Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 36 - 47 2020-07-01

Designing Elderly Friendly Interiors: From Users’ Perspective
Yaşlı Dostu İç Mekânlar Yaratmak: Kullanıcı Gözünden Bakış

Arzu CİLASUN [1] , Cigdem CETİN [2] , Müge SEVER [3] , Selin KARAGÖZLER [4] , Fatma AYDINLIK GÜNTÜRKÜN [5] , Nil TEKİN [6]


Due to medical improvements life expectancy is getting longer and the ratio of elderly population is getting bigger. As world's population is ageing rapidly and family structure has dramastic changes, problems related to care is increasing. To solve the problem, (public, foundation or privately owned) professional care facilities have established to provide care and fulfill requirements of elderly. The services and care units of these facilities are quite important yet another important thing is the architectural features of these facilities. Since elderly spend most of their time in interiors, architecture plays an important role in their daily lives. An architectural design which meets its users expectations can enrich their life through psychologically, physiologically and physically. Within this study, 250 elderly who stays in a well-known care facility in Izmir have been chosen for survey study. They were asked to evaluate their facility in terms of perception, lighting, thermal comfort and wayfinding. Besides they were asked for their expectations. The information gathered from this study can also be enrich by further studies to thrive literature on elderly care facilities.
Tıptaki ilerlemelerle birlikte uzayan yaşam süresi yaşlı nüfusunun genel nüfusa oranının giderek artmasına neden olmaktadır. Değişen toplumsal yapı ile birlikte artan yaşlı nüfusunun barınması ve bakımı toplumsal sorunlardan biri olmaya başlayınca kurumlarca üstlenilen bakım modelleri geliştirilmiştir. Yaşlı bakımının yapıldığı kurumsal bakım yapılan tesislerin sayıları hızla artarken, sunulan hizmet kadar hizmetin sunulduğu alanın niteliği de oldukça önemlidir. Yaşlıların zamanlarının büyük kısmını kapalı/iç mekânlarda geçirdiği göz önüne alındığında, kullanıcılarının beklentisine uygun tasarlanmamış alanlar, yaşam kalitesini düşürürken, iyi tasarlanmış kurumsal bakım alanlarındaysa mekânla kurulan etkileşim sayesinde yaşlı kullanıcılar hem psikolojik hem fizyolojik hem de fiziksel imkânları ile desteklenir. Bu çalışmada İzmir’de örnek olarak seçilen huzurevinde konaklayan toplamda 250 yaşlı ile gerçekleşen; algı, aydınlatma, ısıl konfor ve yönlendirme konularını kapsayan anket sonuçları değerlendirilmiştir. Katılımcıların hem kaldıkları kurumsal bakım alanını değerlendirmesi hem de beklentilerini belirttikleri anket çalışmasının sonuçları, literatürden edinilen bilgilerle birleştirilip, seçilen başlıklar altında ayrı ayrı öneriler haline getirilmiştir. Sunulan önerilerin hem yaşlı dostu iç mekânların tasarlanmasında hem de başka yayınların hazırlanmasında katkı sağlaması planlanmaktadır.
 • Alaydın, N. N. (2019) ‘Türkiye ’ de lisansüstü tezlerde yaşlılık çalışmaları : Bir içerik analizi çalışması’, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 12(1), pp. 60–72. Available at: http://dergipark.gov.tr/yasad.
 • American Society of Heating, R. and A.-C. E. (2017) Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy: ANSI/ASHRAE Standard 55-2017 (Supersedes ANSI/ASHRAE Standard 55-2013) Includes ANSI/ASHRAE Addenda Listed in Appendix N. ASHRAE.
 • Arun, Ö. (2014) ‘“ Que Vadis ” Türkiye ? 2050 ’ ye Doğru Yaşlanan Türkiye’yi Bekleyen Riskler Que Vadis Turkey ?’, Selçuk Üniversietsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, pp. 1–12.
 • Bills, R. and Soebarto, V. (2015) ‘Understanding the changing thermal comfort requirements and preferences of older Australians’, Living and Learning: Research for a Better Built Environment, 49th International Conference of the Architectural Science Association, pp. 1203–1212.
 • Brawley, E. C. (2009) ‘Enriching lighting design’, NeuroRehabilitation, 25, pp. 189–199. doi: 10.3233/NRE-2009-0515.
 • Brown, B., Wright, H. and Brown, C. (1997) ‘A POST-OCCUPANCY EVALUATION OF WAYFINDING IN A PEDIATRIC HOSPITAL: RESEARCH FINDINGS AND IMPLICATIONS FOR INSTRUCTION’, Journal of Architectural and Planning Research. Locke Science Publishing Company, Inc., 14(1), pp. 35–51. Available at: http://www.jstor.org/stable/43029243.
 • Corlett, E. N., Manenica, I. and Bishop, R. P. (1972) ‘The design of direction finding systems in buildings’, Applied Ergonomics, 3(2), pp. 66–69. doi: https://doi.org/10.1016/0003-6870(72)90054-3.
 • Dalke, H. et al. (2004) Lighting and Colour for Hospital Design. London.
