e-ISSN: 2149-1984
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Kapak Resmi
       

YÖNBİL'de hiç kimseye farklı bir avantaj sağlanmamaktadır. 

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör onayından geçmekte ve sadece onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderim yapılmaktadır.

Her çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay alan çalışmalar yayına alınmaktadır.

Bir çalışmanın sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. İki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak ret edilmektedir. 

Dergi işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır. 

Her sayıda yazarın sadece bir çalışmasına yer verilmektedir. Aynı yazara ait (birden çok yazarlı olsa dahi) birden fazla çalışma gelecek sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. 

YÖNBİL'de yayınlanan makalelere DOI atanır.

Yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı YÖNBİL'e aittir. 

YÖNBİL'e gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, ret ya da aynı anda farklı dergilerde değerlendirmede bulunmamalıdır. Dergi editörleri, hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergiye gelen çalışmaları hakem sürecine almadan ret etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar.

Dergiye çalışmalarını gönderen tüm yazar ya da yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

Dergimize makale yollayabilmek için "Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi" doldurulması gerekmektedir.

Aşağıdaki verilen linki kullanarak formu indirip güncelleyiniz ve makale ilk gönderim aşamasında telif hakkı formunu sisteme yükleyiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/17305

Açık erişim politikası

Dergi tam metinlerin okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve okuyucuların bunları herhangi bir yasal amaçla kullanmalarına izin verir. 
Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
88x31.png

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi
ISSN: 2149-1984
YÜKSEKBİLGİLİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.