Yeni Medya
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2587-1285 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenimedya


new media - logo.png

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Yeni Medya Dergisi, 2016 yılından beri yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı kör hakemli, elektronik, uluslararası, akademik bir dergidir. Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Dergimizin yeni sayısı (Sayı 10 - 2021 Bahar) yayınlanmıştır.

Bir sonraki sayıda (Sayı:11 - Güz 2021) değerlendirilmek üzere araştırma makalesi, derleme, görüş, çeviri ve kitap eleştirilerinizi 25 Kasım 2021 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden gönderebilirsiniz. 


Yeni Medya

e-ISSN 2587-1285 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenimedya
Kapak Resmi


new media - logo.png

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Yeni Medya Dergisi, 2016 yılından beri yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı kör hakemli, elektronik, uluslararası, akademik bir dergidir. Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


Dergimizin yeni sayısı (Sayı 10 - 2021 Bahar) yayınlanmıştır.

Bir sonraki sayıda (Sayı:11 - Güz 2021) değerlendirilmek üzere araştırma makalesi, derleme, görüş, çeviri ve kitap eleştirilerinizi 25 Kasım 2021 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden gönderebilirsiniz. 


Cilt 2021 - Sayı 10 - 30 May 2021
 1. Cognitive Differences Between Online and Virtual Reality News in the Context of Recall and Comprehension
  Sayfalar 1 - 24
  Fatih ERKEN, Haluk BİRSEN
 2. Dijital Dönüşüm Ekseninde Kuşaklar Arası Sosyal Medya Kullanım Pratiklerinin İncelenmesi: Facebook Örneğinde İçerik Analizi
  Sayfalar 25 - 42
  Selfiye ÖZKAN
 3. Podcast Dinleme Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 43 - 62
  Açelya KAYNAR
 4. Arayüz Tabanlı Mobil İletişim Çağında Üniversitelerin Mobil Uygulama Arayüz Tasarımları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 63 - 86
  Ebru S. BARANSELİ, Hanife İffet KOCA
 5. İletişim Eğitimi ve Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Örneği
  Sayfalar 87 - 106
  H. Hale KÜNÜÇEN, Asena DEMİRCİ
 6. Çevrimiçi Disinhibisyon Etkisi İle Değişen Normlar, Aşınan Değerler: Sosyal Medya Dilenciliği
  Sayfalar 107 - 136
  Eda GEDİKOĞLU, Gül Esra ATALAY
 7. Pandemi Sürecinde İletişim Fakültelerinin Durumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Prof. Dr. Özcan Yağcı ile Söyleşi
  Sayfalar 137 - 144
  Feyyaz FIRAT
 8. Sanal Mekan: Kamusal Bir Mekân Olarak İnternet
  Sayfalar 145 - 159
  Zizi PAPACHARİSSİ
 9. Sosyal Medyadan Kaçış Bir Çözüm mü? : Sosyal İkilem Belgeseli Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 160 - 163
  Emrah ÖZTÜRK
 10. Özgürlük ve Sansür Tartışmaları Çerçevesinde İnternet Düzenlemeleri ve Gözetim
  Sayfalar 164 - 176
  Esra SERDAR TEKELİ
 11. Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş
  Sayfalar 177 - 180
  Bilge NARİN
 12. UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri
  Sayfalar 181 - 186
  Demet FIRAT