Cilt: 89 - Sayı: 2, 15.06.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

2. Relationship between some biochemical parameters in healthy and sheep with infectious keratoconjunctivitis

Araştırma Makalesi

8. Evaluation of platelet activating factor in neonatal calves with sepsis

Olgu Sunumu

ÇAĞRILI MAKALE / DERLEME

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society