Amaç ve Kapsam

Tarih öncesi dönemden günümüze, İstanbul’da var olmuş uygarlıkları, yazılı, sözlü ve maddi kültürleri, kentin değişen tarihsel ve beşeri coğrafyalarını, insan ve insan-dışı aktörlerin izlerini inceleyen güncel araştırmaların yer aldığı YILLIK: Annual of Istanbul Studies, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın endekslerinde yer almayı hedefleyen, anonim hakemli/akran denetimli bir dergi olarak yayımlanacaktır. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, dünyanın en kadim, en çok tarihsel katmana sahip ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul üzerine yapılan araştırmalar için bilimsel bir standart belirlemeyi; alanda çalışan farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar için bir buluşma noktası ve bir referans kaynağı olmayı, bu sayede İstanbul’la ilgili araştırma alanlarının gelişmesi, çoğalması ve kurumsallaşmasını amaçlar.

Yılda bir kez yayımlanacak olan YILLIK: Annual of Istanbul Studies, hakemli münferit makalelerin yanı sıra özel dosya makalelerine, değerlendirme yazıları (Meclis), Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu'ndaki tarihsel dokümanlar hakkında yazılmış kısa yazılar (Cabinet), kitap/sergi eleştirileri ve İstanbul Kaynakçası’na yer verir. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, kentin farklı dönemleri hakkında yapılan tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların özgün, Türkçe ve İngilizce makalelerine açıktır. 

Yayımlanma Ayları
Aralık