Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 41 - 56, 01.06.2019

Öz

Abū Mansūr al-Mâturî􀆸dî􀆸 (v. 333/944) is one of the sect-leaders of
muslims in doxastic field. His important book Ta’vîlâtu’l-Qur’ân is
considered the first dirāyet example in Qur’ān exegesis. Ta’vîlât
-assumed not draw the considerable interest- its manuscripts in
the several Ottoman libraries has showed that this tafseer aroused
seriously interest in academese. The spesific books, academic
dissertations, articles, antologies and symposiums on Ta’vîlâtu’l-
Qur’ân are the obvious indicaters to the interest in the last
decades about al-Māturî􀆸dî􀆸 and his tafseer. The one of the pleasing
developments in this context are the five edition-critics of Ta’vîlât.
In this article, the meaning of “edition-critic” and its methodology
are summarised firstly, then these five edition-critics are defined
with several aspects, mentioning above-cited academic studies on
Ta’vîlât. Consequently, the most succesful edition-critic between these five studies is one that prepared by Bekir Topaloğlu and his
workmates is concluded and justificated with many examples.

Kaynakça

  • Kaynakça

EBU MANSŪR EL- MÂ TÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN ADLI ESERİNİN TENKİTLİ NEŞİRLERİ

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 41 - 56, 01.06.2019

Öz

Ebu Mansūr el-Mâturî􀆸dî􀆸 (v. 333/944) Müslümanların itikādî􀆸 mezhep
imamlarından biridir. Onun Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı önemli eseri
dirayet tefsiri türünün ilk örneği sayılabilir. Tefsir Tarihi’nde hak
ettiği ilgiyi göremediği düşünülen Te’vîlâtu’l-Kur’ân’ın muhtelif Osmanlı
kütüphanelerinde çok sayıda farklı yazmasının bulunması,
bu tefsirin ilmî􀆸 mahfillerde ciddi bir alâka uyandırdığını göstermektedir.
Te’vîlâtu’l-Kur’ân’ı konu alan çalışmalar; müstakil kitap,
tez, makale, derleme ve sempozyumlar da son dönemde Mâtürî􀆸dî􀆸
ve eserine gösterilen ilginin bariz bir göstergesidir. Bu bağlamda
sevindirici gelişmelerden biri de Te’vîlâtu’l-Kur’ân’ın 5 edisyon kritiğidir.
Elinizdeki makale, söz konusu çalışmalara da değinerek, işbu
tahkikli neşirleri tanıtmaktadır. Çalışmada, önce tahkikin ne anlama
geldiği, nasıl yapıldığı özetlenmekte; sonra da Te’vîlât tahkikleri
çeşitli yönleriyle tanıtılmaktadır. Sonuç olarak; ikisi nâtamam, üçü
tam olan bu tahkikler içinde en akademik ve doğruya yakın olanın
Bekir Topaloğlu ve ekibi tarafından yapılan tahkik olduğu sonucuna
varılmış ve bu kanaat örneklerle gerekçelendirilmiştir.

Kaynakça

  • Kaynakça
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Sülün

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 27 Mart 2019
Kabul Tarihi 7 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD Sülün, Murat. “EBU MANSŪR EL- MÂ TÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN ADLI ESERİNİN TENKİTLİ NEŞİRLERİ”. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 5/1 (Haziran 2019), 41-56.26053  17492    17497   17496   17495   17493     17494      


17498  17499     17500       17999      20269

17547
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.