Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 26 - 42 2016-10-01

Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması

Eyüp ZENGİN [1] , Kadir ULUTAŞ [2]


Çevresel duyarlılık genelde devletin, yerelde belediyelerin ve özelde ise

vatandaşların sorumlulukları arasındadır. Devlet yasama organı olarak, belediye

yürütme organı olarak vatandaş ise uygulayıcı olarak bu sorumlulukları yerine

getirir. Atıksu, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik2010 yılında yasalaştı.

Ancak yürürlüğe giriş tarihi eksiklerin giderilmesi için 31.12.2016 tarihine kadar

uzatılmıştır.Bu süre içerisinde belediyelerin tarifeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından yayınlanan kılavuza göre hazırlamaları yasal sorumlulukları içindedir.

Atık miktarının atık üretici türlerine göre belirlenmesinde, net sistem maliyetinin

hesaplanmasında, herbir konut, işyeri, kurum ve sanayi tesisi için ayrı

tarifelerin belirlenmesinde ve faturalandırılmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı

bu yönetmeliğin yürürlük en son 30.12.2015 tarihinde yapılan değişiklik ile bir

kez daha ertelenmiştir.

Sonuç olarak bu yönetmelik genelde çevre politikalarının etkinliğini artırmaya,

yerelde belediyelere gelir sağlamaya ve özelde vergi yükümlülüğü ile birlikte

toplumsal duyarlılığı artırmaya ve atık miktarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu çalışma ile yönetmeliğin uygulanması ve tarifelerin belirlenmesi

değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Çevresel Duyarlılık, Belediyelerde Katı Atık, Evsel Atık
 • Akdağ, O.N. & Selçuk, H. & Toprak, S. &Dizdar, A. & Koç, A.C. & Fırat, M.(2007). Katı Atık Yönetimi Üzerine Bir Leonardo Da Vinci Projesi: Waste-Traın. TÜRKAY 2007: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul.
 • Atıksu, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik. 2010. Resmi Gazete Tarihi: 27.10.2010, Sayısı: 27742.
 • Demiraslan K.O. & Çelik B.Y. (2014). Artvin İlindeki Katı Atıkların Toplama ve Taşıma Hizmeti İçin Maliyet Hesabı. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, İktisat, Siyaset ve Toplum Üçgeninde Küreselleşmenin Yerel Dinamikleri, Sosyal Bilimler-Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin.
 • Doldman, G. &Ogishi A. (2001). TheEconomicImpact of WasteDisposalandDiversion in California. A Report toThe California IntegratedWaste Management Board, Department of Agriculturaland Resource EconomicsUniversity of California.
 • Erdoğan, D. (2015).Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik. Erişim Tarihi: 28.06.20152015.http://www.belediyeler.org/kati_atik_usul_ esaslar.pdf
 • Ertürk, M.C. (2010). Evsel Katı Atık Yönetiminde Gelir Dağılımına Bağlı Finansman Modeli Önerisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Geray, C. (1998). Yerel Yönetimler ve Çevre. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 3.
 • Kılıç, M. (2009). Yerel Yönetimlerin Çevreyle ilgili Sorumlulukları ve Yasal Düzenlemeler. Bitirme Tezi, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Balıkesir.
 • Kinnaman, T. (2009). TheEconomics of Municipal Solid Waste Management. FacultyResearchand Publications, Department of Economics, BucknellUniversity,United States.
 • Nalçakar H. (2014). Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Tahsilinde Büyükşehirlerde Karşılaşılan Bir Sorun. Mahalli İdareler Dergisi, Sayı: 24.
 • Sandal, A. (2004). Çevre Kirliliği ile Mücadelede Belediye Başkanlarına Tavsiyeler. Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Ankara.
 • Şentürk, S.H. & Eser, L.Y. &, Polat, S. (2015). Evsel Katı Atıkların Vergilendirilmesi: Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisine Fayda İlkesi Çerçevesinde Eleştirel Bir Bakış. Maliye Dergisi, Sayı 169. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2011). Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 13.03.2013 tarihli ve 30824082-610/876 sayılı yazısı. Erişim Tarihi: 13.06.2015 http:// www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-17251c.pdf Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982.
 • Üstün, A.K.&Kurban, M. (2011). Elektrik Enerjisi Üretiminde Kentsel Katı Atık Potansiyel Analizi ve Uygulaması. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey.
 • Zengin, E. &Esedov A. (2010). Çevre Sorunlarının Yerel Özellikleri ve Üsküdar Örneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 59, İstanbul. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu. 1981. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.1981, Sayı: 17354. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1983. Resmi Gazete Tarihi: 11.08.1983, Sayısı: 18132. 5393 sayılı Belediye Kanunu. 2005. Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005, Sayısı: 25874.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eyüp ZENGİN

Yazar: Kadir ULUTAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2016

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil286895, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {26 - 42}, doi = {10.17828/yalovasosbil.286895}, title = {Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması}, key = {cite}, author = {ZENGİN, Eyüp and ULUTAŞ, Kadir} }
APA ZENGİN, E , ULUTAŞ, K . (2016). Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (11) , 26-42 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.286895
MLA ZENGİN, E , ULUTAŞ, K . "Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2016 ): 26-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/27310/286895>
Chicago ZENGİN, E , ULUTAŞ, K . "Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2016 ): 26-42
RIS TY - JOUR T1 - Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması AU - Eyüp ZENGİN , Kadir ULUTAŞ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.286895 DO - 10.17828/yalovasosbil.286895 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 42 VL - 6 IS - 11 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.286895 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.286895 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması %A Eyüp ZENGİN , Kadir ULUTAŞ %T Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması %D 2016 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 6 %N 11 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.286895 %U 10.17828/yalovasosbil.286895
ISNAD ZENGİN, Eyüp , ULUTAŞ, Kadir . "Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Ekim 2016): 26-42 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.286895
AMA ZENGİN E , ULUTAŞ K . Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(11): 26-42.
Vancouver ZENGİN E , ULUTAŞ K . Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(11): 42-26.