki, C.E. (1999). Bal arısı hastalıkları. 1. Baskı. F.Ü. Yayınları. Elazığ.
 • Zeybek, H. (1991). Arı hastalıkları ve ders notları. TKİB. Ongun Kardeşler Matbaası. Ankara.

GLOBAL HONEYBEE HEALTH AND VETERINARY MEDICINE

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 24 - 30, 20.05.2019

Öz

Veterinarians have a lot of duties in honeybee health, in accordance with their diplomas, medical and legal
authority. There is a new shining star in the world and in Turkey as formation. This is called Veterinary Bee Health.
Apiculture has to be addressed in medical terms and should be checked by medical professionals 

Kaynakça

 • Akkaya, H. & Vuruşaner, C. (1997). Bal arısı hastalıkları ve zararlıları. 2. Baskı. İ.Ü Yayınları. İstanbul.
 • AKTS (2019). TürkVet bilgi sistemi kayıtları: Erişim Tarihi: 25/01/2019.
 • Berkman, M. (1952). Bal arısı hastalıkları. TAB Neşriyat. Ankara.
 • Caron, D. & Connor, L.J. (2013). Honey bee biology and beekeeping. Wicwas Press. USA.
 • Doğanay, A. & Aydın, L. (2017). Bal arısı yetiştiriciliği, ürünleri, hastalıkları. Dora Basım. Bursa.
 • Formato, G. (2018). Main bee diseases: Good beekeeping practices. FAO. Roma, Italy.
 • Güçlü, F. (2000). Bal arısı hastalıkları ve yetiştiriciliği. S.Ü. Yayınları. Konya.
 • Levinson, W. & Ginsburg, S. (2014). Understanding medical professionalism. McGraw-Hill Education/Medical. USA.
 • Oytun, H.Ş. (1959). Arı hastalıkları ders notları.
 • Root, A,I., Harman, H., Shimanuki, H. & Flottum, K. (2007). The ABC & XYZ of bee culture: An encyclopedia pertaining to the scientific and practical culture of honey bees.
 • Sammataro, D. & Yoder, J.A. (2011). Honey bee colony health: Challenges and sustainable solutions. CRC Press. USA.
 • Şaki, C.E. (1999). Bal arısı hastalıkları. 1. Baskı. F.Ü. Yayınları. Elazığ.
 • Zeybek, H. (1991). Arı hastalıkları ve ders notları. TKİB. Ongun Kardeşler Matbaası. Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Mustafa Necati MUZ


Nurullah ÖZDEMİR


Dilek MUZ

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Muz, M. N. , Özdemir, N. & Muz, D. (2019). KÜRESEL ARI SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (1) , 24-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/46276/581458