Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: PANEL DATA ANALYSİS ON UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 4, 91 - 111, 31.12.2020
https://doi.org/10.11611/yead.778898

Öz

Innovation is considered as an important element for countries to protect and maintain their competetive environment in medium and the long run by being driving force for economic development and trigger of economic growth. Accelerating innovation activities in countries is a need for social welfare activities. In this context, development and growth facts have become far more important by innovation. Hence, the purpose of this study is to reveal the relationship between innovation and economic development among middle income countries. For this purpose, the relationship between innovation and economic development on 24 upper-middle income countries was determined by FMOLS and DOLS coefficient estimation methods by obtaining data from the years 2000-2017 after panel cointegration tests. In the analysis, human development index, R&D expenditures, established patent applications, scientific research and technical articles and information and communication technologies service exports were used as variables. The empirical findings obtained from the analysis have indicated that innovation has a positive effect on economic development.

Kaynakça

 • Asteriou, D. ve S.G. Hall (2007) “Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition”, Newyork: Palgrave Macmillan.
 • Bernier, M. ve Plouffe, M. (2019) “Financial Innovation, Economic Growth, and The Consequences of Macroprudential Policies”, Research in Economics, 73(2): 162-173.
 • Bujari, A. A. ve Martinez, F. V. (2016) “Technological Innovation and Economic Growth in Latin America”, Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): Nueva época, 11(2): 77-89.
 • Çalıpınar, H. ve Baç, U. (2007) “Kobiler’de İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması”, Ege Akademik Bakış, 7(2): 453-466.
 • Goel, R. K. ve Ram, R. (1994) “Research and Development Expenditures and Economic Growth: A Cross Country Study”, Economic Development and Cultural Change, 42(2): 403-411.
 • Gujarati, D.N. ve Porter, D. C. (2012) “Basic Ecnometrics”, New York: Mc Graw-Hill.
 • Harb, N. (2003) “Money Demand Fuction: A Heterogeneous Panel Application”, United Arap Emirates University Working Paper, 1-32.
 • Işık, N., ve Kılınç, E. C. (2012) “İnovasyon-Güdümlü Kalkınma: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(1): 31-68.
 • Jaffe, Adam B. (1989), “Real Effects of Academic Research”, The American Economic Review, 79(5): 957-970.
 • Jaumotte, F. ve Pain, N. (2005) “An Overview of Public Policies to Support Innovation”, OECD Economics Department Working Papers, No: 456, OECD Publishing.
 • Kacprzyk, A., ve Doryn, W. (2017) “Innovation and Economic Growth in Old and New Member States Of The European Union”, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 30(1): 1724-1742.
 • Kanwar, S. ve Robert E. (2003) “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?”, Oxford Economic Papers, 55: 235-264.
 • Kök, R., İspir, M. S., ve Arı, A. A. (2010) Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Kıbrıs.
 • Lichtenberg, Frank R. (1992) “R&D Investment and International Productivity Differences”, NBER Working Paper Series, Vol.W4161.
 • Mollaahmetoğlu, E. ve Akçalı, Y.B. (2019) “The Missing-Link between Financial Development and Economic Growth: Financial Innovation”, Procedia Computer Science, 158: 696-704.
 • Kılavuzu, O. (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması Ve Uygulanması İçin İlkeler, 3. Baskı, Ankara: OECD ve Eurostat Ortak Yayımı.
 • Popp, D. (2002). “Induced Innovation and Energy Prices”, The American Economic Review, 92(1): 160-180.
 • Sakarya, A. O. (2009) “Variables Affecting Innovation-Related Competitiveness in Turkey” Springer Science and Business Media: New York.
 • Schumpeter, J. A. (1934) “The Theory of Economic Development”, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Ülkü, H. (2004) “R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis (No. 4-185)”, International Monetary Fund.
 • Ünlü, F. ve Yıldız, R. (2013) “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2): 69-87.

İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 4, 91 - 111, 31.12.2020
https://doi.org/10.11611/yead.778898

