Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 17, Sayfalar 169 - 186 2018-10-23

Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama

İkram Daştan [1] , Cem Gürler [2]


Günümüzde projelerin hayata geçirilmesinde en önemli sorunlardan birisinin sermaye olduğu söylenebilir. Teknolojik değişim ve dönüşümle birlikte sermaye arayışı geleneksel yöntemlerden ayrışarak online ortamlarda yer bulmaya başlamıştır. Gerekli fona sahip olamayan yatırımcılar, projelerini hayata geçirmekte zorlanmaktadırlar. Böyle bir ortamda, kitlesel fonlama, alternatif bir finansman kaynağı ve sermaye ihtiyacı olan yatırımcıların online ortamlarda başvurduğu bir yöntem olarak adından sıkça söz ettirmektedir. Mevcut çalışma ile kitlesel fonlamada fon sağlayıcıların, fon sağlama niyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak literatürden elde edilen ölçekler kitlesel fonlamaya uyarlanmış ve gerekli pilot çalışma yapılmıştır. Ardından planlanmış davranış teorisinden faydalanılarak araştırma modeli oluşturulmuştur. Gerekli veri, internet anketleriyle toplanmış ve toplanan veriler SPSS 23.0 ve Amos 23.0 paket programlarıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde güven, karmaşıklık, öznel norm ve algılanan davranışsal kontrolün, bireylerin kitlesel fonlamaya katılma niyetlerini anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiş, fakat tutumun, bireylerin niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenememiştir.