 • Dianat, I. et al. (2013) ‘Objective and subjective assessments of lighting in a hospital setting : implications for health , safety and performance’, Ergonomics, 56(January 2016), pp. 1535–1545. doi: 10.1080/00140139.2013.820845.
 • Dijkstra, K. et al. (2008) ‘Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment : The mediating role of perceived attractiveness’, Preventive Medicine, 47(3), pp. 279–283. doi: 10.1016/j.ypmed.2008.01.013.
 • Dokuzcan, A. D. (2014) Bi̇r yaşlı hi̇zmet merkezi̇ne kayıtlı yaşlılarda depresyon demans ve hafi̇f kogni̇tif bozukluk durumları ve etki̇li̇ faktörler.
 • Duffy, J. F., Zitting, K.-M. and Chinoy, E. D. (2016) ‘Aging and Circadian Rhythms’, Sleep Med Clinics, 10(4), pp. 423–434. doi: 10.1016/j.jsmc.2015.08.002.Aging.
 • Enomoto-Koshimizu, H., Isoda, N. and Yanase, T. (1997) ‘Effect of the Radiant Heating on the Elderly’, in 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association. Tampere Finland, pp. 433–435.
 • Figueiro, M. G. (2001) Lighting the Way: A Key to Independence, Lighting Research Center. Rensselaer Polytechnic Institute. 2001. Available at: http://www.lrc.rpi.edu/programs/lightHealth/AARP/.
 • Garssen, J., Harmsen, C. and De Beer, J. (2005) ‘The effect of the summer 2003 heat wave on mortality in the Netherlands’, Euro surveillance : bulletin européen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 10, pp. 165–168. doi: 10.2807/esm.10.07.00557-en.
 • Ghazali, R & Abbas, M. Y. (2011) ‘Paediatric Wards: Healing Environment Assessment’, Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, 2(4), pp. 63–76.
 • Güç, B. (2010) Hastane Dolaşım Mekanlarının Kullanıcı Üzerindeki Etkileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Örneği. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
 • Hood, S. and Amir, S. (2017) ‘The aging clock : circadian rhythms and later life’, THe Journal of Clinical Investigation, 127(2), pp. 437–446.
 • Hoof, J. et al. (2017) ‘Ten questions concerning thermal comfort and ageing’, Building and Environment. doi: 10.1016/j.buildenv.2017.05.008.
 • Hoof, J. and Hensen, J. (2006) ‘Thermal comfort and older adults’, Gerontechnology, 4, pp. 223–228. doi: 10.4017/gt.2006.04.04.006.00.
 • van Hoof, J. et al. (2010) ‘Thermal comfort and the integrated design of homes for older people with dementia’, Building and Environment, 45(2), pp. 358–370. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.06.013.
 • van Hoof, J. et al. (2016) ‘The Importance of Personal Possessions for the Development of a Sense of Home of Nursing Home Residents’, Journal of Housing For the Elderly. Routledge, 30(1), pp. 35–51. doi: 10.1080/02763893.2015.1129381.
 • Hwang, R.-L. and Shu, S.-Y. (2011) ‘Building envelope regulations on thermal comfort in glass facade buildings and energy-saving potential for PMV-based comfort control’, Building and Environment. Elsevier, 46(4), pp. 824–834.
 • Hwang, R. L. and Chen, C. P. (2010) ‘Field study on behaviors and adaptation of elderly people and their thermal comfort requirements in residential environments’, Indoor Air, 20(3), pp. 235–245. doi: 10.1111/j.1600-0668.2010.00649.x.
 • Jansen, C. et al. (2017) ‘Life-space and movement behavior in nursing home residents: results of a new sensor-based assessment and associated factors’, BMC Geriatrics. BMC Geriatrics, 17(1), p. 36. doi: 10.1186/s12877-017-0430-7.
 • Lee, S. (2010) ‘Understanding wayfinding for the elderly using VR’, Proceedings - VRCAI 2010, ACM SIGGRAPH Conference on Virtual-Reality Continuum and Its Application to Industry. doi: 10.1145/1900179.1900239.
 • Mendes, A. et al. (2013) ‘Indoor Air Quality and Thermal Comfort—Results of a Pilot Study in Elderly Care Centers in Portugal’, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 76(4–5), pp. 333–344. doi: 10.1080/15287394.2013.757213.
 • Mendes, A. et al. (2015) ‘Indoor air quality and thermal comfort in elderly care centers’, Urban Climate, 14, pp. 486–501. doi: 10.1016/j.uclim.2014.07.005.
 • Murray Alzheimer Research and Education Program (2010) ‘Demantia-Friendly Design Considerations’. Waterloo: Research Institute of Aging, pp. 1–9. Available at: https://uwaterloo.ca/murray-alzheimer-research-and-education-program/.
 • Netten, A. (1989) ‘The effect of design of residential homes in creating dependency among confused elderly residents: A study of elderly demented residents and their ability to find their way around homes for the elderly.’, International Journal of Geriatric Psychiatry. US: John Wiley & Sons, 4(3), pp. 143–153. doi: 10.1002/gps.930040305.
