e-ISSN: 2587-1285
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Yeni Medya Dergisi, 2016 yılından beri yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı kör hakemli, elektronik, uluslararası, akademik bir dergidir. Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanan dergi, Tr-Dizin ve Asos Index tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 


Dergimizin gelecek sayısı (Sayı 13 - 2022 Güz) için yeterli sayıda başvuru bulunduğundan dergi sistemi yeni makale başvurularına kapatılmıştır. Sonraki sayılarımız için başvurular Kasım ayı içerisinde yeniden açılacaktır. 


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 16 Kasım 2022 Bitiş: 6 Eylül 2022

2022 - Sayı: 12