e-ISSN: 2587-1285
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Yeni Medya Dergisi, 2016 yılından beri yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı kör hakemli, elektronik, uluslararası, akademik bir dergidir. Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanan dergi, Tr-Dizin ve Asos Index tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 


Dergimizin yeni sayısı (Sayı 12 - 2022 Bahar) yayınlanmıştır.

Bir sonraki sayıda (Sayı:13 - Güz 2022) değerlendirilmek üzere araştırma makalesi, derleme, görüş, çeviri ve kitap eleştirilerinizi 15 Kasım 2022 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden gönderebilirsiniz. 

2022 - Sayı: 12