Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Salgınında Aşı Karşıtlarının Twitter’da #aşıolmayacağım Etiketi Altında Yaptığı Paylaşımların Kamu Sağlığı Politikaları Bağlamında Analizi

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 11, 102 - 115, 30.12.2021

Öz

Bu çalışma, aşı karşıtlığı söyleminin temel argümanlarını Twitter’da #aşıolmayacağım etiketine gönderilen mesajların içeriklerini analiz ederek ortaya çıkarmaktadır. Söylem kuramı bağlamında, sosyal medyanın kamuoyu ve kamu politikalarını etkileme gücü bulunmaktadır. Bu çalışmada, Twitter’da yapılan paylaşımlarda kullanıcıların Covid-19, aşı süreci, kamu
politikaları, küresel örgütler, bilim insanları, aşı olan veya olmayan insanlara ilişkin görüşleri tespit edilmektedir. Çalışma, Türkiye’de Twitter kamusunun aşı karşıtlığı etiketi altında karşılaştığı söylemi göstermektedir. Twitter’da gelişen bu söylemin tespiti, kamu politikası aktörleri için karar alma ve uygulama süreçlerinde salgın sırasında bilgi ve veri kaynağı  olarak önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Akyüz, S. S. (2021). Aşı Karşıtlığı ve Şeffaflık Algısında İletişim Pratikleri ve Siyasal Aidiyetlerin Rolü. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(2), 172-185.
 • Ataç, Ö. ve Aker, A. (2014). Aşı Karşıtlığı. Sağlık Düşünecesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 42-47.
 • Bekis Bozkurt, H. (2018). Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(1), 71-76.
 • Chadwick, A., Kaiser, J., Vaccari, C., Freeman, D., Lambe, S., Loe, B., . . . Yu, L.-M. (2021). Online Social Endorsement and Covid-19 Vaccine Hesitancy in the United Kingdom. Social Media + Society. https://doi.org/10.1177/20563051211008817
 • Erkekoğlu, P., Erdemli Köse, S., Balcı, A. ve Yirün, A. (2020). Aşı Kararsızlığı ve COVID-19’un Etkileri. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 9(2), 208-220.
 • Germani, F. ve Biller-Andorno, N. (2021). The anti-vaccination infodemic on social media: A behavioral analysis. PLoS ONE, 16(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247642
 • Gölbaşı, S. ve Metintaş, S. (2020). Covıd-19 Pandemisi Ve İnfodemi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(COVID-19 Özel Sayısı), 126-137.
 • Habermas, J. (1999). Demokrasinin Üç Normatif Modeli. İçinde S. Benhabib (Editör), Demokrasi ve Farklılık (ss. 37-50). (Z. Gürata ve C. Gürsel, Çev.), Demokrasi Kitaplığı.
 • Hou, Z., Tong, Y., Du, F., Lu, L., Zhao, S., Yu, K., . . . Lin, L. (2021). Assessing COVID-19 vaccine hesitancy, confidence and public engagement: a global social listening study. Journal of Medical Internet Research. https://doi.org/10.2196/preprints.27632
 • Jennings, W., Stoker, G., Bunting, H., Valgarðsson, V., Gaskell, J., Devine, D., . . . Mills, M. (2021). Lack of Trust, Conspiracy Beliefs, and Social Media Use Predict COVID-19 Vaccine Hesitancy. Vaccines, 9(6).
 • Klimiuk, K., Czoska, A., Biernacka, K. ve Balwicki, Ł. (2021). Vaccine misinformation on social media – topic-based content and sentiment analysis of Polish vaccine-deniers’ comments on Facebook. HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, 17(7), 2026-2035. https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1850072
 • Mitra, T., Counts, S. ve Pennebaker, J. (2016). Understanding Anti-Vaccination Attitudes in Social Media. [Konferans sunumu özeti]. Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2016), Köln, Almanya.
 • Small, T. A. (2012), What the Hashtag? A Content Analysis of Canadian Politics on Twitter. İçinde B. D. Loader, D. Mercea (Editörler), Social Media and Democracy. (ss. 109-128). Routledge.
 • Sofuoğlu Kılıç, N. (2021). Post-Truth Çağda Aşı Karşıtlığı. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 99-117.
 • Solomon, R. C. (2007). True to Our Feelings: What Our Emotions Are Really Telling Us. Oxford University Press.
 • WHO. (2014). Report Of The Sage Working Group On Vaccine Hesitancy. 08, 5, 2021 tarihinde https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf adresinden alındı
 • Yiğit, T., Oktay, B., Özdemir, C. ve Moustafa Pasa, S. (2020). Aşı karşıtlığı ve Fikri Gelişimi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1244-1261.
 • Yıldız, Y., Telatar, T., Baykal, M., Aykanat Yurtsever, B. ve Yıldız, İ. (2021). COVID-19 Pandemisi Döneminde Aşı Reddinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 200-205.
 • Zeemering, E. S. (2021). Functional fragmentation in city hall and Twitter communication during the COVID-19 Pandemic: Evidence from Atlanta, San Francisco, and Washington, DC. Government Information Quarterly, 38(1), https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101539.

