Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 324 - 348 2016-12-01

Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama

Ali DOĞANAY [1] , Erdal ŞEN [2]


Bu araştırmada, Başakşehir Belediyesinde görevli çalışanların, kurumlarına olan bağlılıkları ve performansları üzerinde, lider personelin sergiledikleri görev ve insan odaklı liderlik tarzlarının etkileri araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca örgütsel bağlılık boyutlarının çalışanların performansı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Uygulama kısmında Likert tipi ölçek kullanılarak oluşturulan bir anket Başakşehir Belediyesi’nde 16 farklı birimde ve 15 ayrı pozisyonda görevli kamu çalışanlarından oluşan 163 çalışana uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, görev odaklı liderlik tarzlarının, devam ve normatif bağlılığa yüksek düzeyde, duygusal bağlılığa ve çalışan performansına orta düzeyde etki ettiği, insan odaklı liderlik tarzlarının duygusal bağlılık ve çalışan performansına yüksek düzeyde, normatif bağlılığa orta düzeyde etki ederken, devam bağlılığı üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Örgütsel bağlılığın çalışanların performansına etkisinde ise duygusal bağlılık dışında, etkili olan bir örgütsel bağlılık boyutunun olmadığı gözlemlenmiştir.

Liderlik Tarzları, Örgütsel Bağlılık, Çalışan Performansı
  • Ada N. Alver İ. ve Atlı F. (2008). “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Ve İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış / Ege Akademic Review. 8 (2), 487-518.
  • Akgündüz A. (2001). Lider Yöneticinin El Kitabı, Genç Beyin Yayınları, İstanbul. Allen N. J, and Meyer J. P,(1990). “The Measurment and Antecedents Of Effective Continuance and Normative Commitment to Organization”, Journal Of Occupational Psycology, Vol, 63, No,1,1-18.
  • Ataman G.(2001). İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
  • Balay R, (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel, Ankara.
  • Bayraktaroğlu S.(2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
  • Barutçugil İ.(2002). Performans Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
  • Bayram L., “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi, Sayı:59,125-139.
  • Çekmecelioğlu, H.G (2014) “Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri” KOSBED, 2014, 28: 21 – 34.
  • Çırpan H.(1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi :Bir Alan Araştırması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
  • Doğanay A.(2014). Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi : Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Yüksek Lisans Tezi.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali DOĞANAY

Yazar: Erdal ŞEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil289026, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {324 - 348}, doi = {10.17828/yalovasosbil.289026}, title = {Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {DOĞANAY, Ali and ŞEN, Erdal} }
APA DOĞANAY, A , ŞEN, E . (2016). Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (12) , 324-348 . DOI: 10.17828/yalovasosbil.289026
MLA DOĞANAY, A , ŞEN, E . "Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2016 ): 324-348 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/27392/289026>
Chicago DOĞANAY, A , ŞEN, E . "Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2016 ): 324-348
RIS TY - JOUR T1 - Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama AU - Ali DOĞANAY , Erdal ŞEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17828/yalovasosbil.289026 DO - 10.17828/yalovasosbil.289026 T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 324 EP - 348 VL - 6 IS - 12 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - doi: 10.17828/yalovasosbil.289026 UR - https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.289026 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama %A Ali DOĞANAY , Erdal ŞEN %T Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama %D 2016 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 6 %N 12 %R doi: 10.17828/yalovasosbil.289026 %U 10.17828/yalovasosbil.289026
ISNAD DOĞANAY, Ali , ŞEN, Erdal . "Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 12 (Aralık 2016): 324-348 . https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.289026
AMA DOĞANAY A , ŞEN E . Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(12): 324-348.
Vancouver DOĞANAY A , ŞEN E . Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(12): 348-324.