Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi yılda (2) iki sayı olarak yayınlanır.Yılda en fazla (1) bir özel sayı yayınlanabilir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi hakemli ve açık erişimli bir dergidir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi makale işlem ücreti, değerlendirme ücreti, basım ücreti veya herhangi bir şekilde makalelere yazardan ücret talep etmemektedir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi sistemine sunulan kişisel bilgiler, yalnızca  derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisinde yayınlan tüm makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Dergipark sistemi aracılığıyla pdf formatında arşivlenmekte ve saklanmaktadır.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi reklam kabul etmemektedir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi faaliyetleri COPE tarafından hazırlanan "The COPE Code of Conduct for Journal Editors" hükümlerine uyumlu olarak yürütülmeye çalışılmaktadır.
 • Dergide yayınlanan makalelerin tüm telif hakları dergiye devredilmiş sayılır. Yazar makale gönderimi yaparken bu şartları kabul etmiş sayılır.
 • Daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış bir eser Yapı Bilgi Modelleme Dergisinde tekrar yayınlanamaz.
 • Dergide yayın için gönderilen makalelerin içeriği ile ilgili tüm sorumluluk yayında ismi olan yazarlara aittir.
 • Tüm yayınlar bilimsel etik kurallarına dikkat ederek hazırlanmalıdır.
 • Aksi durumda yayında yer alan tüm yazarlar kara listeye alınacak ve tekrar yayın yapmasına izin verilmeyecektir.
 • Dergide yayınlanan herhangi bir makalede sonradan intihal tespit edilmesi durumunda yazar kara listeye alınır ve tekrar yayın yapmasına izin verilmez.

Yayın Süreci

 1. Dergiye gönderilen makaleler gönderim sırası esas alınarak değerlendirmeye alınmaktadır.
 2. Dergi kapsamında olmayan makaleler editör tarafından değerlendirme aşaması öncesi RED edilmektedir.
 3. Editöryal ön değerlendirme sonrası dergi makaleleri kör hakemlik değerlendirme süreci ile değerlendirmeye alınmaktadır.
 4. Kör hakemlik sürecinde her makale editörlük görevi olmayan 2 hakem tarafından incelenmektedir.
 5. Değerlendirme sürecinde 1 hakem RED kararı verirse, değerlendirme sürecine 3.hakem katılmaktadır.
 6. Dergi makale değerlendirme süresi ortalama 3 aydır.Bu süre yoğunluk nedeni ile değişiklik gösterebilir.
 7. Değerlendirme sonrası yazardan 7 gün  yada 15 gün içerisinde önerilen değişiklikleri tamamlaması beklenmektedir.
 8. Hakem önerileri sonrasında gerekli değişikliklerin yapıldığı makaleler, hakemler ve editörler tarafından tekrar kontrol edilir.
 9. Değişiklikler sonrası hakemlerin ve editörlerin ortak görüşü dikkate alınarak KABUL yada RED kararı verilir.
 10. Değişiklikleri zamanında tamamlanmayan makaleler hakkında başka bir uyarıya gerek kalmaksızın RED kararı verilir.
 11. Kabul kararı verilen makaleler son okuma ve biçimsel düzenlemelerin ardından gelecek sayılardan birinde yayına alınır.