Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

HOMEOPATİK REMEDİLER

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 31 - 39, 20.05.2019

Öz

Homeopati; Yunanca kökenli bir kelimedir ve ilkeleri antik çağlara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir.
Homeopatide temel olarak; bitkiler, hayvansal ürünler, mineraller, asit ve tuzlar, enzimler ve sentetik kaynaklı
ürünler kullanılır. Bu ürünler aynı zamanda homeopatik remediler olarak da bilinir. Homeopatik amaçla
kullanılacak olan remediler, hazırlanmadan önce “proving” ismi verilen bir süreçten geçirilir. Bu süreçte elde
edilen tüm veriler, “materia medika” veya “repertuar” diye bilinen kitaplarda kayıt altına alınır.
Bu derleme kapsamında kısaca homeopatik amaçla kullanılabilen remediler ve uygun remedi seçimi
hakkında özet bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Kaynakça

 • Bahçıvan, F. & Doğan, H. (2015). Homeopati Öğreniyorum. Homeopati Ders Notlarım, S. 11-15.
 • Bal, Y. (2011). Organik Süt İneği İşletmelerinde Mastitis Sorununa Yaklaşımlar. Vet. Hekim Der. Derg. 82(2), 7-14.
 • Büyüközer, S. (2015). Yeni Başlayanlar İçin Homeopati ve Homeopatik İlk Yardım. Hiperlink Yayınları. S. 122.
 • Deprem, O. & Yeşildere, T. (2017). Kedi ve Köpeklerde Homeopatik Bakım. Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul. S.14-24.
 • ECHAMP (2006). Nosodes in Homeopathy: Significant and Safe. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. Avenue Livingstone, Brussels. S. 1-4.
 • Gönül, R., Koenhemsi, L., Aydın, H., Gulyasar, T., Demircan, Y.H., Or, E., Hosturk, G., Uysal, A. & Barutcu, B. (2015). Effects of Tarantula cubensis Extract on Electrocardiographic and Trace Element Status in Sheep. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 41(1), 79-83.
 • Gültiken, N. & Vural, M. (2007). The Effect of Tarantula Cubensis Extract Applied in Pre and Postoperative Period of Canine Mammary Tumors. JIVS, 2, 13-23.
 • Gültiken, N. & Pekmezci, D. (2015). Homeopatinin Prensipleri ve Veteriner Hekimlikte Kullanımı. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 12(1), 1-6.
 • İlhan, F. (2017). Homepati ve İmmün Sistem. Erişim Adresi: http://www.buhasder.org.tr/ 2017/pdf/56-Fulya_ilhan.pdf. Erişim Tarihi: 01.03.2018.
 • Kaya, R. & Thielmann, G. (2012). Homeopatiye Giriş Homeopati ile Sağlıklı Yaşam. S.65.
 • Kaya, S. (2013). Veteriner Farmakoloji Cilt:2, 5. Baskı Medisan Yayın Serisi: 75, Ankara. S. 667-669.
 • Kızıl, Ö. & Atam, S. (2016). Homeopati ve Veteriner Hekimlikte Homeopatik Tedavi Uygulamaları. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 30(3), 243-246.
 • Klasik Homeopati Derneği (2003). Organon: Tedavi Sanatının Sesi. Çeviri: Klasik Homeopati Derneği, İzmir. S. 153-184.
 • Kutlu, A.K. (2015). Homeopati Nefroloji Hastalarında Kullanımı. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi-21-25 Ekim 2015.
 • Özpek, A.Ö. (2018). Tarantula Cubensis Ekstraktının Homeopatide Kullanım Alanları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara.
 • Özyurtlu, N. (2004). Dişi Köpeklerde Yalancı Gebeliklerin Sağaltımında Homeopati Uygulamasının Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Partovi, M.H.E. & Rathfisch, G. (2016). Doğum Eyleminde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Yöntem Olan Homeopati Kullanımı. F N Hem Derg, 24(3), 191-199.
 • Resmi Gazete (2014). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/ 20141027-3.htm. Erişim Tarihi: 16.12.2017.
 • Sezer, Ö. (2015). Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati. Euras J Fam Med, 4(1), 1-6.

