PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kaba yem destekleme uygulamalarının Yozgat yöresi süt sığırı yetiştiriciliğine etkileri

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 25 - 35, 01.04.2012

Öz

Bu araştırma, kaba yem destekleme uygulamalarının, Yozgat yöresi süt sığırcılığı yetiştiriciliğine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana materyalini, belirlenen köylerde süt sığırcılığı işletmelerinden anket yoluyla temin edilen veriler oluşturmuştur. Yapılan araştırmada, 64’ü destek alan ve 81’i destek almayan olmak üzere 145 deneğe anket uygulanmıştır. Araştırmada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2000/467 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yem bitkileri tarımının desteklenmesi kararının uygulama sonuçları, Yozgat yöresi, yem bitkileri üretim alanlarında önemli artış- ların meydana geldiğini, ancak, bu artışların, yöredeki, mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını göstermektedir. Ayrıca, yörede süt sığırcılığı- nın daha ileriye götürülebilmesi için üreticinin kooperatifl er aracılığıyla örgütlenmesinin sağ- lanması ve devletin kaba yem destekleri ile süt teşvik primi konusunda sürekli ve istikrarlı bir politika izlemesi gerektiği söylenebilir.

The Effect of Coarse Feed Subvention Practices On Dairy Cattle Breeding in Yozgat Region

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 25 - 35, 01.04.2012

Öz

This research has been made for being determined of the effects of the applications of roughage promotion on dairy cattle and cattle farming. The data provided by survey from dairy cattle fi rms in determined villages has created the main material of the research. Scope of the research, the survey has been applied to 145 experimentals including 64 receiving support experimentals and 81 not receiving support experimentals. In the study, the Ministry of Food Agriculture and Livestock 2000/467 as a result of the Council of Ministers to support agriculture and forage, Yozgat region, signifi cant increases occurred in the fi elds of forage crops production, however, these increases in the region, the presence of animal roughage available is not suffi cient to meet the needs of determined. In addition, the milk cow in the region through the organization of co-operatives for the manufacturer to provide a more taking forward with the support of state and roughage on milk incentive premium should be said to follow a policy of continuous and stable

Ayrıntılar

Diğer ID JA84DJ45EH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yaşar Deray SAYGI Bu kişi benim


Ömer Faruk ALARSLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Saygı Y. D. , Alarslan Ö. F. Kaba yem destekleme uygulamalarının Yozgat yöresi süt sığırı yetiştiriciliğine etkileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2012; 83(2): 25-35.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society