Yıl 2017, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 97 - 126 2017-07-31

JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ
JOINT VENTURE

Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ [1]


Joint venture, iktisaden ve hukuken birbirinden bağımsız tüzel kişiliği bulunan ya da bulunmayan kişi veya kuruluşların, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle bir ortaklık kurmaksızın, kar elde etmek amacıyla tek bir işin ya da süreklilik arz eden bir faaliyetin gerçekleştirilmesini müştereken taahhüt ettikleri ve işin yapılmasından müteselsilen sorumlu oldukları bir sözleşmedir. Joint venture, geleneksel joint venture ya da sermayeye katılmalı joint venture şeklinde de kurulabilecektir.  Geleneksel joint venture, joint venture sözleşmesinin akdedilmesiyle kurulur. Bu nedenle hukuki niteliğinin belirlenmesi oldukça kolaydır. Sermayeye katılmalı joint venture da ise durum bu kadar basit değildir. Zira joint venture’ın bu türünde ortaklık kurulması söz konusu olmakta, bu nedenle de bu tür joint venture’lar birden çok sözleşmeden oluşmaktadır. Bu durum da bu sözleşmelerin hukuki niteliklerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Joint venture’ın hukuki niteliğinin belirlenmesi bu ilişkinin taraflarının hak ve borçlarının tespit edilmesi ve sona ermesi açısından da önem arz etmektedir. Çalışmada tüm bu hususlar Yargıtay kararları ışığında derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır.

