Değerlendirme Süreci

dergipark.jpg

Notlar:

Makalenizin bize ulaşmasından sonra makaleniz alanında uzman en az 2 hakem tarafından değerlendirlecektir.

Hakem değerlendirmeleri kör değerlendirme (blind-review) şeklinde yapılmaktadır.

Hakem değerlendirme süreci hakemlerin yoğunluğuna göre 1-3 ay arası değişmektedir. Hakem değerlendirmesi sonucunda makaleniz 

  • Doğrudan kabul
  • Az sayıda değişiklik isteği ile kabul
  • Çok sayıda değişiklik isteği ile kabul
  • Red

seçeneklerinden biri ile sürece devam edecektir.

  • Doğrudan kabul kararı çok nadir olarak ve çok önemli bir bilimsel katkıyı ifade eden iyi yazılmış bir makalenin hızlı olarak yayına alınabilmesi için verilir. 
  • Değişiklik isteği olması durumunda size değişikler için süre verilecek, ve verilen süre sonunda değişklikleri tamamlayıp makalenizin yeni sürüm'ünü yeniden sisteme yüklemeniz istenilecektir. Değişikliklerin son durumu hakemler tarafından değerlendirilecek ve süreç editoryal Kabul/Red kararı ile sonlandırılacaktır. 
  • Red kararı makalenin dergi konu kapsamına girmeyen makalelerde, biçim ve yazım konusunda özensizlik durumunda, literatür taraması ve kaynakçanın yetersizliğinde/güncel olmaması durumunda, alıntıların -miktarının ve sunum yönteminin- metni özgünlükten uzaklaştırdığı durumlarda, makale'nin açık bir bilimsel metot sergilemediği durumlarda/yöntemin iyi anlatılmadığı makalelerde ,sonuç ve tartışma kısmının yetersiz olduğu durumlarda, makelede bahse konu olan çalışmanın özgünlük boyutunda yetersizlik durumunda, ve burada sayılamayan ancak hakemlerin makalenin niteliğini dergi kalitesine uygun bulmadığı tüm durumlarda verilebilecek bir karardır. 

Değerlendirme süreci sonunda editoryal ekibimiz sizler ile iletişim halinde olacaktır.

Son Güncelleme Zamanı: 31.03.2021 17:29:07