Cilt: 83 - Sayı: 2, 1.04.2012

Yıl: 2012

Araştırma Makalesi

6. Elektrolize su kullanılarak tavuk etinde S. Typhimurium’un inaktivasyonu

Derleme

5. Siyanobakteriler ve toksinleri

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society