Cilt: 87 - Sayı: 1, 1.01.2016

Yıl: 2016

Araştırma Makalesi

3. Ankara keçilerinde kolon lenfoglanduler kompleksinin histolojik yapısı

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society