Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 521 - 534 2020-12-25

Ottoman Economic Concept and Modernization: Portraıts-Events-Documents from 19th Century
Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme: 19. Yüzyıldan Portreler-Olaylar-Belgeler

Meryem SEZGİN [1]


Ömer Karaoğlu's book titled "Ottoman Economic Concept and Modernization" deals with the transformation of the economic concept of the Ottoman Empire in the context of the modernization process. In the book; articles, exhibitions, books, and events that emerged in the 19th century, when the modernization process began, and that caused this transformation, are presented and the transformation in this process is tabulated. In the book, the author has discussed and analyzed the economic opinions of the intellectuals who belonged to the currents such as Liberalism, Socialism, Nationalism, Islamism, etc. under different sections. In this study, the book mentioned as tableau will be evaluated.
Ömer Karaoğlunun, Osmanlı’nın iktisadi tasavvurundaki dönüşümü modernleşme süreci bağlamında ele aldığı “Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme” isimli kitabında; modernleşme sürecinin başladığı 19. yüzyılda neşet eden ve bu dönüşümün gerçekleşmesine neden olan bir dizi makale, sergi, kitap ve olaylardan kesitler sunulup bu süreçteki dönüşüm tablolaştırılmaktadır. Liberalizm, Sosyalizm, Milliyetçilik, İslamcılık gibi akımlara mensup olan ve dönemin iktisadına ilişkin bir takım görüşler serdeden fikir adamlarının görüşlerinin farklı bölümler altında mütalaa edildiği kitap; bu ideolojilerin tasavvur dünyamıza kattıklarıyla ya da ondan çıkardıklarıyla, Osmanlı İktisat tasavvurunun geçirmiş olduğu dönüşümü bir tablo halinde incelenmeye sunmaktadır. Bu çalışmada ise bahsedilen bu tablonun değerlendirmesi yapılacaktır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5756-4195
Yazar: Meryem SEZGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Cyprus


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 25 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Chicago Sezgin, M . "Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme: 19. Yüzyıldan Portreler-Olaylar-Belgeler". Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 6 (2020 ): 521-534