Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GİLABURU (Viburnum opulus L.)’NUN FARMAKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 16 - 23, 20.05.2019

Öz

Eski çağlarda hastalıkların tedavi edebilmesi ve
koruyucu sağaltım amacıyla çeşitli yöntemler denenmiştir. Bu yöntemler arasında
bitkiler en başta gelmektedir. Buna bağlı olarak zengin bir bilgi birikimi ortaya
çıkmıştır. Ülkemizde halk arasında tedavi amaçlı çok fazla bitki türünün
kullanıldığı ifade edilmektedir. Gilaburu (Viburnum opulus L.)’da bu amaçla
kullanılan bitkiler arasında gösterilmektedir. Gilaburu meyvesi içerisinde
bulunan biyoaktif maddeler üzerine yapılacak araştırmalarla bu meyvenin tıbbi
ilaç olarak kullanımının önemi vurgulanmalıdır.

Kaynakça

 • Aksoy, A., Güvensan,. A, Akçiçek, E., Oztürk, M. (2004). Etnoecology of Viburnum opulus L. International Symposium on Medicinal Plants: Linkages Beyond National Boundaries, 7-9 September 2004, Islamabad, Pakistan, 65-70.
 • Altun, M.L., Yılmaz, B.S. (2007). HPLC Method for The Analysis of Salicin and Chlorogenic Acid from Viburnum opulus and V.lantana. Chem Nat Compd, 43(2): 205-207.
 • Altun, M.L., Çitoğlu, G.S., Yilmaz, B.S., Özbek, H. (2009). Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Viburnum opulus. Pharmaceutical Biology, 47(7): 653-658.
 • Andreeva, T.I., Komarova, E.N., Yusubov, M.S., Korotkova, E.I. (2004). Medicinal Plants, Antioxidant Avtivity of Cranberry Tree (Viburnum opulus L.) Bark Extract. Pharm Chem J, 38(10): 548-550.
 • Anonim, (2015a). Gilaburu meyvesinin en önemli faydaları. Erişim: [http://www.hakkindabilgi.biz/gilaburu-meyvesinin-en-onemli-faydalari.html], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Anonim, (2015b). Gilaburu Meyvesinin Yararları ve Gilaburu Meyve Suyu Hazırlanması. [Erişim: http://www.nkfu.com/gilaburu-meyvesinin-yararlari-ve-gilaburu-meyve-suyu-hazirlanmasi/], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Anonim, (2015c). Gilaburu meyvesi ve meyve suları. [Erişim: http://www.instagram24.com/tag/gilaburu], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Anonim, (2015d). Gilaburu siparişi. [Erişim: http://www.gilaburusiparisi.com/gilaburu/gilaburu-nasil-hazirlanir-ve-tuketilir/], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Bae, K., Chong, H., Kim, D., Choi, Y.W., Kim, Y.S., Kim, Y.K. (2010). Compounds from Viburnum sargentii Koehne and evaluation of their cytotoxic effects on human cancer cell lines. Molecules, 15(7): 4599-4609.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’ de Bitkilerle Tedavi Geçmişte ve Bugün. İlaveli ikinci baskı, Nobel Yayınları, syf 3-210.
 • Cesonienė, L., Daubaras, R., Viškelis, P., Sarkinas, A. (2012). Determination of the total phenolic and anthocyanin contents and antimicrobial activity of Viburnum opulus fruit juice. Plant foods for human nutrition, 67(3):256-261.
 • Çam, M. (2005). Kayseri Bölgesi’nde Tüketilen Gilaburu (Viburnum opulus) Meyve Suyunun Organik asit ve Fenolik Bileşiklerinin Yüksek Basınç Sıvı Kromotografisi(HPLC) ile Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. EGE Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dağcı, E.K., Diğrak M (2005). Bazı Meyve Ekstraklarının Antibakteriyal ve Antifungal Aktiviteleri, KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2): 1-7.
 • Ekici, L., Velioğlu, S. (2003). Gilaburu ve Sağlık. Cinetarım, 46: 38-39.
 • Fukuyama, Y., Minoshima, Y., Kishimoto, Y., Chen, I.S., Takahashi, H., Esumi, T. (2005). Cytotoxic iridoid aldehydes from Taiwanese Viburnum luzonicum. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 53:125-127.
 • Herrera, C.M. (1987). Vertebrate-dispersed plants of the Iberian peninsula: A study of fruits characteristics, Ecological Monographs, 57:305-331.
 • Hizlisoy, H. (2009). Çeşitli Mikroorganizmalar Üzerine Gilaburunun Antimikrobiyal Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri,1-37.
 • Iwai, K., Onodera, A., Matsue, H. (2004). Inhibitory effects of Viburnum dilatatum Thunb. (gamazumi) on oxidation and hyperglycemia in rats with streptozocin-induced diabetes. Agricaltural Food Chemistry, 52:1002-1007.
