PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Buzağı coccidiosis’inde bazı pıhtılaşma parametrelerinin belirlenmesi

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 1 - 8, 01.04.2012

Öz

Bu çalışmada, doğal enfekte coccidiosis’li buzağılarda tam kan sayımı ile trombosit sayısı, protrombin zamanı (PT), aktive edilmiş kısmi tromboplastin zamanı (APTT) ve fi brinojen gibi bazı pıhtılaşma parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışmada yaşları 2 hafta ile 6 ay arasında değişen toplam 30 adet buzağı kullanılmıştır. Bu hayvanların 15’i sağlıklı buzağı grubunu oluştururken, 15’i coccidiosis’li buzağı grubunu oluşturmuştur. Hayvanların klinik muayenesini takiben parazitolojik muayene için tekniğine uygun olarak dışkı numuneleri toplanmıştır. Yapılan parazitolojik incelemede coccidiosis dışkı numunelerinin tamamında Eimeria spp. oocystleri gözlemlenmiştir. Yapılan laboratuar muayenelerinde, coccidiosis’li buzağılarda kan eritrosit (p<0,001) ve hemotokrit miktarında (p<0,05) azalma, ortalama eritrosit hacmi (MCV) değerinde (p<0,01) ve plazma fi brinojen miktarında (p<0,05) artma, PT ve APTT değerlerinde ise uzama belirlenmiştir. Sonuç olarak; doğal enfekte coccidiosis’li buzağılarda fi brin değerindeki artış, PT ve APTT değerlerindeki uzamanın belirlenmesi ile dissemine intravasküler koagülopati oluşabileceği belirlenmiştir

The determination of some coagulation parameters at calves cocciodiosis

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 1 - 8, 01.04.2012

Öz

In this study was aimed to the determination of a complete blood count, platelet-function and some coagulation parameters; protrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT) and fi brinogen at calves coccidiosis. In this study, 30 calves, aged between 2 weeks to 6 months were used. Fifteen of these animals were allocated as healthy calves group, while the other 15 consisted of calves group with coccidiosis. Fecal samples for parasitological examination were collected from calves after clinical examinations of the animals. Eimeria spp. oocysts were seen in the fecal samples of the all calves with coccidiosis. At the laboratory examinations, it were determined to decreased erythrocyte (p<0.001) and hematocrit parameters (p<0.05), increased mean corpuscular volume (MCV) parameters (p<0.01) and fi brinogen levels (p<0.05), prolonged PT and APTT. As a result of this study, increased fi brinogen, prolonged PT and APTT parameters is showed disseminated intravascular coagulation occurred at calves with naturally infected coccidiosis

Ayrıntılar

Diğer ID JA29CY42CP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Utku Emre AYDIN Bu kişi benim


Öznur ASLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Aydın U. E. , Aslan Ö. Buzağı coccidiosis’inde bazı pıhtılaşma parametrelerinin belirlenmesi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2012; 83(2): 1-8.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society