PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tavuk böbreğinde mast hücrelerinin dağılımı ve heterojenitesi

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 9 - 16, 01.04.2012

Öz

Bu çalışma tavukların (Gallus domesticus) böbreklerindeki mast hücrelerinin ışık mikroskobik düzeyde morfolojisi ve farklı tespit sıvıları kullanılarak mast hücre heterojenitesini araştırmak amacıyla yapıldı. Araştırmada, aynı koşullarda yetiştirilen 21 ve 42 günlük, her yaş grubunda 6 adet olmak üzere toplam 12 adet brolier tavuğun böbreğinden alınan örnekler materyal olarak kullanıldı. Doku örnekleri % 10’luk formol ve izotonik formaldehit asetik asit (IFAA) solüsyonlarında tespit edildi. Mast hücreleri için toluidin blue ve alcian blue/safranin O (AB/SO) kombine boya metodları uygulandı. Işık mikroskobik düzeyde yapılan incelemeler sonucunda mast hücrelerinin, yerleşim yerlerine göre yuvarlak, oval ve mekik şeklinde ve farklı büyüklüklerde olduğu görüldü. IFAA tespit sıvısı kullanıldığında böbrekte, %10’luk formolde tespit edilenlere göre daha fazla sayıda mast hücresinin bulunduğu gözlendi. Işık mikroskobik düzeyde yapılan incelemeler sonucunda hem IFAA hemde formol ile tespit edilen dokularda mast hücreleri belirgin şekilde metakromazi göstermeleri ile ayırt edildi. AB/SO kombine boya metodu uygulanan kesitlerde AB(+), SO(+) ve AB/SO(+) (mikst) mast hücrelerine rastlandı. Formol tespiti yapılmış olan kesitlere farklı bir boya yöntemi olan alcian blue tetrakis (methylpyridium chloride) boyası yapıldı. Alcian blue tetrakis’in mast hücre granüllerini AB/SO boyamasına oranla daha koyu olarak boyamış olduğu görüldü

Age related distrubition and heterogenity of mast cells in the kidney of Gallus domesticus

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 9 - 16, 01.04.2012

Öz

This study aimed to determine the morphology of mast cells of the kidney of Gallus domesticus at light microscopic level and determine the heterogeneity of mast cells based on different fi xation solutions. In this study, grown under the same conditions total of 12 Gallus domesticus were divided into two group (21, 42) according to their ages and kidneys were removed follwing decapitation. Tissue samples were fi xed in both 10% formaldehyde and isotonic formaldehyde acetic acid (IFAA) solutions. Toluidine blue and alcian blue /safranin O (AB/SO) combined staining methods were applied for the mast cells. As a result of the examination on the light microscopic level, it was observed that mast cells have spherical, ovoid and elongated, depending on their location, shapes and different sizes. It was founded that IFAA fi xed tissues were contained more mast cells than those tissues fi xed in the 10% formaldehyde. As a result of light microscopical examinations, tissues which were fi xed with both formaldehyde and IFAA fi xation solutions mast cells were distinguished by signifi cantly demonstrate metachromasia. With Alcian blue and safranin O staining, in the section from gallus domesticus kidney regardless of their location mast cells exhibited Alcian blue positive, safranin O positive and mixed reaction. Formaldehyde fi xated sections were stained with a different staining method called alcian blue tetrakis (methylpyridium chloride). It was seen that alcian blue tetrakis dye stained granules of mast cell denser than the AB/SO dye

Ayrıntılar

Diğer ID JA53NE98BF
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuğrul ERTUĞRUL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Ertuğrul T. Tavuk böbreğinde mast hücrelerinin dağılımı ve heterojenitesi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2012; 83(2): 9-16.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society