 • İlhan, M., Ergene, B., Süntar, İ., Özbilgin, S., Saltan Çitoğlu, G., Demirel, M.A, Keleş, H., Altun, L., Küpeli Akkol, E. (2014). Preclinical Evaluation of Antiurolithiatic Activity of Viburnum opulus L. on Sodium Oxalate-Induced Urolithiasis Rat Model. Evidence Based-Complementary and Alternative Medicine, doi:10.1155/2014/578103.
 • Karaçelik, A.A., Küçük, M., İskefiyeli, Z., Aydemir, S., De Smet, S., Miserez, B., Sandra, P. (2015). Antioxidant components of Viburnum opulus L. Determined by on-line HPLC-UV-ABTS radical scaving and LC-UV-ESI-MS methods. Food chemistary, 175:106-114.
 • Kaya, A. (2011). Tıbbi bitkiler ve etnobotanik çalışmalar. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Kitabı, İklim Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul,s:11-18.
 • Kraujalyte, V., Venskutonis, P.R., Pukalska, S., Cesonine, L. (2013). Antioxidant properties and polyphenolic compositions of fruits from different European cranberry bush (Viburnum opulus L.) genotypes. Food Chemistry, 141:3695–3702.
 • Kim, M.Y., Iwai, K., Matsue, H. (2005). Phenolic composition of Viburnum dilatatum Thumb. Fruits and their antiradical properties. Food Composition and Analysis, 18:789-802.
 • Leporatti, M.L., Ivancheva, S. (2003). Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy. Ethnopharmacology, 87:123-142.
 • Ovodova, R.G., Golovchenko, V.V., Popov, S.V., Shashkov, A.S., Ovodov, I.S. (2000). The isolation preliminary study of study of structure and physiological activity of water-soluble polysaccharides from squeezed berries of Snowball tree Viburnum opulus. Bioorg Khim, 26(1): 61-67.
 • Özer, E. (2000). Gilaburu(Viburnum opulus L.)’nun yeşil çelikle çoğaltılma imkanlarının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sağdiç, O., Aksoy, A., Özkan, G. (2006). Evaluation of the Antibacterial nad Antioxidant Potentials of Cranberry (Gilaburu, Viburnum opulus L.) Fruit Extract. Acta Alimentarias, 35 (4): 487–492.
 • Soylak, M., Elci, L., Saracoglu, S., Divrikli, U. (2002). Chemical Analysis of Fruit Juice of European Cranberrybush (Viburnum opulus), from Kayseri-Turkey. Asian J Chem, 14(1): 135-138.
 • Turan, F.A. (2000). Türkiye’de Halk İlacı Araştırmaları, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1-56.
 • Turek, S., Cisowski, W. (2007). Free and Chemically Bonded Phenolic Acids in Barks of Viburnum opulus L. and Sambucus nigra L. Acta Poloniae Pharmaceutica –Drug Research, 64(4): 377-383.
 • Tuzlacı, E. (2006). Şifa Niyetine, Türkiye’nin Bitkisel Halk İlaçları, 1. Basım, Alfa Yayınları, İstanbul, 384.
 • Ulger, E., Ertekin, H., Karaca, O., Canoz, O., Nisari, M., Unur, E., Elmali, F. (2013). Influence of gilaburu (Viburnum opulus) juice on 1,2-dimethylhydrazine (DMH)-induced colon cancer. Toxicology and Industrial Health, 29(9):824-829.
 • Velioğlu, Y.S., Ekici, L., Poyrazoğlu, E.S. (2006). Phenolic composition of European Cranberrybush (Viburnum opulus L.) beries and astringeney removal of its commercial juice. Int J Food Sci Technol, 41: 1011-1015.
 • Yang, B., Ahotupa, M., Määttä, P., Kallio, H. (2011). Composition and antioxidative activities of supercritical CO2-extracted oils from seeds and soft parts of northern berries. Food Research International, 44, 2009–2017.
 • Yao, L.H., Jiang, Y.M., Shi, J., Tomas-Barberan, F.A., Datta N, Singanusong R (2004). Flavonoids in Food and their health benefits. Plants Foods for Human nutrition, 59:113-122.
 • Yürüker, A. (1993). Viburnum orientale Pallas üzerinde fitokimyasal çalışmalar, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zarifikhosroshahi, M. (2015). Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvelerinde Biyoaktif, Biyokimyasal ve Besin Element İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zayachkivska, O.S., Gzhegotsky, M.R., Terletska, O.I., Lutsyk, D.A., Yaschenko, A.M., Dzhura, O.R. (2006). Influence of Viburnum opulus Proanthocyanidins on Stress-Induced Gastrointestinal Mucosal Damage. Journal of physiology and pharmacology, 57, 155.

