PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Elektrolize su kullanılarak tavuk etinde S. Typhimurium’un inaktivasyonu

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 48 - 53, 01.04.2012

Öz

Gıda kaynaklı infeksiyonlara neden olan etkenlerin başında Salmonella yer almaktadır. Salmonella’nın en önemli bulaşma kaynağı ise kanatlı etleri ve yumurtadır. Kanatlı etleri arasında sıklıkla izole ve identifi ye edilen serotiplerden birisi de S. Typhimurium’dur. Et ve et ürünleri sanayiinde, dekontaminasyon uygulamalarında organik asitler, klorlu bileşikler, trisodyum fosfat, buhar veya sıcak su GRAS Kabul edilen ve mikroorganizmalara karşı en sık kullanılan maddelerdir. Elektrolize su da gıda endüstrisinde kullanımı yaygınlaşmaya başlamış yeni bir sanitizerdir. Elektrolize su, seyreltik tuz çözeltisinin membranla ayrılmış anot ve katot elektrotlarından geçirilerek elektrolizi ile elde edilmektedir. Bu çalışma, elektrolize suyun tavuk etlerinde S. Typhimurium üzerine etkisini ve raf ömrü boyunca antimikrobiyel etkinin ne şekilde geliştiğini gözlemlemek amacıyla yapılmıştır. Tavuk eti örnekleri ATCC 14028 ve saha izolatı ile kontamine edilmiştir. Kontamine edilen numunelere, 3 farklı grup şeklinde 500’er ml 30, 60 ve 70 ppm klor içeren solusyonlar ile dekontaminasyon işlemi uygulanmıştır. Her gruptaki numuneler 15, 30 ve 60 saniye olmak üzere 3 farklı zaman parametresinde dezenfektanlarda bekletilmiştir. Süreler sonunda numunelerin 0. ve +7 °C de bekletildikten sonra 3. ve 7. günlerde ekimleri yapılarak kontaminasyon düzeyleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak elektrolize suyun 0. günde 2 log bir düşüş sağlarken, 3. ve 7. günlerde etkisini kaybettiği ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada kullanılan değişik elektrolize su konsantrasyonları ve uygulama süreleri arasında da bir fark olmadığı tespit edilmiştir

Inactivation of Salmonella Typhimurium on poultry meat by electrolyzed water

Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2, 48 - 53, 01.04.2012

Öz

Salmonella is the most frequent causes of food poisoning in humans. Eggs and poultry are the main common sources of such outbreaks. One of the most commonly isolated sero-types from poultry is S. Typhimurium. A number of interventions are used extensively by the meat and poultry industries to reduce bacterial contamination. Organic acids, chlorinated compounds, trisodium phosphate, heat, steam or hot water are generally recognized as safe (GRAS) interventions and are used extensively by the meat and poultry industries to reduce bacterial contamination on carcass surfaces. Electrolyzed Water (EW) is currently gaining popularity as a sanitizer in the food industry. Generation of EW, in general, involves reactions in a cell containing inert positively charged (anode) and negatively charged (cathode) electrodes, respectively, separated by a membrane, and through which a dilute salt solution passes. The objective of this study was to determine the effi cacy of EW in the inactivation of Salmonella Typhimurium in chicken meat and monitor the effects during the shelf –life. Chicken wings were inoculated with two types of Salmonella Typhimurium, ATCC 14028 and a wild strain. Inoculated samples dipped in three different EW that include 30, 60 and 70 ppm chlorine, for 15, 30 and 60 seconds. Chicken wings were sampled at day 0 in order to determine the antimicrobial effect, the rest of the samples stored in 7 °C for 3 and 7 days to monitor the effect of shelf-life. As a result, EW reduced the Salmonella Typhimurium approximately 2 log CFU/ml on day 0

Ayrıntılar

Diğer ID JA69BM83UJ
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Güzin İplikçioğlu ÇİL Bu kişi benim


Yağmur Nil DEMİREL Bu kişi benim


Ufuk Tansel ŞİRELİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2012
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2012
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 83, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Çil G. İ. , Demirel Y. N. , Şireli U. T. Elektrolize su kullanılarak tavuk etinde S. Typhimurium’un inaktivasyonu. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 2012; 83(2): 48-53.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society