Kitlesel Fonlama, Online Bağış, Planlanmış Davranış Teorisi
 • Aghdaıe, F. A. A., S. Fathi ve A. Piraman; (2011), “Factors affecting the attitude of trust in Internet purchasing from the perspective of consumers”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(5), 208-221.
 • Ajzen, Icek ve Martin Fishbein; (1970). “The prediction of behavior from attitudinal and normative variables”, Journal of experimental social Psychology, 6(4), 466-487.
 • Ajzen, Icek; (1985). “From intentions to actions: A theory of planned behavior”. Springer Berlin Heidelberg.
 • Ajzen, Icek; (1991). “The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes”, 50(2), 179-211.
 • Ajzen, Icek; (2012),” Martin Fishbein’s legacy the reasoned action approach”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 640(1), 11-27.
 • Atsan, Nuray ve Eda Oruç Erdoğan; (2015), “Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama (Crowdfunding)”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 10(1), 297- 320
 • Bamberg, S., Ajzen, I. ve Peter Schmidt; (2003), “Choice of travel mode in the theory of planned behavior: The roles of past behavior, habit, and reasoned action”, Basic and applied social psychology, 25(3), 175-187.
 • Bayram, Nuran; (2010). “Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları”. Ezgi Kitabevi.
 • Bentler, Peter M.; (1990). “Comparative fit indexes in structural models.”, Psychological bulletin 107.2, 238
 • Burkett, Edan; (2011), “Crowdfunding Exemption-Online Investment Crowdfunding and US Secrutiies Regulation”, A. Transactions: Tenn. J. Bus. L., 13, 63.
 • Choı, Jayoung ve Loren Geistfeld; (2004), “A cross-cultural investigation of consumer e-shopping adoption”, Journal of Economic Psychology, 25(6), 821-838.
 • Cordano, Mark ve Irene Hanson Frieze; (2000), “Pollution reduction preferences of US environmental managers: Applying Ajzen's theory of planned behavior”, Academy of Management journal, 43(4), 627-641.
 • Çetinkaya, Ali Şükrü ve M. Şerif ŞİMŞEK; (2008), “Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma.” IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 3-22.
 • Ellıott, M. A., Armitage, C. J. ve Christopher J. Baughan; (2003), “Drivers' compliance with speed limits: an application of the theory of planned behavior”, Journal of Applied Psychology, 88(5), 964.
 • Ergen, M., Lau, J. ve Kuntay Bilginoglu; (2013), “Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle-‐Fonlaması”.
 • Fabrıgar, L. R., Petty, R. E., Smith, S. M. ve Stephen Crites Jr; (2006), “Understanding knowledge effects on attitude-behavior consistency: the role of relevance, complexity, and amount of knowledge”, Journal of Personality and Social Psychology, 90(4), 556.
 • Galuszka, P. ve Victor Bystrov; (2012), “Development of crowdfunding in Poland from the perspectives of law and economics”, Polish Yearbook of Law and Economics, 3, 145-166.
 • Gefen, David; (2000), “E-commerce: the role of familiarity and trust”, Omega, 28(6), 725-737.
 • George, Joey F.; (2004), “The theory of planned behavior and Internet purchasing”, Internet research, 14(3), 198-212.
 • Gerber, E. M., Hui, J. S. ve Pei-Yi Kuo; (2012), “Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms”, In Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics.
 • Han, Heesup. ve Yunh, Kim; (2010), “An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior”, International Journal of Hospitality Management, 29(4), 659-668.
 • Harland, P., Staats, H. ve Wilke, H. A. (1999). Explaining proenvironmental intention and behavior by personal norms and the theory of planned behavior1.Journal of applied social psychology, 29(12), 2505-2528.
 • Hemer, Joachim; (2011), “A snapshot on crowdfunding”,Working papers firms and region, No. R2
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J. ve Michael Minkov; (1991), “Cultures and organizations: Software of the mind (Vol. 2)”, London: McGraw-Hill.
 • Isıkoff, Michael; (2008), “Obama’s ‘Good Will’Hunting”, Newsweek, October, 4.
 • İşler, Serhat Tahsin; (2014), “Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding”, Gösterge, Sonbahar, 51-65.
 • Jarvenpaa, S. L., Tractinsky, N. ve Lauri Saarinen; (1999), “Consumer trust in an internet store: a cross‐cultural validation”, Journal of Computer‐Mediated Communication, 5(2), 0-0.
 • Kleemann, F., Voß, G. G. veKerstin Rieder; (2008),“Un (der) paid innovators: The commercial utiliza-tion of consumer work through crowdsourcing”, Science, technology & innovation studies, 4(1), PP-5.
 • Klıne, R. B. 1998. “Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NY: The Guilford Press.
 • Konkoly, T. H., & Perloff, R. M. (1990),“Applying the theory of reasoned action to charitable intent”, Psychological Reports, 67(1), 91-94.
 • Lambert, Thomas ve Armin Schwienbacher; (2010), “An empirical analysis of crowdfunding”, Social Science Research Network, 1578175.
 • Lın, Hsis-Fen; (2008),“Predicting consumer intentions to shop online: An empirical test of competing theories”, Electronic Commerce Research and Applications,6(4), 433-442.
 • Marıllıon (2016); “http://www.marillion.com/music/albums/anorak.htm”, 12 Şubat 2016
 • Mollıck, Ethan (2014),“The dynamics of crowdfunding: An exploratory study”, Journal of business venturing, 29(1), 1-16.
 • Montano, Daniel E. veStephen H. Taplin; (1991),“A test of an expanded theory of reasoned action to predict mammography participation”, Social science & medicine, 32(6), 733-741.
 • Pavlou, Paul A. veLin Chai; (2002),“What Drives Electronic Commerce across Cultures? Across-Cultural Empirical Investigation of the Theory of Planned Behavior”, J. Electron. Commerce Res., 3(4), 240-253.
 • Pavlou, Paul A., and Mendel Fygenson; (2006),“Understanding and predicting electronic commerce adoption: An extension of the theory of planned behavior.”, MIS quarterly : 115-143.
 • Randall, Donna M. ve Annetta M. Gibson; (1991),“Ethical decision making in the medical profession: An application of the theory of planned behavior”, Journal of Business Ethics, 10(2), 111-122.
 • Rogers, Everett M.; (2010), “Diffusion of innovations”,Simon and Schuster.
 • Sanchez, Ryan; (2013),“New Crowdfunding Exemption: Only Time Will Tell”, The.UC Davis Bus. LJ, 14, 109.
 • Galuszka, P., & Bystrov, V. (2012). Development of crowdfunding in Poland from the perspectives of law and economics.Schwıenbacher, Armin ve Benjamin Larralde; (2010),“Crowdfunding of small entrepreneurial ventures”, Handbook of entrepreneurial finance, Oxford University Press, Forthcoming.
 • Shıh, Ya-Yueh ve Kwoting Fang; (2004),“The use of a decomposed theory of planned behavior to study Internet banking in Taiwan”, Internet Research, 14(3), 213-223.
 • Stıver, Alexandra; (2013),“Crowdfunding and online community: maximising mutual benefit.”.
 • Venkatesh, Viswanath ve Fred D. Davis; (1996), “A model of the antecedents of perceived ease of use: Development and test*”, Decision sciences, 27(3), 451-481.
 • Warburton, Jeni veDeborah J. Terry; (2000),“Volunteer decision making by older people: A test of a revised theory of planned behavior”, Basic and Applied Social Psychology, 22(3), 245-257.
 • Yurdugül, Halil ve Didem A. Sırakaya; (2013), (Fornel ve Larcker’den aktaran) “Çevrimiçi öğrenme hazır bulunuşluluk ölçeği: Geçerli ve güvenirlik çalışması” Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Tabachnick, B. G., & Fidel, L. S. (2001). Using multivarite statistics, MA: Allyn ve Bacon.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
 • Santos, J. R. A. (1999). Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal of extension, 37(2), 1-5.
 • Altunisik, R., Coskun, R., Bayraktaroglu, S., & Yildirim, E. (2005). Sosyal bilimlerde arastirma yöntemleri: SPSS uygulamali. Adapazari: Sakarya Kitabevi.
 • Yaghoubi, N. M. & Bahmani, M. (2010). Factors affecting the adoption of online banking-an integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior. International journal of business and management, 5(9), 159.
 • Smith, J. R., & McSweeney, A. (2007). Charitable giving: The effectiveness of a revised theory of planned behaviour model in predicting donating intentions and behaviour. Journal of Community & Applied Social Psychology, 17(5), 363-386.
 • Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. Information systems research, 2(3), 173-191.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İkram Daştan (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0001-5127-6726
Yazar: Cem Gürler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { yalovasosbil446319, journal = {Yalova Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-1333}, eissn = {2146-1406}, address = {}, publisher = {Yalova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {169 - 186}, doi = {10.17828/yalovasosbil.446319}, title = {Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama}, key = {cite}, author = {Daştan, İkram and Gürler, Cem} }
APA Daştan, İ , Gürler, C . (2018). Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (17) , 169-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/39903/446319
MLA Daştan, İ , Gürler, C . "Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 169-186 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovasosbil/issue/39903/446319>
Chicago Daştan, İ , Gürler, C . "Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 169-186
RIS TY - JOUR T1 - Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama AU - İkram Daştan , Cem Gürler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yalova Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 186 VL - 8 IS - 17 SN - 2146-1333-2146-1406 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama %A İkram Daştan , Cem Gürler %T Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama %D 2018 %J Yalova Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-1333-2146-1406 %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Daştan, İkram , Gürler, Cem . "Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama". Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 17 (Ekim 2018): 169-186 .
AMA Daştan İ , Gürler C . Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 169-186.
Vancouver Daştan İ , Gürler C . Online Sermaye Aracı Olarak Kitlesel Fonlama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(17): 186-169.