Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

1924 ANAYASASI’NIN HAZIRLIK VE KANUNLAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE

Yıl 2021, Sayı: 44, 43 - 60, 31.12.2021

Öz

Cumhuriyetin ilk anayasası olan 1924 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu ilan eden bir manifesto karakterine sahiptir. Öğretide, 1924 Anayasasının, teklifsiz bir şekilde Mecliste Anayasa Komisyonu tarafından hazırlandıktan sonra Genel Kurulda görüşüldüğü yönündeki bilgi ve değerlendirmeler en azından eksiktir. Kanun-u Esasi Encümeni görüşmelerinde dikkate alınan birden fazla teklifin tamamının, Mustafa Kemal’in genellikle, bizzat başkanlık ettiği ve “İstasyon Toplantıları” olarak bilinen bir özel komisyon tarafından hazırlandığı ve aynı zamanda Anayasa Komisyonunda da üye olan milletvekillerince imzalanıp sunulduğu, Meclis zabıtları ve kaynaklar tarafından doğrulanan bir husustur. Dönemin “kudretli meclisi”, doğal bir “kurucu meclis” olarak hareket etmiş ve Osmanlı parlamentosundan kalan ve bazı değişikliklerle uygulamada olan İçtüzük hükümlerine sadık kalmıştır. Diğer taraftan, 1876 Anayasasındaki anayasa değişikliği için gereken (2/3) nitelikli çoğunluk şartını devre dışı bırakan 83 sayılı Meclis Kararını kabul ederek, salt çoğunluğun üçte ikisinin kabul oyunu yeterli görmüştür.

Kaynakça

  • Referans1 BAKIRCI, F. (2021, Temmuz 16). 1924 Anayasası. Atatürk Ansiklopedisi: (https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/1924_Anayasas%C4%B1), (Erişim tarihi:15.9.2021)
  • Referans2 ÇELİK, D.B. (2016), Kurucu İktidar, Hükümet Sistemi, Vatandaşlık ve İdari Yapılanma Tartışması Çerçevesinde 1924 Anayasası’nın Yapım Süreci, Ankara, Yetkin Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şeref İBA
TBMM
0000-0003-3803-5770
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Şubat 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 44

Kaynak Göster

APA
İBA, Ş. (2021). 1924 ANAYASASI’NIN HAZIRLIK VE KANUNLAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE. Yasama Dergisi(44), 43-60.