Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Giriş Denemesi

Yıl 2020, Sayı 23, 45 - 57, 23.01.2020
https://doi.org/10.17484/yedi.611731

Öz

Öz

Bu çalışmada sanat ve kültür yönetimi pratiğinin tarihselleştirilmesi çerçevesinde bu alana yönelik alternatif tanımlar ele alınmakta ve dünyada akademik bir eğitim alanı olarak inşa edilme süreci incelenmektedir. 

Türkiye’de bu alandaki eğitime genel hatlarıyla değindikten sonra, öğrenci alımına devam eden dört sanat ve kültür yönetimi bölümü müfredatları, istihdam edilen kadroların akademik yönelimleri, öğrenci alım biçimleri ve bölümlerin fakülte bünyesindeki konumları bağlamında değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Kitap ve Makaleler
 • ARTUN, Ali, Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi, 3. basım, İletişim Yayınları, İstanbul 2015.
 • AYSUN, Esra A. (Haz), “Güncel Bir Mesele: Sanat Yönetimi”, Sanat Yönetimi Üzerine Konuşmalar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2014, s. 7-12.
 • BRKİĆ, Aleksandar, “Teaching Arts Management: Where Did We Lose the Core Ideas?, The Journal of Arts Management, Law, and Society Volume 38 (4), 2009, s. 270-80.
 • DEWEY, Patricia, “From Arts Management to Cultural Administration”, International Journal of Arts Management Volume 6 (3), 2004, s. 13–22.
 • DEWEY, Patricia, “Systemic Capacity Building in Cultural Administration”, International Journal of Arts Management Volume 8 (1), 2005, s. 8–20.
 • DEWEY, Patricia, Margaret Jane WYSZOMIRSKI,. “Improving Education in International Cultural Policy and Administration”, Journal of Arts Management, Law, and Society Volume 36 (4), 2007, s. 273–93.
 • EBEWO, Patrick, Mzo SIRAYI, “The Concept of Arts/Cultural Management: A Critical Reflection”, Journal of Arts Management, Law, and Society Volume 38 (4), 2009, s. 281-95.
 • EVARD, Yves, François COLBERT, “Arts Management: A New Discipline Entering the Millennium?”, International Journal of Arts Management Volume 2 (2), 2000, s. 4-13.
 • RENTSCHLER, Ruth, David SHILBURY, “Academic Assessment of Arts Management Journals: A Multidimensional Rating Survey”, International Journal of Arts Management, Volume 10 (3), 2008, s. 60-71.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı / Bir Kültür Tarihi, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • SIKES, Michael, “Higher Education Training in Arts Administration: A Millennial and Metaphoric Reappraisal”, The Journal of Arts Management, Law, and Society Volume 30 (2), 2000, s. 91-101.
 • VARELA, Ximena, “Core Consensus, Strategic Variations: Mapping Arts Management Graduate Education in the United States”, The Journal of Arts Management, Law, and Society Volume 43 (2), 2013, s. 74-87.
 • Elektronik ve Dijital Kaynaklar
 • ARTUN, Ali. “Sanat Tarihinin İlk Kitabı”, http://www.e-skop.com/skopbulten/sanat-tarihinin-ilk-kitabi/1477, Erişim Tarihi: 14.01.2016.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, “Tarihçe”, http://www.sts.yildiz.edu.tr/sayfa/1/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/85. Erişim Tarihi: 02.03.2019.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, “Program Yapısı”, https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/iletisim-fakultesi/sanat-ve-kultur-yonetimi/sanat-ve-kultur-yonetimi/program-yapisi/. Erişim Tarihi: 13.04.2019.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, “Fakülte Tanıtım Kataloğu”, https://stm.medeniyet.edu.tr/documents/stm/foto/Sanat%20Tasar%C3%B0m%20KATALOG%20(2).pdf. Erişim Tarihi: 03.03.2019.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, “Yıllık Faaliyetler”, https://stm.medeniyet.edu.tr/tr/fakulte/yillik-faaliyetler. Erişim Tarihi: 03.03.2019.
 • KAHRAMAN, Mehmet Emin, “Ülkemizde Sanat Yönetimi Eğitimi”, Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı, http://www.ek.yildiz.edu.tr//images/images/yayinlar/sanat.pdf. Yıldız Teknik Üniversitesi, 4-7 Kasım 2014, Erişim Tarihi: 05.02.2015.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleler
Yazarlar

Yıldız ÖZTÜRK> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3981-4963
Türkiye


Berna KURT>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SANAT YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9937-1308
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 10 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 23

Kaynak Göster

APA Öztürk, Y. & Kurt, B. (2020). Sanat ve Kültür Yönetimi Eğitimi: Tarihsel ve Karşılaştırmalı Bir Giriş Denemesi . Yedi , (23) , 45-57 . DOI: 10.17484/yedi.611731

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.