avatar
Murat Sülün Prof. Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Yayın 8 Hakemlik 15
8 Yayın
15 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat Tefsir İslam Araştırmaları (Diğer) Kur'an Kavramları Kur'an Mealleri Kur'an Sanat İlişkileri

Biyografi

Murat SÜLÜN (İzmit - Kocaeli / 1968).
DİB'na bağlı Bayrampaşa Yeşilcami Kur'an Kursu'nda hafızlık yapıp, Kırâât-ı Aşere okudu; klasik Arapça eğitimi aldı. Bakırköy İmam-Hatip Lisesi'nden (1987) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (1991) mezun oldu. Yüksek lisans (1993) ve (1999) doktorasını M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2006’da doçent, 2011’de profesör unvanı aldı. Halen, M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde çalışmaktadır. Araştırmaları; Kur'an kavramları, Kur'an çeviri teknikleri, Kur'an - Sanat İlişkileri ve Kur'an Tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır. Kur'an'daki 1800’ü aşkın kelime kökünü Fahreddin Yıldız vdğr. mesai arkadaşlarıyla birlikte Kur’an Çalışmaları Vakfı’nda neşre hazırlayan Sülün, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nda (İSAV) 20 yıldır Tefsir seminerleri vermektedir. Çalışmaları; bilimsel ve popüler dergilerdeki makaleler, ulusal ve uluslar arası sempozyum bildirileri ve DİA maddelerine ek olarak;
Kur’ân-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi (İstanbul, 2000, 2005, 2015)
Türk Toplumunun Kur’ân-ı Kerim Kültürü (İstanbul, 2005, 2015)
Sanat Eserine Vurulan Kur’ân Mührü (İstanbul, 2006, 2011)
Âbideleri ve Günümüze Mesajlarıyla Diyâr-ı Mevlâna (İstanbul, 2007, 2011)
Gönüller Sultanı Mevlâna (İstanbul, 2011)
Kur’ân Kılavuzu (İstanbul, 2011, 2015, 2017, 2022)
Kur’an Ne Diyor Biz Ne Anlıyoruz? (İstanbul, 2015, 2020)
İslâm Dininin Temelleri, (İstanbul, 2021)
Tefsir ve Otoriteleri (İstanbul, 2017, 2021)
41 Temsil ile Kur’ân Gerçeği; Kur’ân-ı Kerim’e Giriş (İstanbul, 2017, 2021)
Hatları ve Kitabeleriyle Abidevi İstanbul Camileri (İstanbul, 2019)
Kur’an-ı Kerim Açısından Allah’ın Yardımı Peygamber’in Zaferi (İstanbul: 2020)
Sanat Eserlerinde Hz. Peygamber (İstanbul: 2021)
Keşşaf Tefsiri (T.C. Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2016-2021, editörlük, 6 cilt); Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân,18/Kehf ilâ 22/Hac surelerinin edisyon kritiği (İstanbul, 2007, 9. cilt), İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, muhtelif sureler (İstanbul, Erkam neşri), Murad W. Hofmann’ın Islam on The Rise in The Third Millennium / III. Binyılda Yükselen Din İslâm (İstanbul, 2003); Türkiye Kur’ân Makaleleri Bibliyografyası (İstanbul, 1999. Ömer Çelik’le birlikte); Ebu’l-‘Alâ el‘Afîfî’nin et-Tasavvuf es-Sevratü’r-Rûhiyye fi’l-İslâm adlı eserinin İslâm’da Manevî Devrim Tasavvuf (İstanbul, 1997. Halil İbrahim Kaçar’la birlikte).

Kurum

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

ERKEN DÖNEM SİYASET-TEFSİR İLİŞKİSİ -HAZRET-İ OSMAN DÖNEMİ-
Yazarlar: Murat Sülün , Muharrem Turan
Yayın Bilgisi: 2017 , Edebali İslamiyat Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1262

0

1

1262

Yayınlar

0

5180

0

6178

0

642

ERKEN DÖNEM SİYASET-TEFSİR İLİŞKİSİ -HAZRET-İ OSMAN DÖNEMİ-
Yazarlar: Murat Sülün , Muharrem Turan
Yayın Bilgisi: 2017 , Edebali İslamiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1262

1

1262

0

3558

0

1968

0

1413

AHY, NÜBÜVVET ve KUR'AN'IN V AHYEDİLİŞ AŞAMALARI
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2785

0

2785

Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.