Cilt: 12 Sayı: 1, 1.06.2008

Yıl: 2008

Makale

Makaleler

Araştıma

Derleme

 

6. Yoğun Bakım Hastalarında Psikososyal Sorunlar

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI  

(JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF CRITICAL CARE NURSES)