Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 44 - 48 2020-05-08

HYPERTROPHIC OSTEODYSTROPHY IN DOGS
KÖPEKLERDE HİPERTROFİK OSTEODİSTROFİ

Deniz TEKİN [1] , Selahattin Halil ERGİN [2]


Hypertrophic osteodystrophy, first reported in 1935, is a bone disease that occurs in young, rapidly growing dogs, affecting the metaphyseal region of long bones. This pathogenesis is uncertain, Weimaraner and Great Dane breed dogs are more common. The affected animals show clinical symptoms ranging from anorexia, pyrexia, lethargy, lameness and weight loss, while lesions are seen in the metaphyseal regions of the long bones, particularly distal radius-ulna and tibia. In the diagnosis of hypertrophic osteodystrophy disease, radiography, tomography and imaging tools such as histopathological examination is performed. In this study, information about clinical presentation, diagnosis and treatment of hypertrophic osteodystrophy will be given.

İlk olarak 1935'te bildirilen hipertrofik osteodistrofi genç, hızlı büyüyen köpeklerde görülen, uzun kemiklerin metafizer bölgesini etkileyen bir kemik hastalığıdır. Patogenezi belirsiz olan bu hastalık, Weimaraner ve Great Dane ırkı köpekler daha sık görülmektedir. Etkilenen hayvanlarda anoreksi, pireksi, letarji, topallık ve kilo kaybına kadar değişen klinik belirtileri gösterirken, lezyonlar özellikle distal radius-ulna ve tibia olmak üzere uzun kemiklerin metafizer bölgelerinde görülür. Hipertrofik osteodistrofi hastalığının tanısında radyografi, tomografi gibi görüntüleme araçlarının yanısıra histopatolojik incelemelerden de yararlanılabilir. Bu çalışmada hipertrofik osteodistrofinin klinik görünümü, tanısı ve sağaltımı hakkında bilgi verilecektir.
 • Altunatmaz K. (2001). Hypertrophic Osteodystrophy in the Dog. Turkısh J. Vet. Surg., 7, 90-92.
 • Brinker P. (1983). Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Treatment. Saunders, Philadelphia, pp: 412-414.
 • Denny HR, Butterworth SJ. (2000). A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery. Blackwell.
 • Fossum TW. (2019). Small Animal Surgery. Philadelphia; Elsevier.
 • Gjeltema JL. (2015). Hypertrophic Osteodystrophy in Two Red. Case Reports in Veterinary Medicine. Case Reports in Veterinary Medicine, 2015; 1-6, https://doi.org/10.1155/2015/970742.
 • Halliwell WH. (1993). Tumorlike Lesions of Bone In: Disease. pp: 932-943.
 • Hill M, Scudder CJ, Glanemann B, Drees R. (2015). Hypertrophic osteodystrophy in a dog imaged with CT. Veterinary Record Case Reports, 3(1), e000155.
 • Joiner KS, Montgomery RD. (2011). Pathology in practice. Journal of the American Veterinary Medical Association, 238(11), 1413-1415.
 • Mee AP, Gordon MT, May C, Bennett D, Anderson DC, Sharpe PT. (1993). Canine distemper virus transcripts detected in the bone cells of dogs with metaphyseal osteopathy. Bone, 14(1), 59-67.
 • Miller C. (2001). Hypertrophic osteodystrophy in a Great Dane puppy. Student Paper Communication Etudiante, 63-66.
 • Munjar TA, Austin CC, Breur GJ. (1998). Comparison of risk factors for hypertrophic osteodystrophy, craniomandibular osteopathy and canine distemper virus infection. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, 11(01), 37-43.
 • Özer K, Altunatmaz K, Gülcubuk A. (2004). Hypertrophic osteodystrophy in the dog: 18 cases. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(4), 761-768.
 • Scanlan DR, Smith MA, Isenberg HD, Engrassia S, Hilton E. (1994). Clostridium bifermentans bacteremia with metastatic osteomyelitis. Journal of clinical microbiology, 32(11), 2867-2868.
 • Teare JA, Krook L, Kallfelz FA, Hintz HF. (1979). Ascorbic acid deficiency and hypertrophic osteodystrophy in the dog: a rebuttal. The Cornell veterinarian, 69(4), 384-401.
 • Watson ADJ, Blair RC, Farrow BRH, Baird JD, Cooper HL. (1973). Hypertrophic Osteodystrophy in the Dog. Aust. Vet. J., 49, 433-439.
 • Woodard JC. (1982). Canine hypertrophic osteodystrophy, a study of the spontaneous disease in littermates. Veterinary pathology, 19(4), 337-354.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9597-9001
Yazar: Deniz TEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, CERRAHİ (DR) (VETERİNER)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8263-4108
Yazar: Selahattin Halil ERGİN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, CERRAHİ (DR) (VETERİNER)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Mayıs 2020

APA TEKİN, D , ERGİN, S . (2020). KÖPEKLERDE HİPERTROFİK OSTEODİSTROFİ. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 11 (1) , 44-48 . DOI: 10.38137/vetfarmatoksbulten.690625