Joint venture is a type of contract under which individuals or organizations that have or do not have an independent economic and legal entity jointly undertake the performance of a single work or a continuous activity and assume joint and several responsibility for such work or activity by establishing or without establishing commercial partnership for the purpose of making profit. Joint venture can be founded as contractual joint venture or equity joint venture. Contractual joint venture is founded upon conclusion of joint venture contract. Therefore, it is quite easy to determine its legal character. It is not so easy in equity joint venture because partnership is founded in this type of joint venture and therefore, this type of joint ventures consists of multiple contracts. This makes it difficult to determine the legal nature of these contracts. Determining the legal character of joint venture is important to identify and terminate the rights and obligations of the parties in this relationship. All these matters are thoroughly discussed in this study under the Judgments of the Court of Cassation.
 • Akıncı, Ateş (2001) Mukayeseli Hukuk Açısından Amerikan ve Avrupa Topluluğu Hukukunda Rekabetin Yatay Kısıtlanması, Ankara, Rekabet Kurumu.
 • Akyol, Şener (1997) Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) II. Fasikül: Know-How, Management, Joint Venture ve Büyük Çaplı İnşaat Sözleşmeleri, İstanbul.
 • Altay, Sıtkı Anlam (2009) Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, 1. Baskı, İstanbul. Aral, Fahrettin (2010) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 8. Baskı, Ankara.
 • Arat, Ayşe (2006) İsimsiz Sözleşmelerin Tamamlanması, EÜHFD, C.I, S.2
 • Barlas, Nami (1991) Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmesinin Özellikleri, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul, s.805-828.
 • Barlas, Nami (2012) Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Baskı, İstanbul.
 • Comben, Andrew (2000) Joint Ventures And Shareholder’ s Agreements, Butterworths Law Publishing, London. Çatalcalı, Osman Tan (2007) Kartel Teorisi İhracat Kartelleri ve Kriz Kartelleri, Ankara.
 • Dayınlarlı, Kemal (2007) Joint Venture Sözleşmesi, 3. Baskı, Ankara.
 • Doğan, Gül (2006) Ön Sözleşme (Sözleşme Yapma Vaadi), İstanbul.
 • Eren, Fikret (2008) İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, Ankara, s.85-111.
 • Esin, İsmail/ Lokmanhekim, Tunç (2004) Uygulamada Birleşme ve Devralmalar, İstanbul.
 • Gibbons, Thomas (2007) What Constitutes a Joint Venture Company, Waikato Law Review, S.15, s.120-137.
 • Kaplan, İbrahim (2006) İnşaat Sektöründe Adi Şirket Niteliğindeki Müşterek İş Ortaklığının (Ortak Girişimin) – Joint Venture’ın Sona Ermesi ve Tasfiyesine İlişkin Türk ve İsviçre Doktrin ve İçtihatlarındaki Görüşler, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara.
 • Kaplan, İbrahim (2013) İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı –Joint Venture, 3. Baskı, Ankara.
 • Micheler, Eva/ Prentice, Dan D. (2000) Joint Ventures In English and German Law, Oxford.
 • Nichols, Henry W. (1950) Joint Ventures, Virginia Law Review, S.4, s.425-459.
 • Oktay, Saibe (1995-1996) İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C. 55, S.1-2, s.263-296.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin (2014) Ortaklıklar Hukuku I, 13.Baskı, İstanbul.
 • Pulaşlı, Hasan (2007) Alman Federal Mahkemesinin Ön Şirkete İlişkin 23.10.2006 Tarihli Kararı ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.1, İstanbul, s.467-487.
 • Pulaşlı, Hasan (2015) Şirketler Hukuku Şerhi, C.1, 2. Baskı. s.239-249.
 • Straube, Manfred (1985) Joint Venture Groups, International Business Lawyer, C.13, S.3, s.1431-134.
 • Şahin, Turan, Konsorsiyum Sözleşmesi, TBB Dergisi, 2011 (92), s.451-483.
 • Şahinalp, Kaan, Türk Hukukunda Joint Venture’ların Hukuki Yapısı ve Niteliği ile Joint Venture’larda Karşılaşılan Sorunlar, Yargıtay Dergisi, Temmuz-2001, s.481-524.
 • Şener, Oruç Hami (2008) Adi Ortaklık, Ankara.
 • Şener, Oruç Hami (2017) Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 3. Baskı, Ankara.
 • Taslacıoğlu, İlker (1997) Türk Hukukunda Joint Venture Sözleşmelerinin Hukuki Yapısı ve Niteliği, Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Taslacıoğlu, İlker/Şahinalp, Kaan, Türk Hukukunda Joint Venture’ların Hukuki Yapısı ve Niteliği İle Joint Venture’larda Karşılaşılan Sorunlar, Sayıştay Dergisi, S.36.
 • Taubman, Joseph (1955-1956) What Constitutes A Joint Venture, Cornell Law Quarterly, C.41, s.640-655.
 • Tekil, Fahiman (1991) Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler Hukuku, İstanbul.
 • Tekil, Fahiman (1978) Şirketler Hukuku – Anonim Şirketler, C.2, 2. Baskı, İstanbul.
 • Tekinalp, Gülören/Tekinalp, Ünal (1989) Joint Venture, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a Armağan, Ankara s.143-176.
 • Tile, Latif (2013) Türk Hukuku’nda Joint Venture Düzenlemeleri (Yüksek Lisans Tezi).
Konular Hukuk
Bölüm ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Yazarlar

Yazar: Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { ybuhukuk335728, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {97 - 126}, doi = {}, title = {JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ}, key = {cite}, author = {Çakır Çelebi, Fatma Betül} }
APA Çakır Çelebi, F . (2017). JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 97-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybuhukuk/issue/30966/335728
MLA Çakır Çelebi, F . "JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2017 ): 97-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybuhukuk/issue/30966/335728>
Chicago Çakır Çelebi, F . "JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2017 ): 97-126
RIS TY - JOUR T1 - JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ AU - Fatma Betül Çakır Çelebi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 126 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ %A Fatma Betül Çakır Çelebi %T JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ %D 2017 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R %U
ISNAD Çakır Çelebi, Fatma Betül . "JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (Temmuz 2017): 97-126 .
AMA Çakır Çelebi F . JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2017; (2): 97-126.
Vancouver Çakır Çelebi F . JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2017; (2): 97-126.
IEEE F. Çakır Çelebi , "JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sayı. 2, ss. 97-126, Tem. 2017