Öz

İnovasyon, ekonomik büyümenin tetikleyicisi ve ekonomik kalkınmanın itici bir gücü olmasıyla birlikte, orta ve uzun vadede ülkelerin rekabetçi yapılarını korumaları ve sürdürebilmelerini sağlayan önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ülkelerin inovasyon faaliyetlerine hız vermesi sosyal refah açısından bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda, ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme olguları inovasyonla daha da önemli bir hal almıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; üst-orta gelirli ülkelerde inovasyon ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, 2000-2017 dönemine ait veriler kullanılarak seçilmiş 24 üst orta gelirli ülkeler üzerinde inovasyon ve ekonomik kalkınma ilişkisi panel eşbütünleşme testleri ve panel FMOLS ve DOLS katsayı tahmin yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışmada değişken olarak, insani kalkınma endeksi, Ar-Ge harcamaları, yerleşik patent başvuruları, bilimsel araştırma ve teknik makale sayısı ile bilgi ve iletişim teknolojileri hizmet ihracatı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, inovasyonun ekonomik kalkınma üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Asteriou, D. ve S.G. Hall (2007) “Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revisited Edition”, Newyork: Palgrave Macmillan.
 • Bernier, M. ve Plouffe, M. (2019) “Financial Innovation, Economic Growth, and The Consequences of Macroprudential Policies”, Research in Economics, 73(2): 162-173.
 • Bujari, A. A. ve Martinez, F. V. (2016) “Technological Innovation and Economic Growth in Latin America”, Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): Nueva época, 11(2): 77-89.
 • Çalıpınar, H. ve Baç, U. (2007) “Kobiler’de İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması”, Ege Akademik Bakış, 7(2): 453-466.
 • Goel, R. K. ve Ram, R. (1994) “Research and Development Expenditures and Economic Growth: A Cross Country Study”, Economic Development and Cultural Change, 42(2): 403-411.
 • Gujarati, D.N. ve Porter, D. C. (2012) “Basic Ecnometrics”, New York: Mc Graw-Hill.
 • Harb, N. (2003) “Money Demand Fuction: A Heterogeneous Panel Application”, United Arap Emirates University Working Paper, 1-32.
 • Işık, N., ve Kılınç, E. C. (2012) “İnovasyon-Güdümlü Kalkınma: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(1): 31-68.
 • Jaffe, Adam B. (1989), “Real Effects of Academic Research”, The American Economic Review, 79(5): 957-970.
 • Jaumotte, F. ve Pain, N. (2005) “An Overview of Public Policies to Support Innovation”, OECD Economics Department Working Papers, No: 456, OECD Publishing.
 • Kacprzyk, A., ve Doryn, W. (2017) “Innovation and Economic Growth in Old and New Member States Of The European Union”, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 30(1): 1724-1742.
 • Kanwar, S. ve Robert E. (2003) “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?”, Oxford Economic Papers, 55: 235-264.
 • Kök, R., İspir, M. S., ve Arı, A. A. (2010) Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma Mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu, Kıbrıs.
 • Lichtenberg, Frank R. (1992) “R&D Investment and International Productivity Differences”, NBER Working Paper Series, Vol.W4161.
 • Mollaahmetoğlu, E. ve Akçalı, Y.B. (2019) “The Missing-Link between Financial Development and Economic Growth: Financial Innovation”, Procedia Computer Science, 158: 696-704.
 • Kılavuzu, O. (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması Ve Uygulanması İçin İlkeler, 3. Baskı, Ankara: OECD ve Eurostat Ortak Yayımı.
 • Popp, D. (2002). “Induced Innovation and Energy Prices”, The American Economic Review, 92(1): 160-180.
 • Sakarya, A. O. (2009) “Variables Affecting Innovation-Related Competitiveness in Turkey” Springer Science and Business Media: New York.
 • Schumpeter, J. A. (1934) “The Theory of Economic Development”, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Ülkü, H. (2004) “R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis (No. 4-185)”, International Monetary Fund.
 • Ünlü, F. ve Yıldız, R. (2013) “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2): 69-87.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra ÖZER
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9771-4979
Türkiye


Fatma ÜNLÜ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1822-9965
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 18 Sayı: 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead778898, journal = {Journal of Management and Economics Research}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, number = {4}, pages = {91 - 111}, doi = {10.11611/yead.778898}, title = {İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Özer, Büşra and Ünlü, Fatma} }
APA Özer, B. & Ünlü, F. (2020). İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ . Journal of Management and Economics Research , 18 (4) , 91-111 . DOI: 10.11611/yead.778898
MLA Özer, B. , Ünlü, F. "İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ" . Journal of Management and Economics Research 18 (2020 ): 91-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/778898>
Chicago Özer, B. , Ünlü, F. "İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ". Journal of Management and Economics Research 18 (2020 ): 91-111
RIS TY - JOUR T1 - İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ AU - BüşraÖzer, FatmaÜnlü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11611/yead.778898 DO - 10.11611/yead.778898 T2 - Journal of Management and Economics Research JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 111 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.778898 UR - https://doi.org/10.11611/yead.778898 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ %A Büşra Özer , Fatma Ünlü %T İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ %D 2020 %J Journal of Management and Economics Research %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.778898 %U 10.11611/yead.778898
ISNAD Özer, Büşra , Ünlü, Fatma . "İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ". Journal of Management and Economics Research 18 / 4 (Aralık 2020): 91-111 . https://doi.org/10.11611/yead.778898
AMA Özer B. , Ünlü F. İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Journal of Management and Economics Research. 2020; 18(4): 91-111.
Vancouver Özer B. , Ünlü F. İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Journal of Management and Economics Research. 2020; 18(4): 91-111.
IEEE B. Özer ve F. Ünlü , "İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ", Journal of Management and Economics Research, c. 18, sayı. 4, ss. 91-111, Ara. 2020, doi:10.11611/yead.778898