EVALUATION OF THE GILABURU (Viburnum opulus L.) BY PHARMACOLOGICAL ASPECTS

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 16 - 23, 20.05.2019

Öz

In ancient
times, various methods have been tried to treat diseases and preventive
treatment. Among these methods, plants are the first. A rich accumulation of
knowledge emerged. It is stated that a lot of plant species are used for
treatment in our country. Gilaburu (Viburnum
opulus L.
) is also shown among the plants used for this purpose. Research
on bioactive substances in the Gilaburu fruit should be emphasized the
importance of using this fruit as a medicinal drug.

Kaynakça

 • Aksoy, A., Güvensan,. A, Akçiçek, E., Oztürk, M. (2004). Etnoecology of Viburnum opulus L. International Symposium on Medicinal Plants: Linkages Beyond National Boundaries, 7-9 September 2004, Islamabad, Pakistan, 65-70.
 • Altun, M.L., Yılmaz, B.S. (2007). HPLC Method for The Analysis of Salicin and Chlorogenic Acid from Viburnum opulus and V.lantana. Chem Nat Compd, 43(2): 205-207.
 • Altun, M.L., Çitoğlu, G.S., Yilmaz, B.S., Özbek, H. (2009). Antinociceptive and anti-inflammatory activities of Viburnum opulus. Pharmaceutical Biology, 47(7): 653-658.
 • Andreeva, T.I., Komarova, E.N., Yusubov, M.S., Korotkova, E.I. (2004). Medicinal Plants, Antioxidant Avtivity of Cranberry Tree (Viburnum opulus L.) Bark Extract. Pharm Chem J, 38(10): 548-550.
 • Anonim, (2015a). Gilaburu meyvesinin en önemli faydaları. Erişim: [http://www.hakkindabilgi.biz/gilaburu-meyvesinin-en-onemli-faydalari.html], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Anonim, (2015b). Gilaburu Meyvesinin Yararları ve Gilaburu Meyve Suyu Hazırlanması. [Erişim: http://www.nkfu.com/gilaburu-meyvesinin-yararlari-ve-gilaburu-meyve-suyu-hazirlanmasi/], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Anonim, (2015c). Gilaburu meyvesi ve meyve suları. [Erişim: http://www.instagram24.com/tag/gilaburu], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Anonim, (2015d). Gilaburu siparişi. [Erişim: http://www.gilaburusiparisi.com/gilaburu/gilaburu-nasil-hazirlanir-ve-tuketilir/], Erişim Tarihi: 03.11.2015.
 • Bae, K., Chong, H., Kim, D., Choi, Y.W., Kim, Y.S., Kim, Y.K. (2010). Compounds from Viburnum sargentii Koehne and evaluation of their cytotoxic effects on human cancer cell lines. Molecules, 15(7): 4599-4609.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’ de Bitkilerle Tedavi Geçmişte ve Bugün. İlaveli ikinci baskı, Nobel Yayınları, syf 3-210.
 • Cesonienė, L., Daubaras, R., Viškelis, P., Sarkinas, A. (2012). Determination of the total phenolic and anthocyanin contents and antimicrobial activity of Viburnum opulus fruit juice. Plant foods for human nutrition, 67(3):256-261.
 • Çam, M. (2005). Kayseri Bölgesi’nde Tüketilen Gilaburu (Viburnum opulus) Meyve Suyunun Organik asit ve Fenolik Bileşiklerinin Yüksek Basınç Sıvı Kromotografisi(HPLC) ile Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. EGE Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dağcı, E.K., Diğrak M (2005). Bazı Meyve Ekstraklarının Antibakteriyal ve Antifungal Aktiviteleri, KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2): 1-7.
 • Ekici, L., Velioğlu, S. (2003). Gilaburu ve Sağlık. Cinetarım, 46: 38-39.
 • Fukuyama, Y., Minoshima, Y., Kishimoto, Y., Chen, I.S., Takahashi, H., Esumi, T. (2005). Cytotoxic iridoid aldehydes from Taiwanese Viburnum luzonicum. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 53:125-127.
 • Herrera, C.M. (1987). Vertebrate-dispersed plants of the Iberian peninsula: A study of fruits characteristics, Ecological Monographs, 57:305-331.
 • Hizlisoy, H. (2009). Çeşitli Mikroorganizmalar Üzerine Gilaburunun Antimikrobiyal Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri,1-37.
 • Iwai, K., Onodera, A., Matsue, H. (2004). Inhibitory effects of Viburnum dilatatum Thunb. (gamazumi) on oxidation and hyperglycemia in rats with streptozocin-induced diabetes. Agricaltural Food Chemistry, 52:1002-1007.
 • İlhan, M., Ergene, B., Süntar, İ., Özbilgin, S., Saltan Çitoğlu, G., Demirel, M.A, Keleş, H., Altun, L., Küpeli Akkol, E. (2014). Preclinical Evaluation of Antiurolithiatic Activity of Viburnum opulus L. on Sodium Oxalate-Induced Urolithiasis Rat Model. Evidence Based-Complementary and Alternative Medicine, doi:10.1155/2014/578103.
