Baş Editör

Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ

Editörler

Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ

Dr. Ahmet KOÇ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez (Yakın Doğu Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Çapak (Bingöl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Erhan Şekerci (Yakın Doğu Üniversitesi)

Doç. Dr. Ümit Horozcu (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Muhammed Mücahid Asutay (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Ahmet Koç (Yakın Doğu Üniversitesi)

Dr. Serkan Uçan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Alan Editörleri

            Tarih: Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez

Felsefe: Doç. Dr. Ahmet Erhan Şekerci

 Din Eğitimi: Dr. Ahmet Koç

Edebiyat: Dr. İdris Söylemez

Sanat: Ar. Gör. Zeynep Münteha Kotan

Yazım ve Dil Editörleri

İngilizce: Dr. Serkan Uçan

Arapça: Dr. Muhammed Mücahit Asutay

Farsça: Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez

Yazım Editörü: Uzm. Hasan Burak Aydın

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Mümtaz ALİ (International Islamic University, MALEZYA)

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)

Prof. Dr. Talip ATALAY (KKTC Din İşleri Başkanı, KKTC)

Prof. Dr. Muhammed BABAAMMİ (Metodoloji Enstitüsü Müdürü, CEZAYİR)

Prof. Dr. İsmail BARDHİ (Dean School of Islamic Theology of Skoplje, ABD)

Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK (Bingöl Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (Uluslararası Balkan Üniversitesi, MAKEDONYA)

Prof. Dr. Enis HURŞİT (Refah Üniversitesi, PAKİSTAN)

Prof. Dr. Ali KARADAĞİ (Katar Üniversitesi, KATAR)

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK (İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR (Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Ömer ÖZSOY ( Frankfurt Üniversitesi, ALMANYA)

Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ (Sebahattin Zaim Üniversitesi, TÜRKİYE)

Prof. Dr. Hakan OLGUN (İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE)

Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)

Doç Dr. Muhammed REYYAN (Ürdün Üniversitesi, ÜRDÜN)

Doç. Dr. Mehmet ÜMİT (Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE)

Doç. Dr. Yusuf SUİÇMEZ (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)

Dr. Recep DURAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, KKTC)