Amaç ve Kapsam

Dergi Yapı Bilgi Modelleme konusunda akademik çalışmaların akademi ve sektördeki paydaşlar ile paylaşılması için açık kaynak bir ortam olma hedefini taşımaktadır.

Yapı Bilgi Modelleme Mimar Sinan Üniversitesi Enformatik Bölümü tarafından hazırlanan akademik hakemli bir dergidir. Dergi Yapı Bilgi Modelleme konusunda akademik çalışmaların akademi ve sektördeki paydaşlar ile paylaşılması için açık kaynak bir ortam olma hedefini taşımaktadır.Dergiye kabul edilecek çalışmaların kapsamı ve içeriği Yapı/Bina Bilgi Modelleme ekseninde ve kapsamında yapılan çalışmalardır. Örnek alanlar aşağıdaki listede belirlenmiştir.

 • Yapı Bilgi Modelleme Teorisi
 • Yapı Bilgi Modeli ile Entegre Proje Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ile 4D/5D
 • Yapı Bilgi Modeli 3B Koordinasyon
 • Yapı Bilgi Modeli Uygulama Planları
 • Yapı Bilgi Modeli ve Yeşil Binalar
 • Yapı Bilgi Modeli ve Tesis Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ile Veri Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modelleme ve CBS
 • Yapı Bilgi Modeli ile Maliyet Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ve Parametrik Tasarım
 • Yapı Bilgi Modeli ile Örnek Uygulamaları


Yayımlanma Ayları
Mart Ekim