 • Karaçelik, A.A., Küçük, M., İskefiyeli, Z., Aydemir, S., De Smet, S., Miserez, B., Sandra, P. (2015). Antioxidant components of Viburnum opulus L. Determined by on-line HPLC-UV-ABTS radical scaving and LC-UV-ESI-MS methods. Food chemistary, 175:106-114.
 • Kaya, A. (2011). Tıbbi bitkiler ve etnobotanik çalışmalar. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Kitabı, İklim Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul,s:11-18.
 • Kraujalyte, V., Venskutonis, P.R., Pukalska, S., Cesonine, L. (2013). Antioxidant properties and polyphenolic compositions of fruits from different European cranberry bush (Viburnum opulus L.) genotypes. Food Chemistry, 141:3695–3702.
 • Kim, M.Y., Iwai, K., Matsue, H. (2005). Phenolic composition of Viburnum dilatatum Thumb. Fruits and their antiradical properties. Food Composition and Analysis, 18:789-802.
 • Leporatti, M.L., Ivancheva, S. (2003). Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the traditional medicine of Bulgaria and Italy. Ethnopharmacology, 87:123-142.
 • Ovodova, R.G., Golovchenko, V.V., Popov, S.V., Shashkov, A.S., Ovodov, I.S. (2000). The isolation preliminary study of study of structure and physiological activity of water-soluble polysaccharides from squeezed berries of Snowball tree Viburnum opulus. Bioorg Khim, 26(1): 61-67.
 • Özer, E. (2000). Gilaburu(Viburnum opulus L.)’nun yeşil çelikle çoğaltılma imkanlarının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sağdiç, O., Aksoy, A., Özkan, G. (2006). Evaluation of the Antibacterial nad Antioxidant Potentials of Cranberry (Gilaburu, Viburnum opulus L.) Fruit Extract. Acta Alimentarias, 35 (4): 487–492.
 • Soylak, M., Elci, L., Saracoglu, S., Divrikli, U. (2002). Chemical Analysis of Fruit Juice of European Cranberrybush (Viburnum opulus), from Kayseri-Turkey. Asian J Chem, 14(1): 135-138.
 • Turan, F.A. (2000). Türkiye’de Halk İlacı Araştırmaları, T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1-56.
 • Turek, S., Cisowski, W. (2007). Free and Chemically Bonded Phenolic Acids in Barks of Viburnum opulus L. and Sambucus nigra L. Acta Poloniae Pharmaceutica –Drug Research, 64(4): 377-383.
 • Tuzlacı, E. (2006). Şifa Niyetine, Türkiye’nin Bitkisel Halk İlaçları, 1. Basım, Alfa Yayınları, İstanbul, 384.
 • Ulger, E., Ertekin, H., Karaca, O., Canoz, O., Nisari, M., Unur, E., Elmali, F. (2013). Influence of gilaburu (Viburnum opulus) juice on 1,2-dimethylhydrazine (DMH)-induced colon cancer. Toxicology and Industrial Health, 29(9):824-829.
 • Velioğlu, Y.S., Ekici, L., Poyrazoğlu, E.S. (2006). Phenolic composition of European Cranberrybush (Viburnum opulus L.) beries and astringeney removal of its commercial juice. Int J Food Sci Technol, 41: 1011-1015.
 • Yang, B., Ahotupa, M., Määttä, P., Kallio, H. (2011). Composition and antioxidative activities of supercritical CO2-extracted oils from seeds and soft parts of northern berries. Food Research International, 44, 2009–2017.
 • Yao, L.H., Jiang, Y.M., Shi, J., Tomas-Barberan, F.A., Datta N, Singanusong R (2004). Flavonoids in Food and their health benefits. Plants Foods for Human nutrition, 59:113-122.
 • Yürüker, A. (1993). Viburnum orientale Pallas üzerinde fitokimyasal çalışmalar, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zarifikhosroshahi, M. (2015). Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyvelerinde Biyoaktif, Biyokimyasal ve Besin Element İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zayachkivska, O.S., Gzhegotsky, M.R., Terletska, O.I., Lutsyk, D.A., Yaschenko, A.M., Dzhura, O.R. (2006). Influence of Viburnum opulus Proanthocyanidins on Stress-Induced Gastrointestinal Mucosal Damage. Journal of physiology and pharmacology, 57, 155.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Recep YILDIZ Bu kişi benim


Hüsamettin EKİCİ

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldız, R. & Ekici, H. (2019). GİLABURU (Viburnum opulus L.)’NUN FARMAKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (1) , 16-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/46276/581473