Analysis of Anti-vaxxers’ Posts at Twitter Under the Hashtag of “#iwontgetavaccine” in Terms of Public Health Policies During the Covid-19 Pandemic

Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 11, 102 - 115, 30.12.2021

Öz

This research find outs the main arguments of anti-vaxxers’ discourse analyzing the contents of tweets posted to “#aşıolmayacağım (#iwontgetavaccine) hashtag on Twitter. With regards to discourse theory, social media has an influence on public opinion and public policies. This study identifies the Twitter users’ thoughts about Covid-19, vaccine, public policies, global organizations, scientist, and people vaccinated or not. It points out that the anti-vaccine discourse has been visible for public on Twitter. The investigation of anti-vaccine opinions on Twitter is important for public policy actors providing information and data in the processes of decision making and policy implementation during pandemic.

Kaynakça

 • Akyüz, S. S. (2021). Aşı Karşıtlığı ve Şeffaflık Algısında İletişim Pratikleri ve Siyasal Aidiyetlerin Rolü. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(2), 172-185.
 • Ataç, Ö. ve Aker, A. (2014). Aşı Karşıtlığı. Sağlık Düşünecesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 42-47.
 • Bekis Bozkurt, H. (2018). Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(1), 71-76.
 • Chadwick, A., Kaiser, J., Vaccari, C., Freeman, D., Lambe, S., Loe, B., . . . Yu, L.-M. (2021). Online Social Endorsement and Covid-19 Vaccine Hesitancy in the United Kingdom. Social Media + Society. https://doi.org/10.1177/20563051211008817
 • Erkekoğlu, P., Erdemli Köse, S., Balcı, A. ve Yirün, A. (2020). Aşı Kararsızlığı ve COVID-19’un Etkileri. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 9(2), 208-220.
 • Germani, F. ve Biller-Andorno, N. (2021). The anti-vaccination infodemic on social media: A behavioral analysis. PLoS ONE, 16(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247642
 • Gölbaşı, S. ve Metintaş, S. (2020). Covıd-19 Pandemisi Ve İnfodemi. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5(COVID-19 Özel Sayısı), 126-137.
 • Habermas, J. (1999). Demokrasinin Üç Normatif Modeli. İçinde S. Benhabib (Editör), Demokrasi ve Farklılık (ss. 37-50). (Z. Gürata ve C. Gürsel, Çev.), Demokrasi Kitaplığı.
 • Hou, Z., Tong, Y., Du, F., Lu, L., Zhao, S., Yu, K., . . . Lin, L. (2021). Assessing COVID-19 vaccine hesitancy, confidence and public engagement: a global social listening study. Journal of Medical Internet Research. https://doi.org/10.2196/preprints.27632
 • Jennings, W., Stoker, G., Bunting, H., Valgarðsson, V., Gaskell, J., Devine, D., . . . Mills, M. (2021). Lack of Trust, Conspiracy Beliefs, and Social Media Use Predict COVID-19 Vaccine Hesitancy. Vaccines, 9(6).
 • Klimiuk, K., Czoska, A., Biernacka, K. ve Balwicki, Ł. (2021). Vaccine misinformation on social media – topic-based content and sentiment analysis of Polish vaccine-deniers’ comments on Facebook. HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, 17(7), 2026-2035. https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1850072
 • Mitra, T., Counts, S. ve Pennebaker, J. (2016). Understanding Anti-Vaccination Attitudes in Social Media. [Konferans sunumu özeti]. Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM 2016), Köln, Almanya.
 • Small, T. A. (2012), What the Hashtag? A Content Analysis of Canadian Politics on Twitter. İçinde B. D. Loader, D. Mercea (Editörler), Social Media and Democracy. (ss. 109-128). Routledge.
 • Sofuoğlu Kılıç, N. (2021). Post-Truth Çağda Aşı Karşıtlığı. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 16(31), 99-117.
 • Solomon, R. C. (2007). True to Our Feelings: What Our Emotions Are Really Telling Us. Oxford University Press.
 • WHO. (2014). Report Of The Sage Working Group On Vaccine Hesitancy. 08, 5, 2021 tarihinde https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/1_Report_WORKING_GROUP_vaccine_hesitancy_final.pdf adresinden alındı
 • Yiğit, T., Oktay, B., Özdemir, C. ve Moustafa Pasa, S. (2020). Aşı karşıtlığı ve Fikri Gelişimi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1244-1261.
 • Yıldız, Y., Telatar, T., Baykal, M., Aykanat Yurtsever, B. ve Yıldız, İ. (2021). COVID-19 Pandemisi Döneminde Aşı Reddinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 200-205.
 • Zeemering, E. S. (2021). Functional fragmentation in city hall and Twitter communication during the COVID-19 Pandemic: Evidence from Atlanta, San Francisco, and Washington, DC. Government Information Quarterly, 38(1), https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101539.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kamil DEMİRHAN (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9905-6327
Türkiye


Ali Erdem BAŞÇOBAN
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6326-8237
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 11 Ekim 2021
Kabul Tarihi 23 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2021, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Demirhan, K. & Başçoban, A. E. (2021). Covid-19 Salgınında Aşı Karşıtlarının Twitter’da #aşıolmayacağım Etiketi Altında Yaptığı Paylaşımların Kamu Sağlığı Politikaları Bağlamında Analizi . Yeni Medya , 2021 (11) , 102-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenimedya/issue/67044/1008301