Dizin ve Platformlar

ViraVerita E-Dergi The Philosopher's Index ve Index Copernicus International'da taranan, uluslararası indeksli bir dergidir. Bunun yanı sıra, Tübitak Ulakbim TR-Dizin başvuru sürecini de tamamlamış bulunmaktayız. Dergimiz ayrıca 1. sayısından itibaren Asos Index'te taranmaktadır.