Yıl 2019, Cilt , Sayı 22, Sayfalar 69 - 80 2019-07-22

Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi

Elif Dastarlı [1]


Çalışmanın amacı, Osmanlı’nın 20. yüzyıla tarihlenen son döneminde, Türk resminde kadın imgesini saptamak ve toplumsal anlamda kamusallığın oluşumunda bu imgenin önemine dikkat çekmektir. Kadını sosyal yaşamın dışında bırakan geleneksel yapı Batılılaşmayla kırılırken kadınlar öne çıkarak değişimin simgesi haline gelmiştir. Resim sanatı da bu süreçte Batılı biçim ve teknikler doğrultusunda değişmekte, içeriği yani temsil ettikleri farklılaşmaktadır. Yaşamı evinde geçen kadın, erken dönem Türk resminde de çoğunlukla kapalı mekânda temsil edilir. Oysa kadının kamusal alandaki varlığı artarken, resim sanatında da kadın figürünün temsilinde bir değişimin olup olmadığı önemli bir sorudur. Bu çalışmada, erken Türk resminden seçilen, kadın figürünün kamusal mekânlarda temsil edildiği örnekler ile değişimin iki yönlü özelliği araştırılmaktadır: yani resim imgesinde hayattaki, hayattaki değişimde de resim imgesindeki yeni yorumun izi sürülmekte, sanat ile hayatın birbirini belirleyen karşılıklı ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Böylece kadının kamusal varlığına dair toplumsal algının oluşumunda sanatsal imgenin önemi ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Batılılaşma, modernleşme, kamusal alan, resim sanatı
 • Akkoyunlu, B. (Yay.haz.). (2006, Ocak). Kadınlar Resimler Öyküler: Modernleşme sürecindeki Türk resminde “kadın” imgesinin dönüşümü. İstanbul: Pera Müzesi Yayını.
 • Aksel, M. (2011, Ekim) Sanat ve Folklor. Beşir Ayvazoğlu (Yay.haz.), 2. bs., İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Alkan, M.Ö. (1990, Yaz). Tanzimat’tan sonra kadının hukuksal statüsü ve devletin evlilik sürecine müdahalesi üzerine. Toplum ve Bilim. Sayı 50.
 • Anonim. (2013, 04 Mayıs). Portakal Bahar Müzayedesi. http://www.rportakal.com/Article.aspx?PageID=173&ArtId=1998 (08.09.2018).
 • Belge, M. (1983). Türkiye’de günlük hayat. Murat Belge (Gen.yön.), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. (s. 836-876). Cilt 3-4, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Berktay, F. (2011). Hayal ve hakikat ya da hayalin hakikatine bitmeyen yolculuk. Hayal ve Hakikat: Türkiye’den modern ve çağdaş kadın sanatçılar. (s. 26-41). İstanbul Modern Sanat Müzesi.
 • Cevizci, A. (2005, Kasım). Felsefe Sözlüğü. 6. bs., İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Dastarlı Dellaloğlu, E. (2018, Ocak). Türk resminde modernleşme: İmgeler ve batılı kimlik. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • de Amicis, E. (2009, Eylül). İstanbul. Sevinç Tezcan Yanar (Çev.), İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Eldem, E. (2010). Osman Hamdi Bey Sözlüğü, 1. bs., İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • Geuss, R. (2007, Ocak). Kamusal Şeyler, Özel Şeyler. Gülayşe Koçak (Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Göğüş, C. (2015, Temmuz). Bir II. Alman İmparatorluğu projesi: Kaiser Wilhelm Anıtı’ndan Alman Çeşmesi’ne (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Göle, N. (1994, Ağustos). Modern Mahrem: Medeniyet ve örtünme. 5. bs., İstanbul: Metis Yayınları.
 • Habermas J. (2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Tanıl Bora, Mithat Sancar (Çev.), 5. bs., İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Hanioğlu, M.Ş. (2006, Ekim). Geçmişten günümüze örtünme, çağdaşlık ve medenîleşme projesi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Zihniyet, siyaset ve tarih. İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Işın, E. (2006, Şubat). İstanbul’da Gündelik Hayat. 4. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İnankur, Z. (2014). Osmanlı resminde kadın figürü. M. Baha Tanman (Ed.), Nurhan Atasoy’a armağan, (s. 203-212). İstanbul: Lale Yayıncılık.
 • Ödekan, A. (2011, Eylül). İmgenin dönüşümü. Esin Eşkinat (Ed.), Hayal ve Hakikat: Türkiye’den modern ve çağdaş kadın sanatçılar. (s. 56-65). İstanbul Modern Sanat Müzesi, 2011.
 • Özsezgin, K. (Haz.) (1993, Eylül). İbrahim Çallı. 1. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Eylül 1993.
 • ____________ (1996). Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim Ve Heykel Müzesi Koleksiyonu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Said, E. (2003). Şarkiyatçılık. Berna Ülner (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Tanpınar, A.H. (2006, Kasım). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Abdullah Uçman (Yay.haz.), 1. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yakın Üldes, M. (2017). Türk resim sanatında bireyin temsili (1850-1950’li Yıllar) (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yasa Yaman, Z. (Ed.). (2012). Ankara Resim Heykel Müzesi. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanat Eserleri Dizisi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif Dastarlı (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yedi474477, journal = {Yedi}, issn = {1307-9840}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {69 - 80}, doi = {10.17484/yedi.474477}, title = {Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi}, key = {cite}, author = {Dastarlı, Elif} }
APA Dastarlı, E . (2019). Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi. Yedi , (22) , 69-80 . DOI: 10.17484/yedi.474477
MLA Dastarlı, E . "Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi". Yedi (2019 ): 69-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yedi/issue/46713/474477>
Chicago Dastarlı, E . "Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi". Yedi (2019 ): 69-80
RIS TY - JOUR T1 - Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi AU - Elif Dastarlı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17484/yedi.474477 DO - 10.17484/yedi.474477 T2 - Yedi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 80 VL - IS - 22 SN - 1307-9840- M3 - doi: 10.17484/yedi.474477 UR - https://doi.org/10.17484/yedi.474477 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yedi Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi %A Elif Dastarlı %T Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi %D 2019 %J Yedi %P 1307-9840- %V %N 22 %R doi: 10.17484/yedi.474477 %U 10.17484/yedi.474477
ISNAD Dastarlı, Elif . "Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi". Yedi / 22 (Temmuz 2019): 69-80 . https://doi.org/10.17484/yedi.474477
AMA Dastarlı E . Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi. Yedi. 2019; (22): 69-80.
Vancouver Dastarlı E . Resim Çerçevesinden Dışarıya Doğru Bir Adım: 20. Yüzyılda Kamusal Alanın Oluşumunda Kadın İmgesi. Yedi. 2019; (22): 80-69.