Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 24 - 30 2019-05-20

GLOBAL HONEYBEE HEALTH AND VETERINARY MEDICINE
KÜRESEL ARI SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK

Mustafa Necati MUZ [1] , Nurullah ÖZDEMİR [2] , Dilek MUZ [3]


Veterinarians have a lot of duties in honeybee health, in accordance with their diplomas, medical and legal authority. There is a new shining star in the world and in Turkey as formation. This is called Veterinary Bee Health. Apiculture has to be addressed in medical terms and should be checked by medical professionals 

Veteriner Hekimlerin sahip oldukları diploma, tıbbi ve hukuki yetki gereğince, bal arısı sağlığı alanında oldukça fazla görevleri bulunmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de yıldızı parlayan yeni oluşum bulunmaktadır. Bunun adı Veteriner Arı Sağlığı’dır. Arıcılık tıbbi açıdan ele alınmak zorunda ve tıp uzmanları tarafından kontrol edilmelidir. 
 • Akkaya, H. & Vuruşaner, C. (1997). Bal arısı hastalıkları ve zararlıları. 2. Baskı. İ.Ü Yayınları. İstanbul.
 • AKTS (2019). TürkVet bilgi sistemi kayıtları: Erişim Tarihi: 25/01/2019.
 • Berkman, M. (1952). Bal arısı hastalıkları. TAB Neşriyat. Ankara.
 • Caron, D. & Connor, L.J. (2013). Honey bee biology and beekeeping. Wicwas Press. USA.
 • Doğanay, A. & Aydın, L. (2017). Bal arısı yetiştiriciliği, ürünleri, hastalıkları. Dora Basım. Bursa.
 • Formato, G. (2018). Main bee diseases: Good beekeeping practices. FAO. Roma, Italy.
 • Güçlü, F. (2000). Bal arısı hastalıkları ve yetiştiriciliği. S.Ü. Yayınları. Konya.
 • Levinson, W. & Ginsburg, S. (2014). Understanding medical professionalism. McGraw-Hill Education/Medical. USA.
 • Oytun, H.Ş. (1959). Arı hastalıkları ders notları.
 • Root, A,I., Harman, H., Shimanuki, H. & Flottum, K. (2007). The ABC & XYZ of bee culture: An encyclopedia pertaining to the scientific and practical culture of honey bees.
 • Sammataro, D. & Yoder, J.A. (2011). Honey bee colony health: Challenges and sustainable solutions. CRC Press. USA.
 • Şaki, C.E. (1999). Bal arısı hastalıkları. 1. Baskı. F.Ü. Yayınları. Elazığ.
 • Zeybek, H. (1991). Arı hastalıkları ve ders notları. TKİB. Ongun Kardeşler Matbaası. Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Mustafa Necati MUZ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Nurullah ÖZDEMİR

Yazar: Dilek MUZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mayıs 2019

APA Muz, M , Özdemir, N , Muz, D . (2019). KÜRESEL ARI SAĞLIĞI VE VETERİNER HEKİMLİK . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (1) , 24-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/46276/581458