 • NHS (2008) Ward layouts with single rooms and space for flexibility. Wales. Available at: http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/254/Wardlayouts.pdf.
 • Noell-Waggoner (2006) ‘Lighting in nursing homes - the unmet need’, in International Commission on Illumination Publication: CIE 031:2006 Proceedings of the 2nd CIE Expert Symposium Lighting and Health, pp. 1–6. Available at: http://www.centerofdesign.org/pdf/LightingNursingHomeUnmetNeed.pdf.
 • O’Neill, M. J. (1991) ‘Effects of Signage and Floor Plan Configuration on Wayfinding Accuracy’, Environment and Behavior. SAGE Publications Inc, 23(5), pp. 553–574. doi: 10.1177/0013916591235002.
 • Passini, R. (1984) ‘Spatial representations, a wayfinding perspective’, Journal of Environmental Psychology, 4(2), pp. 153–164. doi: https://doi.org/10.1016/S0272-4944(84)80031-6.
 • Savut, Y. (2007) ‘Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım’, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, 46(4).
 • Schellen, L. et al. (2010) ‘Differences between young adults and elderly in thermal comfort, productivity, and thermal physiology in response to a moderate temperature drift and a steady-state condition’, Indoor Air, 20(4), pp. 273–283. doi: 10.1111/j.1600-0668.2010.00657.x.
 • Singh, M. C., Garg, S. N. and Jha, R. (2008) ‘Different glazing systems and their impact on human thermal comfort—Indian scenario’, Building and Environment. Elsevier, 43(10), pp. 1596–1602.
 • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2017) Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu. Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2016) Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar, 2016, Haber Bülteni 24644. Available at: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644 (Accessed: 10 July 2017).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018) İstatistiklerle Yaşlılar, 2018. Available at: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronik-hastaliklar-engelli-db/hastaliklar/Yasli_Sagligi/raporlar_istatistikler/TUIK_Yasli_Istatistik_2018.pdf.
 • Ulrich, R. et al. (2004) ‘The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21 st Century : A Once-in-a-Lifetime Opportunity’, Environment, p. 69. Available at: http://www.saintalphonsus.org/pdf/cah_role_physical_env.pdf.
 • Ulrich, R. S. (1991) ‘Effects of interior design on wellness: Theory and recent scientific research’, Journal of Healthcare Interior Design : Proceedings from the Annual Symposium on Health Care Interior Design. Symposium on Health Care Interior Design, 3(October), pp. 97–109. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10123973.
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs (2019) World Population Ageing 2019. New York, New York, USA. Available at: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf.
 • White, M. D. et al. (2013) ‘Senior Living Environments : Evidence-Based Lighting Design Strategies’, Meta-Analysis, 7(1), pp. 60–78. Available at: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/193758671300700106 (Accessed: 1 June 2017).
 • Wu, Z. et al. (2013) ‘The Application of Hospitality Elements in Hospitals.’, Journal of Healthcare Management, 58(1), pp. 47–62. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=85209414&site=ehost-live.
 • Yang, J., Nam, I. and Sohn, J.-R. (2016) ‘The influence of seasonal characteristics in elderly thermal comfort in Korea’, Energy and Buildings, 128. doi: 10.1016/j.enbuild.2016.07.037.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6505-9738
Yazar: Arzu CİLASUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0585-6989
Yazar: Cigdem CETİN
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7478-2816
Yazar: Müge SEVER
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7722-1800
Yazar: Selin KARAGÖZLER
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0948-0413
Yazar: Fatma AYDINLIK GÜNTÜRKÜN
Kurum: UTHSC-ORNL, Center for Biomedical Informatics, University of Tennessee Health Science Center
Ülke: United States


Orcid: 0000-0002-9300-2528
Yazar: Nil TEKİN
Kurum: Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Ülke: Turkey


Teşekkür İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sn Recep Yağcıoğlu, Sn Doç.Dr. Sevnaz Şahin ve Sn. Nurgül Kocakoç'a verdikleri destek için en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2020

APA Cilasun, A , Cetin, C , Sever, M , Karagözler, S , Aydınlık Güntürkün, F , Tekin, N . (2020). Yaşlı Dostu İç Mekânlar Yaratmak: Kullanıcı Gözünden Bakış . Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi , 13 (1) , 36-47 . DOI: 10.46414/yasad.704555