HOMEOPATHIC REMEDIES

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 31 - 39, 20.05.2019

Öz

Homeopathy; it is a Greek word and its principles have a long history, dating back to ancient times. As a
base in homeopathy; plants, animal products, minerals, acids and salts, enzymes and synthetic derived products
are used. These products are also known as homeopathic remedies. Remedies that will be used for homeopathic
purposes are passed through a process called “proving” before they are prepared. All data obtained from this
process are recorded in books, which name is known "materia medica" and "repertory".
The aim of this review is to give brief information about remedies that can be used for homeopathic
purposes and appropriate remediation. 

Kaynakça

 • Bahçıvan, F. & Doğan, H. (2015). Homeopati Öğreniyorum. Homeopati Ders Notlarım, S. 11-15.
 • Bal, Y. (2011). Organik Süt İneği İşletmelerinde Mastitis Sorununa Yaklaşımlar. Vet. Hekim Der. Derg. 82(2), 7-14.
 • Büyüközer, S. (2015). Yeni Başlayanlar İçin Homeopati ve Homeopatik İlk Yardım. Hiperlink Yayınları. S. 122.
 • Deprem, O. & Yeşildere, T. (2017). Kedi ve Köpeklerde Homeopatik Bakım. Nobel Tıp Yayınevi, İstanbul. S.14-24.
 • ECHAMP (2006). Nosodes in Homeopathy: Significant and Safe. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. Avenue Livingstone, Brussels. S. 1-4.
 • Gönül, R., Koenhemsi, L., Aydın, H., Gulyasar, T., Demircan, Y.H., Or, E., Hosturk, G., Uysal, A. & Barutcu, B. (2015). Effects of Tarantula cubensis Extract on Electrocardiographic and Trace Element Status in Sheep. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 41(1), 79-83.
 • Gültiken, N. & Vural, M. (2007). The Effect of Tarantula Cubensis Extract Applied in Pre and Postoperative Period of Canine Mammary Tumors. JIVS, 2, 13-23.
 • Gültiken, N. & Pekmezci, D. (2015). Homeopatinin Prensipleri ve Veteriner Hekimlikte Kullanımı. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 12(1), 1-6.
 • İlhan, F. (2017). Homepati ve İmmün Sistem. Erişim Adresi: http://www.buhasder.org.tr/ 2017/pdf/56-Fulya_ilhan.pdf. Erişim Tarihi: 01.03.2018.
 • Kaya, R. & Thielmann, G. (2012). Homeopatiye Giriş Homeopati ile Sağlıklı Yaşam. S.65.
 • Kaya, S. (2013). Veteriner Farmakoloji Cilt:2, 5. Baskı Medisan Yayın Serisi: 75, Ankara. S. 667-669.
 • Kızıl, Ö. & Atam, S. (2016). Homeopati ve Veteriner Hekimlikte Homeopatik Tedavi Uygulamaları. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 30(3), 243-246.
 • Klasik Homeopati Derneği (2003). Organon: Tedavi Sanatının Sesi. Çeviri: Klasik Homeopati Derneği, İzmir. S. 153-184.
 • Kutlu, A.K. (2015). Homeopati Nefroloji Hastalarında Kullanımı. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi-21-25 Ekim 2015.
 • Özpek, A.Ö. (2018). Tarantula Cubensis Ekstraktının Homeopatide Kullanım Alanları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara.
 • Özyurtlu, N. (2004). Dişi Köpeklerde Yalancı Gebeliklerin Sağaltımında Homeopati Uygulamasının Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Partovi, M.H.E. & Rathfisch, G. (2016). Doğum Eyleminde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Yöntem Olan Homeopati Kullanımı. F N Hem Derg, 24(3), 191-199.
 • Resmi Gazete (2014). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/ 20141027-3.htm. Erişim Tarihi: 16.12.2017.
 • Sezer, Ö. (2015). Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati. Euras J Fam Med, 4(1), 1-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Ali Özgür ÖZPEK Bu kişi benim


Levent ALTINTAŞ

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özpek, A. Ö. & Altıntaş, L. (2019). HOMEOPATİK REMEDİLER . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (1) , 31-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/46276/581459